ECTS - - Matematik Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Bu programdaki öğrencinin mezuniyeti için 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olması ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden CC/EX ve tez çalışmasından S notu alarak başarılı olması gerekmektedir (Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 23-26). Mezuniyet için kazanılması gereken en az AKTS kredisi 120’dır.