AKTS - Eşli Danslar

Eşli Danslar (ART287) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Eşli Danslar ART287 Güz ve Bahar 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ritim duygusu, müzik algısı, doğru duruş, vücut koordinasyonu, hareket estetiği, müzik ile uyumlu hareket ve dans etme becerilerinin gelişmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, Merengue, Salsa, Bachata gibi dans türlerinde dans edebilir hale gelir.
  • Müzik duygusu ve vücut koordinasyonu gelişir.
  • Hareketleri estetik ifade kazanır. Esneklik ve çevikliği artar.
  • İkili iletişim kurma becerisi, işbirliği ve uyum içinde çalışma becerileri gelişir.
Dersin İçeriği Temel müzik ve ritm eğitimi, beden farkındalığı, hareket, koordinasyon, jest, mimik ve eşli uyum eğitimine yönelik uygulamalar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin amacı, kapsamı, yöntemi, dönem boyunca işlenecek konular, değerlendirme ve not sistemi hakkında bilgi verilmesi. Dersin kapsamındaki dans türlerinin tarihçelerinin anlatılması, müziklerinin tanıtılması, uluslararası yarışma ve gösterilerden video örnekleri verilmesi. Beden farkındalığına giriş çalışmaları.
2 Ritim-hareket ilişkisi. Müzikte hareket referansı veren ritmin tespitinin anlaşılması. Merengue müziği ritminin hareket referansı olarak anlaşılması. Temel duruş ve koordinasyon çalışmaları. Temel adım çalışmalarına giriş.
3 Merengue dansının, müzikal, artistik, teknik özellikleri. Ritim, koordinasyon ve beden farkındalığı çalışmaları. -Merengue yürüyüşleri (Öne, Arkaya, Sağa, Sabit) -Merengue temel adımları ve başlangıç ve bitiriş pozisyonları. -Ağırlık değişimler, kalça hareketleri (İlk üç modülün hatırlanması ve pekiştirilmesi üzerine yeni modülün eklenmesi.) -El değişimleri ile sola ve sağa dönüşler Tüm modüllerin birleşimi ile bir koreografi oluşturulması.
4 -Merengue yürüyüşleri (Öne, Arkaya, Sağa, Sabit) -Merengue temel adımları ve başlangıç ve bitiriş pozisyonları -Ağırlık değişimler, kalça hareketleri -El değişimleri ile sola ve sağa dönüşler (İlk modüllerin hatırlanması ve pekiştirilmesi üzerine yeni modülün eklenmesi) Cross Body Lead Open - Closed Positions Checks Whip (Adios) Octopus (Cuban Break) Tüm modüllerin birleşimi ile bir koreografi oluşturulması.
5 Salsa dansının, müzikal, artistik, teknik özellikleri., Salsa müziği ritminin hareket referansı olarak anlaşılması. Salsa yürüyüşleri, temel adımlar, Cucaracha, Weight Shifts in Salsa, Salsa el, omuz, baş ve kalça hareketleri
6 Ritm ve müzik çalışmaları. Salsa yürüyüşü, temel Salsa adımları, Cucharacha. Birinci modülün hatırlanması ve pekiştirilmesi üzerine yeni modülün eklenmesi.
7 Ara Değerlendirme
8 Salsa yürüyüşü, temel Salsa adımları, Cucharacha. Birinci modülün hatırlanması ve pekiştirilmesi üzerine yeni modülün eklenmesi. Önceki modüllerin hatırlanması ve pekiştirilmesi üzerine yeni modülün eklenmesi. Tüm modüllerin birleşimi ile bir koreografi oluşturulması.
9 Oluşturulan iki koreografinin pekiştirilmesi, teknik, artistik iyileştirme çalışmaları. Kostüm, ışık, müzik, efekt, zamanlama gibi gösteri bileşenlerinin tanıtılması
10 Bachata dansının türü, tarihçesi, müzikal, artistik, dramatik özellikleri. Bachata müziği ritminin hareket referansı olarak anlaşılması. Bachata yürüyüşü, temel Bachata adımları, başlangıç ve bitiriş pozisyonları.
11 Bachata yürüyüşü, Temel Bachata adımları, başlangıç ve bitiriş pozisyonları. Birinci modülün hatırlanması ve pekiştirilmesi üzerine yeni modülün eklenmesi.
12 Bachata yürüyüşü, temel Bachata adımları, başlangıç ve bitiriş pozisyonları. Önceki modüllerin hatırlanması ve pekiştirilmesi üzerine yeni modülün eklenmesi. Tüm modüllerin birleşimi ile bir koreografi oluşturulması.
13 Kostüm, ışık, müzik, efekt, zamanlama gibi gösteri bileşenlerinin tanıtılması. Oluşturulan üç koreografinin pekiştirilmesi, teknik, artistik iyileştirme çalışmaları.
14 Ara Değerlendirme
15 Oluşturulan üç koreografinin pekiştirilmesi, teknik, artistik iyileştirme çalışmaları. Final performansı hazırlıklarının tamamlanması.
16 Final Değerlendirmesi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Laird, W. (1988). Technique of Latin Dancing. Brighton: International Dance Teachers Association Publishing.
2. Neglia, J. (1998). Salsa and Merengue. [3 disk DVD Video].
Ders Kitabı 3. Pozo, C. (2000). Cal Pozo's Learn to Dance in Minutes. [DVD Video].
4. Pozo, C. (2008). Cal Pozo's Partner Dancing 101: Party and Wedding Ready. [DVD Video].
5. Türkiye Dans Sporları Federasyonu (2011). Antrenörlük Eğitim Kitapçığı. İstanbul.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama 12 20
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 30 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Eleştirel Düşünme: Sorgulama, soyut düşünceleri ifade edebilme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, ulaşılan sonuçları benzer ölçütlerle irdeleme becerisi.
2 İletişim: Amacına uygun okuma, yazma, fikirlerini ifade edebilme; tasarım düşüncesini aktarabilecek farklı temsil ortamlarını kullanabilme becerisi.
3 Araştırma: Tasarım sürecine ilişkin elde ettiği bilgileri karşılaştırmalı olarak değerlendirme, belgeleme ve uygulama becerisi.
4 Tasarlama: Yaratıcı düşünme sürecinde tasarım bilgisinin yeniden üretilmesi; sürdürülebilirlik ve erişilebilirlik gibi evrensel tasarım ilkeleri bağlamında yeni ve özgün sonuçlara ulaşabilme becerisi.
5 Dünya Mimarlığı: Dünya mimarlığını tarihsel, coğrafi ve küresel ilişkiler bağlamında anlama.
6 Yerel Mimarlık / Kültürel Çeşitlilik: İçinde bulunulan coğrafyaya ait mimarlık oluşumlarını ve örneklerini tarihsel ve kültürel ilişkiler bağlamında anlama. Değişik kültürleri tanımlayan değer yargılarının, davranış kalıplarının, sosyal ve mekânsal örüntülerinin farklılığını anlama.
7 Kültürel Miras ve Koruma: Kültürel miras, koruma bilinci, çevresel duyarlılık ve etik sorumluluk konularını, koruma kuramlarını ve yöntemlerini anlama.
8 Sürdürülebilirlik: Doğal ve yapılı çevre ile ilgili bilgileri kullanarak gelecek nesiller üzerindeki istenmeyen çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla çeşitli araçlardan yararlanarak sürdürülebilir tasarım yapma becerisi.
9 Toplumsal Sorumluluk: Mimarın kamu yararını gözetme, tarihsel/kültürel ve doğal kaynaklara karşı saygılı olma ve yaşam kalitesini yükseltme konusundaki sorumluluğunu anlama.
10 Doğa ve İnsan: Doğal sistemler ve yapılı çevrenin tasarımı ile insan arasındaki karşılıklı etkileşimi tüm yönleri ile anlama.
11 Coğrafi Koşullar: Zemin koşulları, topoğrafya, bitki örtüsü, doğal afet riski vb. doğal özelliklerinin yanı sıra; kültürel, ekonomik, toplumsal özellikleri de dikkate alan yer seçimi, yerleşme ve bina tasarımı ilişkilerini anlama.
12 Yaşam Güvenliği: Doğal afet, yangın, vb. koşullarda güvenlik ve acil durum sistemlerinin yapı ve çevre ölçeğinde temel ilkelerini anlama.
13 Taşıyıcı Sistemler: Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran, statik ve dinamik taşıyıcı sistemlerin davranış ilkeleri ile gelişim ve uygulamalarını anlama.
14 Yapı Fiziği ve Çevresel Sistemler: Fiziksel çevre sistemlerinin tasarımında, aydınlatma, akustik, iklimlendirme vb. yapı fiziği ve enerji kullanımı konularının temel ilkelerini ve uygun performans değerlendirme araçlarının kullanımının önemini anlama.
15 Bina Kabuğu Sistemleri: Bina kabuğu malzemeleri ve sistemleri tasarımının temel ilkelerini uygulama yöntemlerini ve önemini anlama.
16 Bina Servis Sistemleri: Su ve elektrik tesisatı, sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma vb. servis sistemleri tasarımının temel ilkelerini anlama.
17 Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin teknolojik gelişimler bağlamında üretim, kullanım ve uygulamaları, çevresel etkileri ve yeniden kullanılabilirlikleri ile ilgili ilke ve standartları anlama.
18 Bina Sistemlerinin Bütünleştirilmesi: Tasarımda, strüktürel, çevresel, güvenlik, bina kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve bütünleştirme becerisi.
19 Program Hazırlama ve Değerlendirme: Mimari proje programını kamu yararı gözetilerek işveren ve kullanıcı gereksinimlerine, uygun örneklere, mekânsal ve donanım gereksinimlerine, finansal sınırlandırmalara, arazi koşullarına, ilgili yasa, yönetmelik ve tasarım ölçütlerine göre hazırlama ve değerlendirme becerisi.
20 Geniş Kapsamlı Proje Geliştirme: Çevre ve bina sistemleri ile bina teknolojilerini dikkate alarak, bir mimari projeyi farklı ölçeklerde geliştirme ve bütünleştirme becerisi.
21 Bina Maliyetinin Gözetilmesi: Bina yapım ve kullanım maliyetine ilişkin temel etkenleri anlama.
22 Mimar-İşveren İlişkisi: İşverenin, mal sahibinin ve kullanıcının gereksinimlerini saptama ve kamu yararıyla çelişmeyecek biçimde çözümleme sorumluluğunu anlama.
23 Takım Çalışması ve İşbirliği: Tasarım ve uygulama projelerini başarıyla tamamlayabilmek amacıyla, proje takımı ve çok disiplinli ekiplerle işbirliği içinde çalışma becerisi.
24 Proje Yönetimi: Mimari proje alma yöntemleri, danışmanların seçimi, proje ekiplerinin oluşturulması, proje teslim yöntemleri, hizmet sözleşmeleri vb. konuları anlama.
25 Uygulama Yönetimi: Finans yönetimi, iş planlaması, kalite yönetimi, risk yönetimi, tartışma, uzlaşma vb. mimari uygulama sürecinin temel ilkelerini anlama.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 12 2 24
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 12 1 12
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 100