ECTS - - Mimarlık

Mimarlık Bölümü, öğrenci sayısı ile Dünya’daki örneklerinin çoğu gibi orta ölçekte bir mimarlık okuludur. Sınav ile mimarlık okullarına giriş için belirlenen en az ikiyüzbininci olma sınırının çok üstündeki öğrencilerin kontenjanı doldurması ile eğitim başarımı olumlu etkilenen bir eğitim ortamıdır.  

 

İnsan, toplum ve çevre ile çok yönlü olarak ilgilenen mimarlığın eğitimi de çok yönlü olmak durumundadır.  Mimarlık Bölümü, bu özelliği sağlayarak öğrencilerin kendilerinin de çok yönlü gelişmelerine destek olmaktadır.

 

Mimarı vazgeçilmez kılan mimari tasarım yetkinliğinin edinildiği Lisans Programı’nın mimari stüdyo derslerinde, mesleki deneyimleri ile öne çıkan mimarlar görev almaktadır. Tasarım çalışmaları mimari biçimin sentezinde düşünülmesi gereken çeşitli konularda bilgilenmeyi içermektedir. Bu konularda derin bilgi ve ilişkili yetkinlikler, alanında uzman öğretim elemanlarınca verilen derslerde kazanılmaktadır. Stüdyo pratiği ile her yaz arazide ve işyerlerinde yapılan stajlarda edinilen pratik eğitim, kuram-pratik dengesini kurmaktadır.

 

Lisans ve yüksek lisans mezunlarına yönelik Bütünleşik Doktora Programı’nda, öğretim kadrosunun uzmanlıkları çerçevesinde lisansüstü eğitim ve araştırmalarının geliştirilmesine önem verilmektedir.

Yarışmacılıktan çok, işbirliğini ve paylaşımı destekleyen, kişi haklarını gözeten, bağımsız ve özgür düşünmeyi yüreklendiren ve mimarlığın evrensel ilkeleriyle tutarlı yetkinlikler kazanılmasına önem veren bir öğrenim ortamı sürdürmeye çalışılmaktadır. Öğrenci-Bölüm-öğretim elemanı ilişki ve iletişimi sorumluluk bilinci ile özgürlük, hoşgörü ve saygıya dayanan bir anlayışla yürümektedir.

 

Güz-2015’te Bölüm yenilenme çalışmalarının Mimarlık Akreditasyon Kurulu dış-değerlendirmesi için öz-değerlendirme çalışmaları olarak sürdürülmesine karar verilmiştir. Atılım Üniversitesi iç-değerlendirme ve strateji çalışmaları ile eş-zamanlı yapılan çalışmalar eşgüdüm sağlamaktadır. Bölüm’ün dönemsel yenilenme çalışmaları MİAK için öz-değerlendirme çalışmaları olarak sürecektir. 

 

 

Özgörev (“misyon”) Evrensellik ve toplumsal sorumluluk anlayışı ile oluşturulan mimari akademik ortamda edinecekleri yetkinliklerle, çağdaş düzeyde mesleki yeterliliğe ulaşacak bireylerin eğitimini sağlamak ve Bölüm’de yapılan akademik araştırmaların sonuçlarını toplumla paylaşmak.

 

Uzgörü (“vizyon”): Mimarlığın evrensel ve toplumsal ilke ve değerlerini akademik ortamda sürdüren Bölüm’ün saygın varlığının yurt içi ve yurt dışında tanınırlığının sürekli artması.