ECTS - - Mimarlık

1) Mimarlıkta mesleki yeterliliğinin gerektirdiği lisans yetkinliklerin dengeli olarak kazanıldığı; önyargısız, eleştirel düşünme ve kavramlaştırma becerileri gelişmiş, bilgiye ulaşmayı ve nasıl kullanacağını bilen, yaratıcı ve özgüveni olan, meslek etiğinin gerektirdiği değerleri ve toplumsal sorumluluk duygusunu taşıyan bireylerin yetiştiği sürdürülebilir öğrenim ortamları yaratmak; 2) eğitim ve araştırma etkinliklerinin ürünü olan bilgi ve yaratıcı / yenilikçi tasarımlarla toplumsal ve bireysel yaşam niteliği ve zenginliğine katkıda bulunmaktır.