ECTS - - Mimarlık

Lisans Programı mezunları, herhangi bir üniversitenin mimarlık lisansüstü programlarına (tezli veya tezsiz yüksek lisans; varsa bütünleşik doktora programı), Y.Ö.K. ve o üniversitenin lisansüstü kayıt-kabul ve eğitim-öğretim yönetmeliklerine uygun olma koşulu ile kayıt olabilirler.