ECTS - - Mimarlık

Mimarlık Lisans Programı’ndan “Mimarlık Lisans Derecesi” ile mezun olabilmek için, “Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt-Kabul Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği”'nde belirtildiği üzere, dört yıllık lisans eğitim-öğretim müfredatında yer alan zorunlu ve seçmeli dersleri 2,00/4,00 genel not ortalaması ile başarılı olarak tamamlayarak 240 AKTS kredi kazanma ve yaz aylarında yapılan stajları yapmış olmagerekleri yerine getirilmelidir.