ECTS - - Mimarlık

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MMR101 Mimarlıkta Temel Tasarım I 4 8 8 10
MMR103 Mimari Anlatım Teknikleri I 2 2 3 6
MMR111 Mimarlık İlke ve Kavramları 3 0 3 4
MATH107 Temel Matematik I 2 0 2 2
HIST101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I 2 0 2 2
ENG121 Temel İngilizce I 4 0 4 3
HIST201 Uygarlık Tarihi 3 0 3 3
KRY111 Kariyer Planlama 1 0 1 1
Toplam 21 10 26 31

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MMR102 Mimarlıkta Temel Tasarım II 4 8 8 10
MMR122 Mimarlık Tarihi I 3 0 3 4
MMR104 Mimari Anlatım Teknikleri II 2 2 3 6
MATH108 Temel Matematik II 2 0 2 2
HIST102 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II 2 0 2 2
MMR106 Maket Yapım Teknikleri 1 2 2 3
ENG122 Temel İngilizce II 4 0 4 3
Toplam 18 12 24 30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MMR223 Mimarlık Tarihi II 3 0 3 3
MMR231 Statik ve Mukavemet 3 0 3 4
MMR201 Mimari Tasarım I 4 8 8 10
MMR253 Yapım Bilgisi I 2 2 3 4
ENG221 Temel İngilizce III 3 0 3 3
MMR299 Staj I 10 20 0 6
MMR-AE2FA1 Alan Seçmeli 0 0 2 3
MMR-AE2FA2 Alan Seçmeli 0 0 2 3
MMR-AE2FA1 Alan Seçmeli 0 0 2 3
Toplam 25 30 26 39

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MMR232 Strüktürel Davranış ve Analiz 3 0 3 4
MMR202 Mimari Tasarım II 4 8 8 10
MMR254 Yapım Bilgisi II 2 2 3 4
MMR224 Mimarlık Tarihi III 3 0 3 3
ENG222 Temel İngilizce IV 3 0 3 3
MMR-AE2SP1 Alan Seçmeli 0 0 2 3
MMR-AE2SP2 Alan Seçmeli 0 0 2 3
Toplam 15 10 24 30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MMR311 Kent Planlama İlkeleri 3 0 3 4
MMR301 Mimari Tasarım III 4 8 8 10
MMR331 Strüktürel Tasarım I 2 2 3 5
MMR399 Staj II 0 0 0 10
MMR381 Fiziksel Çevre Denetimi I 2 2 3 5
ENG321 İş Yaşamı için Temel İngilizce I 3 0 3 3
MMR-AE3FA1 Alan Seçmeli 0 0 2 3
Toplam 14 12 22 40

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MMR302 Mimari Tasarım IV 4 8 8 10
MMR382 Fiziksel Çevre Denetimi II 2 2 3 5
MMR306 Kentsel Tasarım 2 2 3 4
MMR332 Strüktürel Tasarım II 2 2 3 5
ENG322 İş Yaşamı için Temel İngilizce II 3 0 3 3
MMR-AE3SP1 Alan Seçmeli 0 0 2 3
Toplam 13 14 22 30

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MMR491 Tasarım ve Proje Yönetimi 3 0 3 6
MMR401 Mimari Tasarım V 4 8 8 10
MMR499 Staj III 0 0 0 10
MMR-AE4FA1 Alan Seçmeli 0 0 2 6
MMR-AE4FA2 Alan Seçmeli 0 0 2 3
MMR-GE4FA1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 2 3
TURK401 Türk Dili I 2 0 2 2
Toplam 9 8 19 40

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MMR482 Mimari Kalıtı Koruma 3 0 3 6
MMR402 Mimari Tasarım VI 4 8 8 10
MMR-AE4SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 6
MMR-AE4SP2 Alan Seçmeli 0 0 2 3
MMR-GE4SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 2 3
MMR-AE4SP2 Alan Seçmeli 0 0 2 3
MMR-AE4SP2 Alan Seçmeli 0 0 2 3
TURK402 Türk Dili II 2 0 2 2
MMR-GE4SP1-Girişimcilik Havuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 2 3
Toplam 9 8 26 39

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MMR322 Çağdaş Mimarlık Akımları 2 0 2 3
MMR347 Toplumsal Yapı ve Mekan İlişkisi 1 2 2 3
MMR343 Gündelik Hayat ve Konut 2 0 2 3
MMR214 Soyutlama Teknikleri II 1 2 2 3
MMR215 Peyzaj Tasarımına Giriş 1 2 2 3
MMR262 Sayısal Ortamda Görselleme 2 2 3 3
MMR444 Tarihi Mekanların Analizi 2 0 2 3
MMR422 Mimari Çözümleme Yöntemleri 2 0 2 3
MMR334 Çağdaş Strüktür Sistemleri 2 0 2 3
MMR353 Çağdaş Yapı Malzemeleri 2 0 2 3
MMR445 Tarihi Kentlerde Mekan 2 0 2 3
MMR446 Tarih Boyunca Kent, Ticaret, Mekan 2 0 2 3
MMR355 Çelik Yapılar 2 0 2 3
MMR323 Mekansal Ütopyalar 2 0 2 3
MMR261 Sayisal Ortamda Modelleme I 2 2 3 3
MMR374 Ses ve Işık Tasarımı 1 2 2 3
MMR312 Mimarlıkta Deneyim ve Tasarım 1 2 2 3
MMR213 Soyutlama Teknikleri I 1 2 2 3
MMR317 Yaya Mekanı 2 0 2 3
MMR442 20. Yüzyılda Mimarlık ve İnsan İlişkisi 2 0 2 3
MMR216 Vaziyet Planı İlkeleri 1 2 2 3
MMR318 Kent ve Mimarlık 1 2 2 3
MMR266 Hücre Tabanlı Sunum Teknikleri 1 2 2 3
MMR373 Tasarımda Çevresel Etkiler 2 0 2 3
MMR492 Kentsel Tasarımın İnformel Hukuku 3 0 3 6
MMR372 Enerji Etkin Yapı Tasarımı II 1 2 2 3
MMR371 Enerji Etkin Yapı Tasarımı I 1 2 2 3
MMR495 Yapılı Çevre Hukuku 3 0 3 6
MMR316 Kentsel Dönüşüm Uygulamaları 2 0 2 3
MMR375 Mimari Akustik Uygulamaları I 1 2 2 3
MMR376 Mimari Akustik Uygulamaları II 1 2 2 3
MMR447 Ankara'da Kamusal ve Özel Alan 2 0 2 3
MMR494 Çok-Disiplinli Projeler Yönetimi 3 0 3 6
MMR493 Konut Politikaları, Finansmanı ve Planlama İlkeleri 2 0 2 6
MMR392 Yapılı Çevrede Yerel Yönetimlerin Rolü 1 2 2 6
MMR212 Çevresel Etik ve Estetik 1 2 2 3
MMR361 Bilgisayarla İleri Sunum I 1 2 2 3
MMR362 Bilgisayarla İleri Sunum II 1 2 2 3
MMR363 Üç Boyutlu Mimari Animasyon 1 2 2 3
MMR341 Çocuk ve Mimarlık 1 2 2 3
MMR443 20 Yüzyılda Mimarlık ve Toplum söylemi 2 0 2 3
MMR315 Salon Yapıları 1 2 2 3
MMR433 Yüksek Bina Tasarımı ve İnşası 2 0 2 3
MMR344 Beden, Mekan ve Devinim 1 2 2 3
MMR217 Mekan ve Enstalasyon 1 2 2 3
MMR325 Bilim Kurgu ve Mimarlık 1 2 2 3
MMR241 Mimarlıkta Kapsayıcı Tasarım 2 0 2 3
MMR263 Sayısal Ortamda Modelleme II 2 2 3 3
ART201 Fotoğrafçılığa Giriş 3 0 3 4
ART221 Açıklamalı Müzik Tarihi 3 0 3 4
ART222 Caz Tarihi 3 0 3 4
ART223 Caz Performansı 3 0 3 4
ART251 Sulu Boya Resim 3 0 3 4
ART224 Arjantin Tango Tarihi 3 0 3 4
ART291 Beden Dili ve İkna Sanatı 3 0 3 4
ART252 Serbest Seramik Şekillendirme 3 0 3 4
ART292 İşaret Dili 3 0 3 4
ART202 Karikatür 3 0 3 4
ART271 Yaratıcı Drama 3 0 3 4
ART225 Klasik Gitara Giriş 3 0 3 4
ART235 Çok Sesli Koro 3 0 3 4
ART294 Sahne Makyajı 3 0 3 4
ART261 Senaryo Yazarlığı 3 0 3 4
ART262 Geleneksel Çini Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar 3 0 3 4
ART263 Diksiyon 3 0 3 4
ART264 İç Mekan Heykel Tasarımı 3 0 3 4
ART266 Takı Tasarımı 3 0 3 4
ART267 Tiyatro 3 0 3 4
ISL328 Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat 3 0 3 5
ISL414 Girişimcilik ve İş Planı 3 0 3 5
ISL412 Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi 3 0 3 5
ISL437 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri 3 0 3 5
ART282 Şan, Solfej, Korrepetisyon 3 3 4.5 4
ART284 Tiyatro Reji ve Film Eleştirisi 3 0 3 4
HUM212 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 3 0 3 4
ART285 Yenilikçi Görsel Anlatı 3 0 3 4
ART286 Sanat Eserlerinde Basit Onarım Teknikleri 3 0 3 4
RUS401 Rusça V 3 0 3 4
SPAN401 İspanyolca V 3 0 3 4
RUS402 Rusça VI 3 0 3 4
SPAN402 İspanyolca VI 3 0 3 4
ART287 Eşli Danslar 3 0 3 4
ART288 Retorik: Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı 3 0 3 4
KOR201 Korece I 3 0 3 4
KOR202 Korece II 3 0 3 4
HUM330 Go 3 0 3 4
ART290 Müze ve Müzecilik 3 0 3 4
ART295 Türk Sanat Müziği 3 0 3 4
HUM291 Beden Dili ve İletişim Yöntemleri 3 0 3 4
ART283 Bahçe ve Peyzaj Sanatı 3 0 3 4
ART289 Mozaik Sanatı 3 0 3 4
ART296 Sergileme Yöntemleri 3 0 3 4
ART280 Eski Eserlerin Korunmasında Yeni Yöntemler 3 0 3 4
ART297 Dijital Sanatlarda Yaratıcı Sunum 3 0 3 4
ART281 Sanatın Şifası 1 2 2 4
ISL374 Dijital Çağ ve Endüstri 4.0. 3 0 3 5
ART298 Sahne Makyajı 3 0 3 4
KOR301 Korece III 3 0 3 4
ART260 Kısa Film 3 0 3 4
ART226 Dünya Müzik Kültürleri 3 0 3 4
HUM102 Fransız Devriminden Günümüze Dünya Tarihi 3 0 3 4
HUM103 Karşılaştırmalı Türk ve Dünya Tarihi 3 0 3 4
HUM108 Erken Modern Dönem Akdeniz Tarihi (1450-1789) 3 0 3 4
HUM109 Erken Modern Dönem Akdeniz Tarihi (1450-1789) 3 0 3 4
HUM410 Türk Mitolojisi ve Anadolu Efsaneleri 3 0 3 4
HUM411 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Sosyal ve Kültürel Yansımalar 3 0 3 4
HUM202 Bilimsel Oyuncak Tasarımı 3 0 3 4
HUM112 İş Hayatına Hazırlık 3 0 3 4
ISL313 21. Yüzyılda İşyeri Başarısında Yetkinlikler 3 0 3 5
ISL408 Sürdürebilirliğe Giriş 3 0 3 5
HUM204 Gönüllülük Çalışmaları 1 0 3 4
HUM322 Etiğe Giriş 3 0 3 4
HUM205 Öğrenmede Etkili Stratejiler 3 0 3 4
Toplam 267 57 297.5 426