ECTS - - Mimarlık

Mezunların aldıkları mimarlık lisans diploması, Türkiye’de halen geçerli olan yasalara göre, TMMOB Mimarlar Odası’na kayıtlı olma koşulu ile, mimarlık mesleğini uygulama ve imza yetkisi vermekte, özel kuruluşlarda ve kamu kurumlarının “mimar” kadrolarında çalışma olanağı sağlamaktadır.