ECTS - - Mimarlık

Mimarlık Lisans Programı’da eğitim-öğretim ve ilgili ders programları, orta öğrenim düzeyinden (lise) geçiş gözetilerek düzenlenmektedir. Dikey Geçiş Sistemi ile Meslek Yüksek Okulları’ndan geçişlerde, daha önce alınmış olan derslerden ilgili ve uygun olanlarla eşdeğer derslerden sınırlı bir muafiyet sağlanabilmektedir. Yatay Geçişler’de, farklı disiplinlerden geçişler için benzer bir uygulama olmakta; mimarlık okullarından geçişlerde ise, eksik dersler ve başarı düzeyleri değerlendirilmektedir.