ECTS - - Mimarlık

Lisans Programı, eğitimin odağı olan ve eğitim süresince her dönem alınması zorunlu tasarım stüdyo dersleri, zorunlu teorik dersler vegenel ve mesleki bilgi ve becerinin edinilmesine katkı veren seçmeli derslerden, ayrıca yaz aylarında yapılan zorunlu staj çalışmalarından (topoğrafya, şantiye ve mimari büro) oluşmaktadır.