AKTS - Ticari Yapıların İç Mekan Tasarımı

Ticari Yapıların İç Mekan Tasarımı (ICM454) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ticari Yapıların İç Mekan Tasarımı ICM454 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ticari iç mekânlar hakkında bilgi vererek, bu mekânları yetkin biçimde tasarlama yetisi kazandırmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ticari mekânlar hakkında genel bilgiye sahip olur.
  • Ticari mekânın iç mekan tasarım kriterlerine göre analizini yapmayı öğrenir.
  • Ticari mekân tasarımı kapsamında plan şeması, aydınlatma, renk, malzeme, akustik, ısı-havalandırma, vb. konularda bilgi sahibi olur.
  • Mekân ve kullanıcı arasındaki ilişkisi analizini yapmayı öğrenir.
  • Ticari mekânların nasıl tasarlanması gerektiğini öğrenir.
Dersin İçeriği Satış yapıları tasarımı bağlamında mağaza tasarımı hakkında detaylı bilgiler; iç mekan tasarım kriterleri doğrultusunda mağazanın analizinin yapılarak nasıl tasarlanması gerektiği; mağaza tasarımının marka, marka kimliği, marka imajı ve sattığı ürün ile olan ilişkisi; mağaza tasarımı, kullanıcı (müşteri) ve satış arasındaki ilişki.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ticari iç mekan tasarımı hakkında genel bilgi Ticari iç mekan tasarımı hakkında araştırma
2 Ticari yapı örnekleri: satış ve ofis yapıları Ödev (konuyla ilgili örnek)
3 Ticari mekan tasarımı hakkında genel bilgi Ödev (konuyla ilgili örnek)
4 Plan şeması Ödev (konuyla ilgili örnek)
5 Renk ve malzeme Ödev (konuyla ilgili örnek)
6 Aydınlatma Ödev (konuyla ilgili örnek)
7 Akustik, ısı ve havalandırma Ödev (konuyla ilgili örnek)
8 Ticari mekan tasarımı, marka, marka kimliği, marka imajı, müşteri ve ürün arasındaki ilişki Ödev (konuyla ilgili örnek)
9 Ara sınav Ara sınava hazırlık
10 Sunumlar Sunum- seçilen mağazanın iç mekan analizi
11 Sunumlar Sunum- seçilen mağazanın iç mekan analizi
12 Proje eleştiri süreci (pano kritiği) Tasarım dili ve marka yaratma
13 Eleştiri süreci (pano kritiği) Uygulama- 1/20 plan, kesit, görünüş ve perspektif çizimleri ve 1/10 sergileme elemanları, mobilya çizimleri
14 Eleştiri süreci (pano kritiği) Uygulama- 1/20 plan, kesit, görünüş ve perspektif çizimleri ve 1/10 sergileme elemanları, mobilya çizimleri
15 Eleştiri süreci (pano kritiği) Uygulama- 1/20 plan, kesit, görünüş ve perspektif çizimleri ve 1/10 sergileme elemanları, mobilya çizimleri
16 Final jüri Final jüriye hazırlık

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Arslan, F.M. (2004). Mağazacılıkta Atmosfer. İstanbul: Derin Yayınları.
2. Arslan, M. & Bayçu, S. (2006). Mağaza Atmosferi (2. Baskı). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
3. Ebster, C. & Garaus, M. (2011). Store Design and Visual Merchandising: Creating Store Space That Encourages Buying. USA: Business expert Press.
4. Green, W.R.(2011). Store Design A complete Guide to Designing Sucsessful Retail Stores. Zippy Books: USA.
5. Shepard, J. (2011). Retail Spaces: Small Stores Under 250 m2 [2,700 sq. ft.]. ABD: Innovative Logistics Llc.
6. Shepard, J. (2013). Retail Spaces: Small Stores, No. 2. ABD: RSD PUBLISHING.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama 4 30
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 15
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 15
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir. X
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. X
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 6 2 12
Sunum/Seminer Hazırlama 1 6 6
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 14 14
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 100