AKTS - Marka ve İşletme Odaklı Tasarım

Marka ve İşletme Odaklı Tasarım (ICM356) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Marka ve İşletme Odaklı Tasarım ICM356 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Alan Gezi, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör.
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilere işletme/marka gereksinimleri, marka kimliği ve markalaşma, algı tasarımı ve yönetimi hakkındaki teorik ve pratik bilgileri piyasa araştırması ve teorik dersler ile aktararak, buradan edinilen bilgi ve deneyimleri projelerde doğru bir şekilde uygulayabilme yetisi kazandırmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler,farklı işletme stratejilerine göre tasarım yapma yetisi kazanacaklardır.
  • Öğrenciler, çok şubeli işletmelere esneklik kazandırma amacı ile modüler tasarım yapma becerisi kazanacaklardır.
  • Öğrencilere, işletme algısı dahilinde popüler kimlik tasarımı ve algı yönetimi yetisi kazandırılacaktır.
Dersin İçeriği İşletme/marka olgusu ile ilgili temel bilgiler, popüler kimlik tasarımı ve çok şubeli işletmelerde modüler tasarım; cephe tasarımı, tabela ve logo konuları, perakende mağazacılık veya gıda sektörlerine yönelik marka oluşturulması ve tasarımı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanımı ve işleyiş sürecinin açıklanması. Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi.
2 İşletme nedir ( Gıda işletmeleri nelerdir, Mağazacılık nedir ) strateji ve gereksinimleri nelerdir; Marka kimliği ve kriterleri markalaşma nedir. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
3 Markanın gereksinimleri: marka yüzünü açığa çıkaracak işletme ile ortak payda da tasarım ve ihtiyaçların tanımlanması. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
4 Öğrenci Sunumu ( grup çalıması ) : 2. ve 3.hafta konularına göre pazar araştırması yapılacak ve basit eskizlerle konularına göre seçilmiş olan işletme ve markaların ön plana çıkan unsurları konuşulacak. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması, modüler tasarım örnekleri üzerine gözlem. Önceki hafta konularının tekrarı ile ara jüriye hazırlık.
5 Algı yönetimi tasarımı ve popüler kimlik. Marka ve Logo algısı metaformları mekana nasıl yansıtılır sürekliliği nasıl sağlanır. Ara Jüri konusu: Yeni bir marka doğuyor, markanızı yaratın. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
6 Ara Jüri Ara Jüriye Hazırlık
7 Öğrenci ödev sunumları 1: Sektördeki öncü firmaların Cephe Tasarımı Logo ve Tabela alanlarının değerlendirilmesi. “Renk ve aydınlatma ” ile ilgili şemalar ve kullanım içerikleri 3 boyutlu tabela tasarımları ve cephe algılarının araştırılması.
8 Öğrenci ödev sunumları 2: Sektördeki öncü firmaların Modüler Tasarımları, Mobilya Tasarımları ve ihtiyaç alanlarının tasarımlarının değerlendirilmesi. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
9 Öğrenci ödev sunumları 3: Sektördeki öncü firmaların Mutfak ve Islak alan tasarımlarının değerlendirilmesi. Havalandırma ve iklimlendirme nasıl yapılır. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
10 Öğrenci ödev sunumları 3: Sektördeki öncü firmaların Mutfak ve Islak alan tasarımlarının değerlendirilmesi. Havalandırma ve iklimlendirme nasıl yapılır. Konu ile ilgili ön araştırmanın yapılması.
11 8.,9. ve 10. hafta konularına göre öğrenci projelerine kritik verilmesi. Önceki hafta konularının tekrarı ile ara jüriye hazırlık.
12 Ara Jüri Ara Jüriye hazırlk
13 Mekan aydınlatması nedir. Ürün aydınlatması nedir ve özellikleri nelerdir. Data sistemleri ve ses - müzik. Sunum konuları ile ilgili kuramsal akademik araştımanın yapılması ve gerçek mekanlarda gözlem yapılarak görsel elde etme. Sunum konusu hazırlıklarının yazılı bir rapor ile sunulması.
14 Sektörde kullanılan malzemeler nelerdir hangi özellikteki malzemeler hangi amaçla kullanılır. Alt yapı nasıl kurulmalıdır. Sunum konuları ile ilgili kuramsal akademik araştımanın yapılması ve gerçek mekanlarda gözlem yapılarak görsel elde etme. Sunum konusu hazırlıklarının yazılı bir rapor ile sunulması.
15 Eskiz Sınavı Eskiz Sınavına hazırlık.
16 Final Jüri Dönem içerisinde işlenen konuların, yapılan sunum ve ödevlerin final sunumu.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Bu ders için belirlenmiş bir ders kitabı yoktur. Öğrenciler, ders sürecinde dersin yürütücüsü tarafından aktarılan sözel ve görsel bilgilerden tutulan notlar ve ders yürütücüsü tarafından dağıtılan föylerden sorumludur.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 15
Sunum 1 15
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 35
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir. X
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. X
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama 2 3 6
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 3 6
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 4 4 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 4 2 8
Toplam İş Yükü 100