AKTS - İç Mimariye Giriş

İç Mimariye Giriş (ICM121) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İç Mimariye Giriş ICM121 2 0 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Meslek alanının tanıtılması ve diğer disiplinlerle ilişkisinin aktarılmasını içerir. Mekân problemlerinin çözümüne ilişkin aşamaların, temel tasarım ilke ve elemanları doğrultusundaki gelişimi somut örnekler üzerinde tartışılır. Mekan bileşenlerinin, fonksiyon ve estetik ilişkisi irdelenir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İç mimarın yapıya müdahale sınırlarının farkına varır.
  • İç mimarın diğer disiplinler ile ortak çalışma alanlarının farkına varır.
  • Tasarım ilkeleri ve elemanlarına genel bakış kazanır.
  • Fiziksel çevreye bilinçli bakar.
  • Diğer sanat alanları ile ilgilenmeye yönelterek kültürel bakışı açısını zenginleştirir.
Dersin İçeriği Meslek alanının tanıtılması ve diğer disiplinlerle ilişkisinin aktarılması; mekân problemlerinin çözümüne ilişkin aşamaların, temel tasarım ilke ve elemanları doğrultusundaki gelişiminin somut örneklerle tartışılması; mekân bileşenlerinin, fonksiyon ve estetik ilişkisi; diğer sanat alanları ile ilgilenmeye yönelterek kültürel bakış kazandırmak üze

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanımı ve işleyiş sürecinin açıklanması. Araştırma.
2 Sanat, tasarım, mimarlık ve iç mimarlık disiplinleri ve aralarındaki ilişkiler. Araştırma.
3 Sanat, tasarım, mimarlık ve iç mimarlık ve çevre tasarımı disiplinleri ve aralarındaki ilişkiler. Araştırma.
4 Sanat, tasarım, mimarlık ve iç mimarlık ve çevre tasarımı disiplinleri ve aralarındaki ilişkiler. İç mimar kimdir? Araştırma.
5 İnsan-mekan ilişkisi kapsamında kullanıcı özellikleri. Araştırma.
6 İnsan-mekan ilişkisi kapsamında kullanıcı özellikleri. Araştırma.
7 Tasarım Elemanları : nokta, çizgi, yüzey, hacim, biçim, kavramları üzerine bilgi verilmesi. Araştırma.
8 Tasarım Elemanları: Desen, Doku, renk, kavramlarının anlatılması. Sunum ödevi konularının dağıtılması. Araştırma.
9 ARA SINAV Ara sınava hazırlık.
10 Tasarım Elemanları: ışık ve aydınlatma kavramlarının anlatılması. Araştırma.
11 Tasarım Elemanları: ışık ve aydınlatma kavramlarının anlatılması. Araştırma.
12 IFI İç Mekan Deklarasyonu hakkında bilgi verilmesi. Araştırma.
13 Sunumlar Mimar, İç mimar ve tasarımcıların yapıları/tasarımları hakkında bilgi verilmesi.
14 Sunumlar Mimar, İç mimar ve tasarımcıların yapıları/tasarımları hakkında bilgi verilmesi.
15 Sunumlar Mimar, İç mimar ve tasarımcıların yapıları/tasarımları hakkında bilgi verilmesi.
16 Final Sınavı Final Sınavına Hazırlık yapılması.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Ching, F.D.K. (2007). Mimarlık; Biçim, Mekân ve Düzen YEM A.Ş., ISBN:975-8599-20-
2. Pile, J.F. (1998). Interior Design. Harry N. Abrahms Inc.ISBN:0-8109-1121-3

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 30
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 1 13
Sunum/Seminer Hazırlama 1 6 6
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 75