AKTS - Teknik Çizim II

Teknik Çizim II (ICM112) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Teknik Çizim II ICM112 2 2 0 3 7
Ön Koşul Ders(ler)i
ICM 111 Teknik Çizim I
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Mimarlık teknik çizim ilkelerini kullanma yetisini geliştirmek, ölçülendirme ilkelerini mimari projede kullanma yetisini geliştirmek, perspektif çizimi yetisini kazanmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İki ve üç boyutlu düşüme yetisini kazanır
  • Mimari çizim, boyutlandırma ve ölçülendirme kurallarını öğrenir,
  • Perspektif kurallarını öğrenir
  • Perspektif çeşitleri ve çizim kuralları öğrenir
Dersin İçeriği Tüm tasarım ve sunum aşamaları sürecinde yapılacak teknik çizimleri kurallarına uygun ve eksiksiz çizme yetisini kazanmak adına çalışmalar içerir.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ölçek kavramı ve ölçülendirme kurallarına göre uygulamaların yapılması Kaynak kitaplardan dersin içeriği hakkında bilgi edinilmesi.
2 Örnek mimari projenin 1/50 ölçekli plan çizimleri ve ölçülendirme kurallarının uygulamalarının yapılması. Ödev
3 Örnek mimari projenin kesit görünüşlerinin hazırlanması ve standart malzeme sembolleri ile tamamlanması. Ödev
4 Örnek mimari projenin kesit görünüşlerinin hazırlanması ve standart malzeme sembolleri ile tamamlanması Ödev
5 Örnek mimari projenin kesit görünüşlerinin hazırlanması ve standart malzeme sembolleri ile tamamlanması Ödev
6 Örnek mimari projenin merdiven basamaklarının dengelenmesinin yapılması. Plan ve kesit üzerinde gösterilmesi. Ödev
7 Örnek mimari projenin 1/20 ölçekli mekan çizimlerinin yapılması. Ödev
8 Örnek mimari projenin 1/20 ölçekli mekan çizimlerinin ölçülendirme ve malzeme sembollerine uygulamaları. Ödev
9 Aksonometric ( dimetrik) perspektif çalışmaları Ödev
10 Aksonometric ( dimetrik) perspektif çalışmaları Ödev
11 Tek kaçışlı perspektif çalışmaları Ödev
12 Tek kaçışlı perspektif çalışmaları Ödev
13 Tek kaçışlı perspektif çalışmaları Ödev
14 İki kaçışlı perspektif çalışmaları Ödev
15 İki kaçışlı perspektif çalışmaları. Ödev
16 İki kaçışlı perspektif çalışmaları Ödev

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Ching, F. D., & Juroszek, S. P. (2010). Design drawing. John Wiley & Sons.
2. Işık, D., Mitooka, E.Z. Illustration + Perspective. ISBN4-7661-0212-6 c3072 3000E
3. Mitooka, E. (1982). Airbrushing in rendering. Graphic-sha.Co.Ltd.Tokyo.
4. Şahinler, O., & Kızıl, F. (2008). Mimarlıkta teknik resim. Yapı Endüstri Merkezi.
5. Türkçü, H. Ç. (2005). Mimaride İzdüşüm Çizim Yöntemleri. Birsen Yayınevi.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 15 80
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 14 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 29 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir.
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir.
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama 14 4 56
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 13 1 13
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 14 3 42
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 175