AKTS - Sunum Teknikleri

Sunum Teknikleri (ICM114) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sunum Teknikleri ICM114 1 2 0 2 6
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör.
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tasarım sürecine ve sonucuna ait iki ve üç boyutlu çizim ve kompozisyonların üzerinde serbest el ve çeşitli boyama uygulamaları ile, görsel anlatım tekniklerini geliştirmek hedeflenmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Malzeme kararlarını alıp tasarım sürecine entegre edeceği aşamada yapılacak araştırma ve analizlerle ortaya konan çözüm önerilerini sunulabileceği iki boyutlu ve üç boyutlu çizim çalışmalarını hazırlar.
  • Doku kararlarını alıp tasarım sürecine entegre edeceği aşamada yapılacak araştırma ve analizlerle ortaya konan çözüm önerilerini sunulabileceği iki boyutlu ve üç boyutlu çizim çalışmalarını hazırlar.
  • Renk kararlarını alıp tasarım sürecine entegre edeceği aşamada yapılacak araştırma ve analizlerle ortaya konan çözüm önerilerinin sunulabileceği iki boyutlu ve üç boyutlu çizim çalışmalarını hazırlar
Dersin İçeriği Çizgi, tarama, doku verme, gölgeleme ve renklendirme alıştırmaları; farklı renklendirme araçları ile mekan renklendirme ve renk seçme önemi üzerine uygulamalar ve proje sunum düzeni ile ilgili tartışmalar; etkili konuşma teknikleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanımı ve işleyiş sürecinin açıklanması, derste kullanılacak temel malzemeler hakkında bilgi verilmesi. Kaynak kitaplardan ders hakkında bilgi edinilmesi.
2 Etkili sunum Teknikleri-Etkili Konuşma Ödev
3 Sunum Materyalleri / Paftaları Hazırlama Teknikleri. Ödev
4 Renk Teorisi : Renk kavramı, dizgeleri, algısı ve kullanımı hakkında öğrencileri bilgilendirme. Renklendirmede kullanılabilecek araçların tanıtımı (kuru boya, sulu boya, pastel boya, guvaj boya, marker-keçe uçlu kalem vb.). Ödev
5 Öğrenci Sunumları Ödev
6 Öğrenci Sunumları Ödev
7 Keçe uçlu kalemle, teknik / mimari boyama yöntemi. Stüdyo Çalışması I Ödev
8 Stüdyo Çalışması II – Plan Ödev
9 Stüdyo Çalışması III – Plan Ödev
10 Stüdyo Çalışması IV – Kesit Ödev
11 Stüdyo Çalışması V – Kesit Ödev
12 Stüdyo Çalışması VI – Perspektif Ödev
13 Stüdyo Çalışması VII – Perspektif Ödev
14 Stüdyo Çalışması VIII– Vaziyet Planı Ödev
15 Dönem Ödevi Sunumları Dönem ödevi hazırlığı
16 Dönem Ödevi Sunumları Dönem ödevi hazırlığı

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Parramon. (1998). Çizim Tekniklerine Dair Herşey. İstanbul: İnkılap Yayınevi.
2. Ching, F. (2009). Architectural Graphics. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
3. Doyle, M. E. (2006). Color Drawing. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
4. Lin, M. W. (1985). Architectural Rendering Techniques: A Color Reference. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama 8 40
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 8 25
Sunum 1 10
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 19 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir.
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir.
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 9 3 27
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler 9 5 45
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 150