AKTS - Bahçe ve Peyzaj Sanatı

Bahçe ve Peyzaj Sanatı (ART283) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bahçe ve Peyzaj Sanatı ART283 Güz ve Bahar 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı İlk çağ uygarlıklarından başlayarak günümüze kadar peyzaj ve bahçe sanatına dair örneklerin tanıtılmasıdır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersin sonunda öğrenciler; Tarih boyunca farklı coğrafyalarda gelişen peyzaj sanatına dair örnekleri irdeleyerek, gelişen peyzaj sanatı hakkında bilgi sahibi olur, peyzajı oluşturan fiziksel ve sosyal öğeleri kavrar, Sanat ve Tasarım alanında disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği Başlangıcından günümüze kadar tarihi bir perspektif içinde bahçe ve peyzaj sanatı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersin tanıtılması ve içeriğinin anlatılması
2 Peyzaj sanatı ile ilgili temel kavramlar
3 Peyzaj ögeleri - Bitkisel materyal
4 Peyzaj ögeleri - Yapı malzemeleri
5 Mezopotamya ve Mısır Uygarlıkları Bahçe ve Peyzaj Sanatı
6 Roma ve Bizans Dönemi Bahçe ve Peyzaj Sanatı
7 Rönesans-Barok Bahçe ve Peyzaj Sanatı
8 Ödev sunumları ve tartışma
9 Rönesans-Barok Bahçe ve Peyzaj Sanatı
10 Uzakdoğu Bahçe ve Peyzaj Sanatı
11 Uzakdoğu Bahçe ve Peyzaj Sanatı
12 İslam Bahçe ve Peyzaj Sanatı
13 İslam Bahçe ve Peyzaj Sanatı
14 Uygulama - Zen Bahçesi ya da Terrarium
15 Uygulama - Zen Bahçesi ya da Terrarium
16 Final değerlendirmesi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Aben, R. ve Wit, S. (1999). The Enclosed Garden: History and Development of the Hortus Conclusus and Its Reintroduction into The Present Day Urban Landscape. 010 Publishers.
2. Akdoğan, G. (1974). Bahçe ve Peyzaj Sanatı Tarihi. Ders Kitabı: 309 Ankara: Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları.
3. Evyapan, G., Tokol, A., (2000). Peyzaj Tasarımı Ders Notları. Ankara: ODTU Mimarlık Fakültesi Yayınları.
4. Sarkowichz, H. (2003). Bahçelerin ve Parkların Tarihi. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 10
Laboratuar - -
Uygulama 2 20
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 21 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir.
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir.
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir.
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir.
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir.
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur.
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 2 3 6
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 6 1 6
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 10 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 100