AKTS - İç Mekan Tasarımı IV

İç Mekan Tasarımı IV (ICM302) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İç Mekan Tasarımı IV ICM302 4 6 0 7 12
Ön Koşul Ders(ler)i
ICM 301 İç Mekan Tasarımı III
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Detaylı ön araştırmanın iç mekân ve yakın çevresinin tasarımına yansıtılmasıdır. İç mekân tasarımının ve yakın çevresinin teknik gereksinmeleriyle birlikte detaylarının düşünülmesi, doğru çizim ve etkili görsel sunumlarla aktarılması hedeflenmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Algısal problemleri analiz eder,
  • Sosyal problemleri analiz eder,
  • Yakın çevre tasarımını yapar,
  • Tasarım problemini, mekânın teknik konularıyla birlikte çözer,
  • Projesini etkili çizim yöntemleriyle aktarır.
Dersin İçeriği Detaylı ön araştırmanın iç mekân ve yakın çevresinin tasarımına yansıtılması; iç mekân tasarımının ve yakın çevresinin teknik gereksinmeleriyle birlikte detaylarının düşünülmesi, doğru çizim ve etkili görsel sunumlarla aktarılmasını geliştirmek; aydınlatma, renk, iklimsel konfor, akustik gibi konuların ön plana çıktığı iç mekân çözümlerinin geliş

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Projenin Anlatılması ve Araştırma Konusunun Aktarımı Proje hakkında bilgi edinilmesi.
2 Araştırma Sunumları, Fonksiyon Şeması ve Çıkış Fikri Paftası Sunumları Ödev Sunumu
3 1.Aşama: 1/100 Vaziyet Planı Proje çizimleri
4 2. Aşama: 1/50 Yerleşim Planları Proje çizimleri
5 2. Aşama: 1/50 Yerleşim Planları / Kesitleri Proje çizimleri
6 2. Aşama: 1/50 Yerleşim Planları / Kesitleri / Aydınlatma Planları Proje çizimleri
7 2. Aşama: 1/50 Yerleşim Planları / Kesitleri / Aydınlatma Planları / Perspektifleri Proje çizimleri
8 2. Aşama: 1/50 Yerleşim Planları / Kesitleri / Aydınlatma Planları / Perspektifleri Proje çizimleri
9 Ara Jüri Proje çizimleri
10 2. Aşama: Proje çizimleri
11 3.Aşama: 1/20 Seçilmiş Alan Planı / Kesitleri/ Perspektifleri Proje çizimleri
12 3.Aşama: 1/20 Seçilmiş Alan Planı / Kesitleri/ Perspektifleri Proje çizimleri
13 3.Aşama: 1/20 Seçilmiş Alan Planı / Kesitleri/ Perspektifleri Proje çizimleri
14 4.Aşama: 1/10, 1/5, 1/1 Seçilmiş Alan Mobilya ve Detayları Proje çizimleri
15 Genel Jüriye hazırlık. Eksik çizimlerin tamamlanması.
16 Genel Jüri Proje çizimleri

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Lechner, N. (1991) Heating, Cooling, Lighting: Design Methods for Architects. Canada: John Wiley & Sons.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama 4 40
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum - -
Projeler 1 5
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 20
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 20
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir. X
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. X
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 10 160
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 9 10 90
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 300