AKTS - Aydınlatma

Aydınlatma (ICM331) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Aydınlatma ICM331 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tüm tasarım stüdyoları için gerekli teorik zemini hazırlamaya yönelik olarak, insan gereksinimleri ve mekan konforu bağlamında aydınlatmanın teknik ve sanatsal içeriğini aktarmak amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İç mekan mimarisinin entegral bir bileşeni olan ışığın kullanımının, iç mekânı yeniden yaratma amacı ile tasarımı ve kontrolununun tasarım stüdyolarındaki önemini kavrar.
  • Bir mekanın duygusal ve psikolojik algılanmasında temel rolü oynayan aydınlatmanın teknik ve artistik yönlerini kavrar.
  • Tasarım yetilerinin ve özgün aydınlatma çözümleri geliştirme becerisini geliştirir.
  • Işığın fiziksel ve teknik içeriği yanısıra renklerin okutulmasındaki etkisini kavrar.
  • Aydınlatmanın teknik ve sanatsal yönleri ile analizi ve aydınlatma sistemi uygulamalarını anlatır.
Dersin İçeriği Tüm tasarım stüdyoları için gerekli teorik zemini hazırlamaya yönelik olarak, insan gereksinimleri ve mekan konforu bağlamında aydınlatmanın teknik ve sanatsal içeriğinin aktarılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanımı ve işleyiş sürecinin açıklanması. Dersin içeriği ve kaynak kitaplar hakkında genel bilgi edinilmesi
2 Görme ve algı; ışığın fiziği (karakteri ve ölçümü). Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
3 Aydınlatma tasarımı prensipleri (görüş açıları, konfor ve karşıtlık, kamaşma) Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
4 Işık ve mekan; mekan psikolojisi ve aydınlatma teknikleri, aydınlatma seviyeleri, Aydınlatma sistemleri. Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
5 Işık ve gölge; dekoratif aydınlatma teknikleri Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
6 1. Ara Sınav 1. Ara sınava hazırlık
7 Yapay aydınlatma, lamba ve sistemler, ışık kaynaklarının türleri ve karakteristik optik özellikleri Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
8 Yapay aydınlatma, lamba ve sistemler, ışık kaynaklarının türleri ve karakteristik optik özellikleri Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
9 Yapay aydınlatma, lamba ve sistemler, ışık kaynaklarının türleri ve karakteristik optik özellikleri Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
10 Doğal aydınlatma ve kontrol stratejileri Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
11 2. Ara Sınav 2. Ara sınava hazırlık
12 Fuaye, giriş holleri, merdivenler, salonlar,mutfaklar, yemek odaları, yatak odalarında aydınlatma Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
13 Ofisler, çalışma köşeleri, restoranlar, oteller, müzeler ticari mekanlar ve eğlence mekanlarında aydınlatma Kaynak kitaplardan ilgili bölümlerin okunması.
14 Stüdyo çalışması (aydınlatma tavan planı çizimi) Stüdyo çalışmasına hazırlık.
15 Stüdyo çalışması (aydınlatma tavan planı çizimi) Stüdyo çalışmasına hazırlık.
16 Genel Sınav Genel sınava hazırlık.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Bean, R. (2014). Lighting: Interior and exterior. Routledge.
2. Boyce, P. R. (2014). Human factors in lighting. Crc Press.
3. Egan, M. D. (1983).Concepts in architectural lighting. McGraw-Hill Companies
4. Egan, M. D., & Olgyay, V. (2002). Architectural lighting. McGraw-Hill.
5. Illuminating Engineering Society of North America. (2000). Lighting Handbook: Reference & application. Illuminating Engineering.
6. Tregenza, P., & Loe, D. (2013). The design of lighting. Routledge

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama 2 20
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir. X
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 2 5 10
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 6 3 18
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 6 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Toplam İş Yükü 100