AKTS - Islak Mekan Tasarımı

Islak Mekan Tasarımı (ICM304) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Islak Mekan Tasarımı ICM304 2 2 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrenciye ıslak mekanlarda tasarım ilke ve standartları, teknik sınırlayıcılar, su tasisatı, modüler sistemler, ıslak mekan öğeleri üzerine kuramsal bilgileri vererek , örnek mekanlarda verilerin analiz edilerek tasarım önerilerinin geliştirilmesi yetisini kazandırmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mutfak ve banyo için veri analizleri yapmayı öğrenir.
  • Mutfak ve banyo tasarımının gerektirdiği standartlar konusunda bilgi edinir.
  • Verilen problemi göz önünde bulundurarak piyasa araştırması yapar.
  • İki ve üç boyutlu mutfak tasarım çizimleri hazırlar ve uygular.
  • İki ve üç boyutlu banyo tasarım çizimleri hazırlar ve uygular.
Dersin İçeriği Islak hacimlerde verilerin analizleri ve tasarım ilke-standartları; tasarım ve uygulama açısından malzeme seçimlerinde gerekli kriterler; aydınlatma ve renk kullanımları; elektrik ve su tesisatı gözetilerek ıslak mekan projesi hazırlama süreci.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanımı ve işleyiş sürecinin açıklanması; ıslak hacim: Tanımı, özellikleri. Ders programı ve içeriğine dair bilgi edinilmesi.
2 Atölye çalışması: Özel Tasarım Mutfak. Verilen plan düzenine, özgün bir mutfak tasarlanacaktır. Gerekli çizim malzemelerinin getirilmesi.
3 Sunumlar: MUTFAK 1. Konut tipi mutfak üçgenleri, mutfak plan tipleri ve mutfak tasarım standartları. 2. Endüstriyel mutfak ile konut tip mutfakların ölçü, malzeme, işleyiş yönünden farklılıkları. 3. Ankastre ve bağımsız beyaz eşya ölçü standartları. 4. Konut tipi mutfak mobilyası pazar araştırması; malzeme seçim kriterleri ve malzeme seçiminin maliyet üzerindeki etkisi.Güncel mutfak malzeme numunelerinin nasıl uygulandığının açıklanması, bu malzemelerin avantajları ve dezavantajları. 5. Mutfakta aydınlatma ve entegre aydınlatma elemanları seçimleri ve örnek detay çizimleri. 6. Mutfak tesisat ve havalandırma sistemleri. Akademik kaynak, piyasa, alternatif malzeme, uygulama çizimleri araştırması ve butik mutfak tasarım örneklerinin incelenmesi.
4 Modüler mutfak eleştiri süreci. (1. Proje) 1/20 plan, kesit, görünüş, perspektif çizimleri. Malzeme, renk ve bütçe araştırması.
5 Modüler mutfak eleştiri süreci. (1. Proje) 1/20 plan, kesit, görünüş, perspektif çizimleri. Malzeme, renk ve bütçe araştırması.
6 Modüler mutfak eleştiri süreci. (1. Proje) 1/20 plan, kesit, görünüş, perspektif çizimleri. Malzeme, renk ve bütçe araştırması.
7 MODÜLER MUTFAK PROJESİ JÜRİSİ (1. Proje) 1/20 plan, kesit, görünüş, tesisat planı, aydınlatma planı, perspektif çizimleri. Malzeme, renk ve bütçe araştırma ve analizleri. Tasarım dilini anlatır pafta.
8 MODÜLER MUTFAK PROJESİ JÜRİSİ (1. Proje) 1/20 plan, kesit, görünüş, tesisat planı, aydınlatma planı, perspektif çizimleri. Malzeme, renk ve bütçe araştırma ve analizleri. Tasarım dilini anlatır pafta.
9 Sunumlar: BANYO 1. Banyo tasarım standartları. 2. Konut, hastane tipi banyolar, spor merkezleri için yıkanma fonksiyonlu soyunma odaları, arasındaki fonksiyon farklılıkları örnek çizimlerle birlikte sunulacaktır. 3. Konut, hastane tipi banyolar, yıkanma fonksiyonlu soyunma odaları arasındaki mobilya, vitrifiye malzeme farklılıkları malzeme numuneleri ile birlikte sunulacaktır. 4. Su tesisatı ve elektrik tesisatı 1/20 çizim tekniğiyle bir konut alanı için örneklendirilecektir. Akademik kaynak, piyasa, alternatif malzeme, uygulama çizimleri araştırması ve butik mutfak tasarım örneklerinin incelenmesi.
10 Banyo tasarımı eleştiri süreci. (2. Proje) 1/20 plan, kesit, görünüş, tesisat planı, aydınlatma planı, perspektif çizimleri. Malzeme, renk ve bütçe araştırması.
11 Banyo tasarımı eleştiri süreci. (2. Proje) 1/20 plan, kesit, görünüş, tesisat planı, aydınlatma planı, perspektif çizimleri. Malzeme, renk ve bütçe araştırması.
12 Banyo tasarımı eleştiri süreci. (2. Proje) 1/20 plan, kesit, görünüş, tesisat planı, aydınlatma planı, perspektif çizimleri. Malzeme, renk ve bütçe araştırması.
13 BANYO TASARIMI PROJESİ JÜRİSİ (2. Proje) 1/20 plan, kesit, görünüş, tesisat planı, aydınlatma planı, perspektif çizimleri. Malzeme, renk ve bütçe araştırma ve analizleri. Tasarım dilini anlatır pafta.
14 BANYO TASARIMI PROJESİ JÜRİSİ (2. Proje) 1/20 plan, kesit, görünüş, tesisat planı, aydınlatma planı, perspektif çizimleri. Malzeme, renk ve bütçe araştırma ve analizleri. Tasarım dilini anlatır pafta.
15 BANYO TASARIMI PROJESİ JÜRİSİ (2. Proje) 1/20 plan, kesit, görünüş, tesisat planı, aydınlatma planı, perspektif çizimleri. Malzeme, renk ve bütçe araştırma ve analizleri. Tasarım dilini anlatır pafta.
16 MODÜLER MUTFAK PROJESİ. (1. Proje) ve BANYO TASARIMI PROJESİ. (2. Proje) teslimi. Final Jürisi 1/20 plan, kesit, görünüş, tesisat planı, aydınlatma planı, perspektif çizimleri. Malzeme, renk ve bütçe araştırma ve analizleri. Tasarım dilini anlatır pafta.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Germer, J. (2006). Kitchen and Bath Systems: Mechanical, Electrical, Plumbing. National Kitchen & Bath Association.
2. Newton, D. (2006). Kitchen and Bathroom Drawing: Documents, Drafting, Presentation. National Kitchen & Bath Association.
3. Yazıcıoğlu, D. A. (2010). Mutfak Tasarım Süreci. İstanbul: Literatür Yayıncılık Dağıtım.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama 1 15
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 5
Sunum 1 15
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 30
Genel Sınav/Final Juri 1 25
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 25
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir. X
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. X
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama 1 1 1
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 4 3 12
Sunum/Seminer Hazırlama 1 1 1
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 4 4
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 4 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 100