AKTS - Islak Mekan Tasarımı

Islak Mekan Tasarımı (ICM304) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Islak Mekan Tasarımı ICM304 2 2 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrenciye ıslak mekanlarda tasarım ilke ve standartları, teknik sınırlayıcılar, su tasisatı, modüler sistemler, ıslak mekan öğeleri üzerine kuramsal bilgileri vererek , örnek mekanlarda verilerin analiz edilerek tasarım önerilerinin geliştirilmesi yetisini kazandırmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mutfak ve banyo için veri analizleri yapmayı öğrenir.
  • Mutfak ve banyo tasarımının gerektirdiği standartlar konusunda bilgi edinir.
  • Verilen problemi göz önünde bulundurarak piyasa araştırması yapar.
  • İki ve üç boyutlu mutfak tasarım çizimleri hazırlar ve uygular.
  • İki ve üç boyutlu banyo tasarım çizimleri hazırlar ve uygular.
Dersin İçeriği Islak hacimlerde verilerin analizleri ve tasarım ilke-standartları; tasarım ve uygulama açısından malzeme seçimlerinde gerekli kriterler; aydınlatma ve renk kullanımları; elektrik ve su tesisatı gözetilerek ıslak mekan projesi hazırlama süreci.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanımı ve işleyiş sürecinin açıklanması; ıslak hacim: Tanımı, özellikleri. Ders programı ve içeriğine dair bilgi edinilmesi.
2 Atölye çalışması: Özel Tasarım Mutfak. Verilen plan düzenine, özgün bir mutfak tasarlanacaktır. Gerekli çizim malzemelerinin getirilmesi.
3 Sunumlar: MUTFAK 1. Konut tipi mutfak üçgenleri, mutfak plan tipleri ve mutfak tasarım standartları. 2. Endüstriyel mutfak ile konut tip mutfakların ölçü, malzeme, işleyiş yönünden farklılıkları. 3. Ankastre ve bağımsız beyaz eşya ölçü standartları. 4. Konut tipi mutfak mobilyası pazar araştırması; malzeme seçim kriterleri ve malzeme seçiminin maliyet üzerindeki etkisi.Güncel mutfak malzeme numunelerinin nasıl uygulandığının açıklanması, bu malzemelerin avantajları ve dezavantajları. 5. Mutfakta aydınlatma ve entegre aydınlatma elemanları seçimleri ve örnek detay çizimleri. 6. Mutfak tesisat ve havalandırma sistemleri. Akademik kaynak, piyasa, alternatif malzeme, uygulama çizimleri araştırması ve butik mutfak tasarım örneklerinin incelenmesi.
4 Modüler mutfak eleştiri süreci. (1. Proje) 1/20 plan, kesit, görünüş, perspektif çizimleri. Malzeme, renk ve bütçe araştırması.
5 Modüler mutfak eleştiri süreci. (1. Proje) 1/20 plan, kesit, görünüş, perspektif çizimleri. Malzeme, renk ve bütçe araştırması.
6 Modüler mutfak eleştiri süreci. (1. Proje) 1/20 plan, kesit, görünüş, perspektif çizimleri. Malzeme, renk ve bütçe araştırması.
7 MODÜLER MUTFAK PROJESİ JÜRİSİ (1. Proje) 1/20 plan, kesit, görünüş, tesisat planı, aydınlatma planı, perspektif çizimleri. Malzeme, renk ve bütçe araştırma ve analizleri. Tasarım dilini anlatır pafta.
8 MODÜLER MUTFAK PROJESİ JÜRİSİ (1. Proje) 1/20 plan, kesit, görünüş, tesisat planı, aydınlatma planı, perspektif çizimleri. Malzeme, renk ve bütçe araştırma ve analizleri. Tasarım dilini anlatır pafta.
9 Sunumlar: BANYO 1. Banyo tasarım standartları. 2. Konut, hastane tipi banyolar, spor merkezleri için yıkanma fonksiyonlu soyunma odaları, arasındaki fonksiyon farklılıkları örnek çizimlerle birlikte sunulacaktır. 3. Konut, hastane tipi banyolar, yıkanma fonksiyonlu soyunma odaları arasındaki mobilya, vitrifiye malzeme farklılıkları malzeme numuneleri ile birlikte sunulacaktır. 4. Su tesisatı ve elektrik tesisatı 1/20 çizim tekniğiyle bir konut alanı için örneklendirilecektir. Akademik kaynak, piyasa, alternatif malzeme, uygulama çizimleri araştırması ve butik mutfak tasarım örneklerinin incelenmesi.
10 Banyo tasarımı eleştiri süreci. (2. Proje) 1/20 plan, kesit, görünüş, tesisat planı, aydınlatma planı, perspektif çizimleri. Malzeme, renk ve bütçe araştırması.
11 Banyo tasarımı eleştiri süreci. (2. Proje) 1/20 plan, kesit, görünüş, tesisat planı, aydınlatma planı, perspektif çizimleri. Malzeme, renk ve bütçe araştırması.
12 Banyo tasarımı eleştiri süreci. (2. Proje) 1/20 plan, kesit, görünüş, tesisat planı, aydınlatma planı, perspektif çizimleri. Malzeme, renk ve bütçe araştırması.
13 BANYO TASARIMI PROJESİ JÜRİSİ (2. Proje) 1/20 plan, kesit, görünüş, tesisat planı, aydınlatma planı, perspektif çizimleri. Malzeme, renk ve bütçe araştırma ve analizleri. Tasarım dilini anlatır pafta.
14 BANYO TASARIMI PROJESİ JÜRİSİ (2. Proje) 1/20 plan, kesit, görünüş, tesisat planı, aydınlatma planı, perspektif çizimleri. Malzeme, renk ve bütçe araştırma ve analizleri. Tasarım dilini anlatır pafta.
15 BANYO TASARIMI PROJESİ JÜRİSİ (2. Proje) 1/20 plan, kesit, görünüş, tesisat planı, aydınlatma planı, perspektif çizimleri. Malzeme, renk ve bütçe araştırma ve analizleri. Tasarım dilini anlatır pafta.
16 MODÜLER MUTFAK PROJESİ. (1. Proje) ve BANYO TASARIMI PROJESİ. (2. Proje) teslimi. Final Jürisi 1/20 plan, kesit, görünüş, tesisat planı, aydınlatma planı, perspektif çizimleri. Malzeme, renk ve bütçe araştırma ve analizleri. Tasarım dilini anlatır pafta.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Germer, J. (2006). Kitchen and Bath Systems: Mechanical, Electrical, Plumbing. National Kitchen & Bath Association.
2. Newton, D. (2006). Kitchen and Bathroom Drawing: Documents, Drafting, Presentation. National Kitchen & Bath Association.
3. Yazıcıoğlu, D. A. (2010). Mutfak Tasarım Süreci. İstanbul: Literatür Yayıncılık Dağıtım.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama 1 15
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 5
Sunum 1 15
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 30
Genel Sınav/Final Juri 1 25
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 25
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma.
2 İçmimarlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme.
3 İçmimarlık alanıyla ilgili ilkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma.
4 İçmimarlık alanında gerekli veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme.
5 İçmimari tasarım sürecinde verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme.
6 İçmimari tasarım sürecinde temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma.
7 İçmimari tasarım sürecinde bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama.
8 İçmimarlık alanında estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle mekân yaratma.
9 İçmimari tasarım sürecinde insan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme.
10 İçmimari tasarım sürecinde mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma.
11 İçmimari tasarım sürecinde aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma.
12 İçmimari tasarım sürecinde doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma.
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama 1 1 1
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 4 3 12
Sunum/Seminer Hazırlama 1 1 1
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 4 4
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 4 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 100