AKTS - İç Mekan Tasarımı V

İç Mekan Tasarımı V (ICM401) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İç Mekan Tasarımı V ICM401 4 6 0 7 12
Ön Koşul Ders(ler)i
ICM 302 – İç Mekan Tasarımı IV
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Tartışma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanları
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı İç mekânların, edinilmiş tasarım becerilerine ek olarak çevreye duyarlılık ilkeleri de gözetilerek tasarlanması, iç-dış mekân ilişkisini ve özgün detayları çözme becerisinin geliştirilmesi
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ekoloji ve sürdürülebilirlik ilkelerini tasarımında kullanır.
  • İç mimarlık sorunlarını analiz eder.
  • Alternatif tasarım çözümlerini formüle eder.
  • Alternatif tasarım çözümlerini formülle karşılaştırır.
  • İç-dış mekân ilişkisi kurarak tasarım yapar.
  • İç mekân tasarımı için elde edilmiş olan becerileri dış mekânlarda kullanır.
  • Dış mekân mobilyaları tasarımı becerisi elde eder.
  • İç-dış mekân ilişkisini ve özgün detayları çözme becerisi geliştirir.
Dersin İçeriği Tasarım sürecinde bilimsel karar verme yöntemleri kullanılarak iç-dış mekân ilişkisi, yapılar arasındaki kamusal alanlar, peyzaj öğeleri ve sokak mobilyaları gibi konular ayrıntıları ile ele alınmaktadır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Konunun tanıtımı, tartışma, kritik Dersin içeriği hakkında ön bilgi edinmesi.
2 Aşama 1: Analiz ve temel kararlar (çevreye duyarlı tasarım ilkeleri analizi) Araştırma
3 Aşama 1: Analiz ve temel kararlar: Sunum (çevreye duyarlı tasarım ilkeleri analizi) Araştırma
4 Aşama 1: Analiz ve temel kararlar (yapının sorunları ve olanakları) Araştırma
5 Aşama 2: Projeye giriş (Vaziyet planı ve kesitleri -1/100) Proje çizimleri
6 Aşama 2: Projeye giriş (Plan, kesitler - 1/50, eskizler, perspektifler) Proje çizimleri
7 Aşama 2: Projeye giriş (Plan, kesitler - 1/50, eskizler, perspektifler) Proje çizimleri
8 Ara jüri Proje çizimleri
9 Aşama 3: İç mekân tasarımı (seçilmiş alandan plan, kesit, görünüşler - 1/20, perspektifler, malzeme panosu) Proje çizimleri
10 Aşama 3: İç mekân tasarımı (seçilmiş alandan plan, kesit, görünüşler - 1/20, perspektifler, malzeme panosu) Proje çizimleri
11 Aşama 3: İç mekân tasarımı (seçilmiş alandan plan, kesit, görünüşler - 1/20, perspektifler, malzeme panosu) Proje çizimleri
12 Aşama 4: Dış mekân tasarımı (planı ve kesitleri - 1/50) Proje çizimleri
13 Aşama 4: Dış mekân tasarımı (döşeme ve sokak mobilyaları tasarımı 1/10 – 1/5, perspektif) Proje çizimleri
14 Aşama 4: Dış mekân tasarımı (döşeme ve sokak mobilyaları tasarımı 1/10 – 1/5, perspektif) Proje çizimleri
15 Tasarımın bütünü üstüne kritik Final proje çizimleri
16 Final jüri Final projesi çizimi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 2. Krier R., Urban Space, Academy Edition, London, 1991
3. Gehl, J., Life Between Buildings, Arkitektens Forlag, Skive, 1996
4. Yeang, K., (2012). Ekotasarım: Ekolojik Tasarım Rehberi, YEM Kitabevi, İstanbul.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama 4 60
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 15
Genel Sınav/Final Juri 1 20
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 20
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir. X
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. X
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 10 160
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 7 105
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 300