AKTS - İç Mekan Tasarımı VI

İç Mekan Tasarımı VI (ICM402) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İç Mekan Tasarımı VI ICM402 4 6 0 7 12
Ön Koşul Ders(ler)i
ICM 401 – İç Mekan Tasarımı V
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Tartışma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanları
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Edinilmiş iç mekân tasarlama becerilerine ek olarak mimari ihtiyaç programı oluşturma, bilimsel karar süreci kullanma becerilerinin öğrenilmesi
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mimari ihtiyaç programı hazırlama tekniklerini öğrenir.
  • Bilimsel karar süreci kullanma becerisi kazanır.
  • Tasarımda bilimsel karar süreci ihtiyaçlarını anlar.
  • Özgün detaylar üretir.
  • Konut, alış-veriş- merkezleri, kültür merkezleri, klinikleri ve tüm kamusal alanlar için bilimsel çalışmalar doğrultusunda uygun tasarım yapar.
  • Konut, alış-veriş- merkezleri, kültür merkezleri, klinikleri ve tüm kamusal alanlar için bilimsel çalışmalar doğrultusunda uygun detaylar üretir.
Dersin İçeriği Alış-veriş merkezleri, kültür merkezleri, klinikler gibi yapıların iç tasarım sürecinde yapılması gereken mimari ihtiyaç programı oluşturulur, tasarım dili yaratılır, bilimsel karar süreci yöntemleri kullanılır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanıtım, konu seçimi. Dersin içeriği hakkında ön bilgi edinmesi.
2 Aşama 1: Araştırma ihtiyaç programı İhtiyaç programı hazırlama.
3 Aşama 1: Tasarım dili, yerleşim/dolaşım şeması Tasarım dili konusunda inceleme.
4 Aşama 1: Tasarım dili, yerleşim/dolaşım şeması Tasarım dili konusunda inceleme.
5 Aşama 2: Projeye giriş (Vaziyet planı, kat planları ve kesitleri) Proje çizimleri.
6 Aşama 2: Projeye giriş (Vaziyet planı, kat planları ve kesitleri) Proje çizimleri.
7 Aşama 2: Projeye giriş (Plan ve kesitler, eskizler, perspektifler) Proje çizimleri.
8 Ara jüri Proje çizimleri.
9 Aşama 3: İç mekân tasarımı (seçili bölüm 1 -1/50, 1/20, 1/10) Proje çizimleri.
10 Aşama 3: İç mekân tasarımı (seçili bölüm 1 -1/50, 1/20, 1/10) Proje çizimleri.
11 Aşama 3: İç mekân tasarımı (seçili bölüm 1 -1/50, 1/20, 1/10, perspektifler) Proje çizimleri.
12 Aşama 4: İç mekân tasarımı (seçili bölüm 2 -1/50, 1/20, 1/10) Proje çizimleri.
13 Aşama 4: İç mekân tasarımı (seçili bölüm 2 -1/50, 1/20, 1/10) Proje çizimleri.
14 Aşama 4: İç mekân tasarımı (seçili bölüm 2 -1/50, 1/20, 1/10, perspektifler) Proje çizimleri.
15 Tasarımın bütünü için kritik Final projesi çizimi.
16 Final jüri Final projesi çizimi.

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Elker, C., Towards More Rational Approaches in Architectural Design: The Use of Multi-Criteria Decision Methods, The 10th International DSI Conference, Nancy, 2009
2. Harris, B. (2001), Sketch Planning: Systematic Methods in Planning and Its Support, “Planning Support Systems” edited by Brail, K.B. and Klosterman, R.E., ESRI Press, Redlands, California
3. Klosterman, R.E. (2001), Planning Support Systems: A New Perspective on Computer-aided Planning, “Planning Support Systems” edited by Brail, K.B. and Klosterman, R.E., ESRI Press, Redlands, California

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 60
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 15
Genel Sınav/Final Juri 1 20
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 20
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir. X
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. X
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 10 160
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 7 105
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 300