AKTS - Fuar Tasarımı

Fuar Tasarımı (ICM351) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Fuar Tasarımı ICM351 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Endüstrileşmeyle ortaya çıkan fuar ve fuarcılık kavramının tarihsel gelişimi ile fuar türleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olmak, tematik kararlara yönelik fuar ve stant tasarlama becerilerini geliştirmek ve teknik detay ve malzeme bilgilerine sahip olmak dersin amaçları kapsamındadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Fuar tasarımına yönelik kararların ve problemlerin ortaya konmasını ve bu problemlere çözüm geliştirmesini öğrenir.
  • Sonuçta ortaya çıkan ürün ile kullanıcı rolünün sentezler ve analiz eder.
  • Fuar tasarımı konusunda kavram ve terimleri kullanabilme becerisi kazanır.
  • Konu bağlamında, iç mimarlık ve grafik tasarım gibi farklı disiplinlerin mekan tasarımı, malzeme kullanımı ile ikon ve tipografi tasarımı gibi sorunları birlikte çözümler.
  • Kurumsal kimliğin tasarıma olan etki ve katkılarını öğrenir.
Dersin İçeriği Belirlenen tematik bir konuya bağlı olarak bir fuar standı tasarımı yapmak.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanıtımı, öğrencilerle tanışma, proje ve ödev açıklaması Verilen kaynaklardan ders ile ilgili bilgi edinilmesi
2 Fuarcılık, Dünya fuarları (Expo), Sergi, Stant kavramlarının tanımı, tarihsel gelişimleri Fuar ve fuarcılık hakkında bilgi toplanması
3 Endüstrileşme / Crystal Palace (1851-1936) , 1867 in Paris Fuarı, 1873 Viyana Fuarı, 1876 Phiadephia Fuarı, 1889 Eiffel Kulesi Dünya Fuarları hakkında bilgi toplanması
4 Modernizm ve sonrası / 1929 Alman (Barselona) Pavilyonu, 1933-1934 Şikago Fuarı, 1930-1940 New York Fuarı, 1985 Brüksel Fuarı, 1970 Osaka Fuarı, 2000 Hannover Fuarı Dünya Fuarları hakkında bilgi toplanması
5 Ara Değerlendirme ödev sunumları / Final ödevinin verilmesi Ara Değerlendirme için hazırlık / Final ödevi için hazırlık
6 Final ödevi eskiz çalışmaları kontrolü Final ödevi eskiz çalışması
7 Yerleşim planı Proje çizimleri
8 Yerleşim planı Proje çizimleri
9 Yerleşim planı Proje çizimleri
10 Stand tasarımı Proje çizimleri
11 Stand tasarımı Proje çizimleri
12 Ara Jüri Ara Jüriye hazırlık
13 Stant detay çizimleri Proje çizimleri
14 Stant detay çizimleri Proje çizimleri
15 Panel Kritik Panel Kritiğe hazırlık
16 Final Jüri Final Jüriye hazırlık

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Akçura, G. (2009). Türkiye Sergicilik ve Fuarcılık Tarihi. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları
2. Findling, J.E., Kimberly, D. P. (2008), Encyclopedia of World's Fairs and Expositions. Britain: McFarland
3. Fuar Stand Tasarımı - Fair Stand Design, (2007). İstanbul: YEM Yayın
4. Fuar Standı ve Sergileme Tasarımları, (2012). İstanbul: YEM Yayın
5. Greenhalgh, P. (2011). Fair World: A History of World's Fairs and Expositions, from London to Shangai, 1851-2010. Berkshire: Papadakis
6. Işıklı, A., Durak, B., Arca, H. (2008). Osmanlı ve Avrupalı Yazarların Gözüyle 19. Yüzyıl Fuarlarında Osmanlı İmparatorluğu. İstanbul: İstanbul Fuar Merkezi Yayınları
7. Jackson, A. (2008). EXPO: International Exposition 1851-2010. London: V&A Publications
8. Kramer, S. (2009). Fair Design, Architecture for Exhibition. Germany: BRAUN

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 40
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir. X
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir. X
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 1 7 7
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 4 4 16
Sunum/Seminer Hazırlama 1 7 7
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Toplam İş Yükü 100