AKTS - Kent Mobilyaları Tasarımı

Kent Mobilyaları Tasarımı (ICM352) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kent Mobilyaları Tasarımı ICM352 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Kentsel açık alanların en önemli elemanlarından birisi olan kent mobilyalarının, kent kimliği bütününde ele alınarak, estetik ve işlevsel açıdan kent mobilyası – mekân ilişkisinin kurulması, kent mobilyası tasarımı ve mobilya endüstrisine yönelik olarak düşünme ve yönetme yeteneği kazandırılması, kent mobilyası tasarım disiplini ve normları hakkında bilgiler ve terminolojiler verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kent mekânı ve kent mobilyası kavramlarını özetler.
  • Mekân, donatı ve bunlara ait her türlü antropometrik ölçüyü algılar
  • Bir kent parçası içerisinde mobilya-mekân ilişkilerini tanımlar.
  • Seçtikleri bir kent parçasında uygun mekân ve donatı ilişkileri kurgulayarak eylem araştırması yapabilecek ve sonuçlarını tasarım yaklaşımı olarak değerlendirir.
  • Kent mekânı ve mobilyası tasarlayabilecek bilgi birikimine sahip olur.
Dersin İçeriği Kentsel açık alanların kent mobilyalarının, kent kimliği bütününde ele alınarak, estetik ve işlevsel açıdan kent mobilyası-mekân ilişkisinin kurulması; kent mobilyası tasarımı ve mobilya endüstrisine yönelik olarak düşünülmesi; tasarım disiplini ve normları hakkında bilgiler ve terminolojiler verilmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin amacının anlatılması, kent mekânının tanımı, kent mobilyaları ve sınıflandırılmasının yapılması Verilen kaynaklardan ders ile ilgili bilgi edinilmesi
2 Kentsel açık mekânlardaki temel eylemlerin tanımlanması. Bu eylem alanlarına yönelik olarak kent mobilyası tasarım proje konularının belirlenmesi (Altyapıya bağlı olan ya da olmayan kentsel donatım elemanları). Araştırma Değerlendirme ödevinin verilmesi Verilen kaynaklardan ders ile ilgili bilgi edinilmesi
3 Altyapıya bağlı kent mobilyaları: Aydınlatma elemanları, bilgilendirme-iletişim ve işaret panelleri, telefon kulübeleri, otobüs durakları, meydan saatleri, su elemanları vb. Verilen kaynaklardan ders ile ilgili bilgi edinilmesi
4 Altyapıya bağlı olmayan kent mobilyaları: Oturma elemanları, çöp kutuları, bitki kapları, örtü elemanları, döşeme elemanları, bisiklet parkları, bitki ızgaraları, çocuk oyun alanı elemanları vb. Verilen kaynaklardan ders ile ilgili bilgi edinilmesi
5 Ara Değerlendirme ödev sunumları / Final ödevinin verilmesi Ara Değerlendirme ödevine hazırlık
6 Final ödevi eskiz çalışmaları kontrolü Final ödevi eskiz çalışması
7 Belirlenen kent mobilyalarının tasarımı ve çizimi Proje çizimleri
8 Belirlenen kent mobilyalarının tasarımı ve çizimi Proje çizimleri
9 Belirlenen kent mobilyalarının tasarımı ve çizimi Proje çizimleri
10 Belirlenen kent mobilyalarının tasarımı ve çizimi Proje çizimleri
11 Belirlenen kent mobilyalarının tasarımı ve çizimi Proje çizimleri
12 Ara Jüri Ara Jüriye hazırlık
13 Belirlenen kent mobilyalarının tasarımı ve çizimi Proje çizimleri
14 Belirlenen kent mobilyalarının tasarımı ve çizimi Proje çizimleri
15 Belirlenen kent mobilyalarının tasarımı ve çizimi Proje çizimleri
16 Final Jüri Final Jüriye hazırlık

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Arcan, E.F., Evci, F., (1999). Mimari Tasarıma Yaklaşım. İstanbul: Tasarım Yayın Grubu
2. Buchanan, Richard and Margolin, Victor (1995). Discovering Design. Chicago: The University of Chicago Press
3. Ching, F. D. K. (1979). Architecture: Form, Space and Order. New York: Van Nostrand Reinhold
4. Ching, D.K. Francis, (1998). Design Drawing. New York: John Willey and Sons.
5. Ching, F.D.K., (2004). İç Mekan Tasarımı. İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi
6. Gehl, J. (1987). Life Between Buildings:Using Public Space. New York: Van Nostrand Reinhold Company
7. Gorb, Peter (1988). Design Talks. London Business School Design Manegement Seminars. London: The Design Council
8. Işık, Z. ve Yıldırım, K. (2001). Dekorasyonda İnce Yapı-Temel Ders Kitabı. Ankara: Zirve Ofset Matbaası
9. Margolin, Victor and Buchanan, Richard (1998). The idea of Design, A Design Issues Reader. Cambridge: The MIT Press
10. Neufert, E., (2003). Yapı Tasarım Bilgisi. İstanbul: Beta yayıncılık
11. Papanek, Victor (1992). Design for the Real World. Human Ecology and Social Change. Second Ed. London: Butler and Tanner Ltd.
12. Pearson, David (1989). The Natural House Book, Creating a Healthy, harmonious and ecologically sound home. London: Conran Octopus
13. Pile, J., (2000). A History of Interior Design. London: Calmann and King Ltd.
14. Turner, J., (1998). Design with Light. New York: Watson-Guptill

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 40
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir.
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. X
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir. X
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir. X
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar. X
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. X
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 1 5 5
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 4 6 24
Sunum/Seminer Hazırlama 1 6 6
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 7 7
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 100