AKTS - Maket Yapımı

Maket Yapımı (ICM494) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Maket Yapımı ICM494 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tasarım sürecine katkı sağlamak ,iki boyutlu nesnelerin üç boyutlu düşünme algısını geliştirmek,sunumuna zenginlik katmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • El becerisi kazanır.
  • Uygulamalı örnekler yaparak üç boyut algısını geliştirir.
  • Sunum görsel becerisi kazanır.
  • Malzeme kullanımının maket yapımında önemini kavrar.
Dersin İçeriği El ve zihin becerisini geliştirmek için maket yapım sürecine ilişkin uygulamalar; iki boyutlu çizimlerin üçüncü boyuta aktarılması ve farklı malzeme araştırmaları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders tanıtımı,tanışma ,derste kullanılacak malzemelerin tanıtımı. Derse hazırlık yapılması
2 Maket yapma becerisinin kazandırılması için değişik şekiller kesilmesi ve malzeme tanıtımı devam, ödev konusunun belirlenmesi. İstenilen malzemelerin temini ve ödevin tamamlanması.
3 Kütle kavramı hakkında genel bilgi ve değişik kütle maketleri yapımı, ödev konusunun belirlenmesi İstenilen malzemelerin temini ve ödevin tamamlanması.
4 Bina katlarının oluşturulması ,kat yükseltme çalışması yapılması, ödev konusunun belirlenmesi. İstenilen malzemelerin temini ve ödevin tamamlanması.
5 Küçük ve orta ölçekte açık kat planı maketi yapımı, ödev konusunun belirlenmesi. İstenilen malzemelerin temini ve ödevin tamamlanması.
6 Maket üzerinde kapı pencere boşluklarının işlenmesi, ödev konusunun belirlenmesi. İstenilen malzemelerin temini ve ödevin tamamlanması.
7 Maket üzerinde kapı pencere boşluklarının işlenmesi, ödev konusunun belirlenmesi. İstenilen malzemelerin temini ve ödevin tamamlanması.
8 Makette döşeme , duvar,tavan kaplama çalışması yapılması, ödev konusunun belirlenmesi. İstenilen malzemelerin temini ve ödevin tamamlanması.
9 Makette döşeme , duvar,tavan kaplama çalışması yapılması, ödev konusunun belirlenmesi. İstenilen malzemelerin temini ve ödevin tamamlanması.
10 Makette katlar arası ilişki kurulması merdiven yapımı, ödev konusunun belirlenmesi. İstenilen malzemelerin temini ve ödevin tamamlanması.
11 Makette ıslak hacim düzenlenmesi zemin duvar kaplaması yapılması, ödev konusunun belirlenmesi. İstenilen malzemelerin temini ve ödevin tamamlanması.
12 Makette tefriş elemanların tanıtımı ve maketlerinin yapımı, ödev konusunun belirlenmesi. İstenilen malzemelerin temini ve ödevin tamamlanması.
13 Makette tefriş elemanların tanıtımı ve maketlerinin yapımı, ödev İstenilen malzemelerin temini ve ödevin tamamlanması.
14 Maket çalışması için basit kalıp alma yöntemlerinin hazırlanması, ödev İstenilen malzemelerin temini ve ödevin tamamlanması.
15 Maket çalışması için basit kalıp alma yöntemlerinin hazırlanması. İstenilen malzemelerin temini.
16 Final Değerlendirme Final teslimine hazırlık

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Akgün, M. (2003). Mimari Maketler. İstanbul: Birsen Yayınevi
2. Dunn, N. (2014). Architectural Model Making. London: Laurence King Publishing

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama 1 40
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 25
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Coğrafi farklılıklar ile değişiklik gösteren sosyal, ekonomik, kültürel ve fiziksel bağlamlar ile tasarım ve yapım kararlarının etkilendiği bilgi ve farkındalığına sahip olma. X
2 İçmimarlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde çok disiplinli işbirliği yapabilme, disiplinlerarası çalışmalarda tasarım projelerini bağımsız veya ortak olarak planlama, sorumluluk alarak yürütebilme/yönetebilme. X
3 İçmimarlık alanıyla ilgili ilkeler, yasalar, yönetmelikler ve standartlar hakkında bilgi sahibi olma; mesleki etik, görev ve sorumlulukların bilincinde olma.
4 İçmimarlık alanında gerekli veriyi doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak elde etme, sonuçları yorumlama ve karşı tez/sentez üretip değerlendirerek elde edilen kuramsal bilgiyi uygulama alanında alternatif tasarım çözümlerine dönüştürebilme.
5 İçmimari tasarım sürecinde verileri, fikirleri, tasarım çözümlerini ve projeleri sözel, yazılı ve/veya görsel iletişim teknikleri ile teknolojiyi kullanarak doğru ve etkin ifade edebilme.
6 İçmimari tasarım sürecinde temel yapı inşasının içyapıyla olan ilişkisini dikkate alacak şekilde, iç mekân sistem bilgilerine sahip olma. X
7 İçmimari tasarım sürecinde bilinçli tefriş, ürün, malzeme seçimleri ile detaylar geliştirerek bütünsel tasarım yaklaşımı sağlama.
8 İçmimarlık alanında estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verecek, bilimsel ve teknik bilgileri kullanarak psikoloji, sosyoloji, felsefe, mimari ve sanatın etkisiyle mekân yaratma.
9 İçmimari tasarım sürecinde insan faktörü, ergonomi, evrensel ve kapsayıcı tasarım ilkeleri ile kullanıcı odaklı tasarım çözümleri geliştirme. X
10 İçmimari tasarım sürecinde mimarlık ve sanatın tarihsel gelişimi kapsamında bilgi sahibi olarak, kültürel mirasa ve tarihî/doğal çevreye saygılı ve duyarlı bir tutum sergileyerek karar alma yetkinliğine sahip olma. X
11 İçmimari tasarım sürecinde aydınlatma, renk, akustik, iklimlendirme vb. fiziksel çevre koşulları bileşenlerinin etkisiyle mekânsal konfor ve yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen tasarım yapma.
12 İçmimari tasarım sürecinde doğal ve yapılı çevre bilgilerini kullanarak, sürdürülebilir tasarım yapma becerisine sahip olma. X
13 İçmimarlık ve tasarım alanında gerçekleşen yeni gelişmeleri takip ederek, yaşam boyu öğrenme ve alana katkı sağlama bilincine sahip olma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 14 1 14
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 13 2 26
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Toplam İş Yükü 100