AKTS - Bilgisayarla İleri Sunum I

Bilgisayarla İleri Sunum I (ICM461) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayarla İleri Sunum I ICM461 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Bölüm Öğretim Elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Mimari modellemenin temel ilkelerinin öğrenilmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İki boyutlu çizim yapabilme bilgisini kazanır.
  • Hazır objeleri kullanarak modelleme yapabilme bilgisini kazanır.
  • Hazır objelerin formlarını ihtiyaca göre değiştirebilir.
  • Loft modelleme yapabilir.
  • Polygon modelleme yapabilme bilgisini kazanır.
  • Üç boyutlu modelleme yapabilir.
Dersin İçeriği İç mekan ve ürün tasarımlarının bilgisayar programları ile modellenmesi ve sunuma hazırlanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 3DS MAX programına genel bakış Kaynak olarak verilen dökümanların incelenmesi
2 Temel Bilgiler Programın arayüzünün incelenmesi
3 Temel Bilgiler Programın arayüzünün incelenmesi
4 Modelleme Hazır objelerin incelenmesi
5 Modelleme Hazır objelerin incelenmesi
6 Modelleme Hazır objelerin incelenmesi
7 2 Boyutlu Çizim İki boyutlu çizim yapabilmek için gerekli girdilerin incelenmesi
8 2 Boyutlu Çizimleri 3 Boyuta Aktarma İki boyuttan üç boyuta proje aktarabilmek için uygun projelerin incelenmesi
9 Bileşik Objeler Bileşik objelerin incelenmesi
10 Bileşik Objeler Bileşik objelerin incelenmesi
11 I. Vize sınavı Dönem başından itibaren verilemiş olan konuların ve örneklerin incelenmesi
12 Parametrik Hazır Objeler Parametrik hazır objelerin incelenmesi
13 Loft Modelleme Loft modelleme ve prensiplerinin incelenmesi
14 Polygon Modelleme Polygon modelleme ve alt komutlarının incelenmesi
15 Polygon Modelleme Polygon modelleme ve alt komutlarının incelenmesi
16 Genel Sınav Tüm konuların ve örneklerin incelenmesi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. 3DS Max 2011 ile görselleştirme/ Emrah Çelik / Değişim Yayınları
2. 3DS Max 2011 Bible / Kelly L. Murdock / Wiley Publishing Inc.
3. 3ds Max 2010 Tutorials: Modelling / Autodesk

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 25
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Alanıyla ilgili edindiği çok boyutlu bilgiyi akademik ortamlara yansıtabilme becerisine sahiptir. X
2 Alanı için düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, tarihsel ve kültürel gerekli altyapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir. X
3 İç mimarlık alanında ekonomik, çevresel, toplumsal alanlarda ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve standartları konularında bilgi ve kavrayışa sahiptir.
4 Alanıyla ilgili yasal çerçeve ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
5 Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
6 Alanında kavram geliştirme ve teoriyi pratiğe yansıtabilme becerisine sahiptir. X
7 Alanında gerekli araştırmayı saptama, doğru araştırma yöntem ve tekniklerini kullanma ve sonuçları yorumlama becerisine sahiptir.
8 Alternatif tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.
9 Alanında yaptığı çalışmalarda etkili çizimi, yazılı ve görsel sunum teknik ve araçlarını kullanma becerisine sahiptir. X
10 Bir iç mimarlık projesini kavramsal boyuttan uygulama aşamasına kadar bağımsız olarak veya disiplinlerarası çalışma içinde yürütebilecek özgüvene ve yetkinliğe sahiptir. X
11 Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
12 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder. Bunun için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur. X
13 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslekdaşları ile etkili iletişim kurar.
14 En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır. X
15 Bilgi ve becerilerini etik ilkelerin ışığında, mesleki kural ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak insan haklarına ve kültürel mirasa saygılı olarak kullanır.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 6 6
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Toplam İş Yükü 100