AKTS - İngiliz Edebiyat Tarihi I

İngiliz Edebiyat Tarihi I (ELIT101) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İngiliz Edebiyat Tarihi I ELIT101 3 0 0 3 7
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencilerini dört yıl boyunca alacakları alan derslerine hazırlamak için ilk çağlardan 17. yüzyıl sonuna kadar, İngiliz Edebiyatı türleri ve yazarlarını tarihsel ve kültürel gelişmeler ışığında ana hatlarıyla bilgilendirmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Başlangıcından 17. yüzyıla kadar İngiliz Edebiyatı dönemleri hakkında genel bir fikir edinirler
  • Bu dönemlerde üretilen eserler hakkında bilgi kazanırlar
  • Bu dönemlerde üreten yazarlar hakkında bilgi kazanırlar
Dersin İçeriği İlk çağlar; Ortaçağ; 16. yüzyıl; Sone geleneği; 17. Yüzyıl; John Milton.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Norton Antoloji
2 İngiliz Edebiyatı'nın ilk Çağları Norton Antoloji
3 Beowulf, Caedmon’s Hymn, The Dream of the Rood, The Wanderer… Norton Antoloji
4 Beowulf, Caedmon’s Hymn, The Dream of the Rood, The Wanderer… Norton Antoloji
5 Ortaçağ, Balad Örnekleri, “Lord Randall,” “The Three Ravens” Norton Antoloji
6 Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales, Mystery Plays Norton Antoloji
7 Sir Thomas Malory, Everyman, Sir Gawain and the Green Night, Piers Plowman, William Langland Norton Antoloji
8 16.yüzyıl, Songs and Lyrics: Thomas Campion “My Sweetest Lesbia”, “Rose Cheeked Laura” Norton Antoloji
9 ARA SINAV I -
10 Sone Geleneği, T.Wyatt “I Find No Peace” “Farewell,” Edmund Spenser from “Amoretti” Sir Philip Sidney “Astrophil and Stella,” William Shakespeare, 18 ve 130. Soneler Norton Antoloji
11 Sone Geleneği, T.Wyatt “I Find No Peace” “Farewell,” Edmund Spenser from “Amoretti” Sir Philip Sidney “Astrophil and Stella,” William Shakespeare, 18 ve 130. Soneler Norton Antoloji
12 ARA SINAV II Norton Antoloji
13 17. Yüzyıl, Metaphysical Poetry, J.Donne, “The Flea”, “The Canonization, Andrew Marvell “To His Coy Mistress” Cavalier Poetry B.Jonson “Come My Celia”, R. Herrick, “Upon Julia’s Clothes” Norton Antoloji
14 John Milton, Paradise Lost, Samson Agonistes Norton Antoloji
15 John Milton, Paradise Lost, Samson Agonistes, Norton Antoloji
16 Genel Sınav -

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Abrams, M.H. (gen.ed.)The Norton Anthology of English Literature. 6th ed.New York.Volume I. London: W.W.Norton&Company, 1993.
2. Thornley G.C., Roberts Gwyneth. An Outline of English Literature, London: Longman,1996.
3. Rogers, Pat. An Outline of English Literature, Oxford University Press, 1988.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Dört temel beceri olan dinleme, okuma, konuşma ve yazmayı etkin bir biçimde kullanabilmek. X
2 İngiliz Dili ve Edebiyatı hakkında kapsamlı teorik bilgiye sahip olmak X
3 Edebiyat kuramları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu kuramları çeşitli edebi metinlere uygulayabilmek X
4 İngiliz kültürüne tüm yönleriyle hakim olmak X
5 İngiliz edebiyatını, farklı dönem ve türlerden çeşitli eserler aracılığıyla diğer edebiyatlarla karşılaştırıp bağ kurabilmek X
6 İngiliz kültürünü diğer kültürlerle karşılaştırıp bağ kurabilmek X
7 Alana ilişkin etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve yönetmek X
8 Yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerini edinmek X
9 Akademik bir araştırmanın nasıl yapılacağını öğrenmek ve sonuçta elde edilen bilgiyi araştırmanın amacı doğrultusunda kullanmak X
10 Mesleki etik değerleri edinmek ve bu değerleri araştırma ve üretim sürecinde kullanmak X
11 Farklı alanlardan çeşitli metinleri İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirebilmek X
12 Bireysel çalışmalar ve grup projeleri aracılığıyla sorumluluk duygusu kazanarak iş yaşamına hazırlanmak X
13 Edebiyatta yer alan edebi, felsefi, psikolojik, kültürel, eleştirel ve teorik gibi çeşitli söylemleri anlayabilmek ve çözümleyebilmek X
14 Dünya kültürünü anlayabilmek ve bir parçası olabilmek X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 178