AKTS - İngiliz Edebiyat Tarihi II

İngiliz Edebiyat Tarihi II (ELIT102) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İngiliz Edebiyat Tarihi II ELIT102 3 0 0 3 7
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders ELIT 101 İngiliz Edebiyat Tarihi I dersinin devamı niteliğindedir ve 18. Yüzyıldan günümüze kadar olan İngiliz Edebiyatı Dönemini kapsamaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 18.yüzyıldan 20.yüzyıla kadar İngiliz Edebiyatı dönemleri hakkında genel bir fikir edinirler
  • Neo-Klasik Dönem İngiliz Edebiyatı hakkında bilgi kazanırlar
  • Romantik ve Viktorya İngiliz Edebiyatı hakkında bilgi kazanırlar
  • 20.Yüzyıl İngiliz Edebiyatı hakkında bilgi kazanırlar
  • 20.yüzyılda üretilen eser türleri hakkında genel bir fikir edinirler
Dersin İçeriği Ders dört ana edebiyat dönemi: Restorasyon, Romantik, Viktorya ve 20. yüzyıl.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İngiliz Edebiyatı Tarihi I Dersinin Genel Değerlendirmesi -
2 Neo- Klasik Dönem Norton Antoloji
3 Dryden, Pope ve Swift. Norton Antoloji
4 Romantik Dönem Norton Antoloji
5 Blake, Songs of Innocence and Experience, Wordsworth, Lines Written in Early Spring, She Dwelt Among the Untrodden Ways; Coleridge, The Rime of the Ancient Mariner. Norton Antoloji
6 Keats, Ode to a Nigthingale, Byron, Don Juan, Shelley, Ozymandias, Wollstonecraft, A Vindication of the Rights of Women. Norton Antoloji
7 Viktorya Dönemi Norton Antoloji
8 Tennyson, from The Princess: Tears, Idle Tears; Browning, Women and Roses, Fitzgerald, from The Rubaiyat of Omar Khayyam Norton Antoloji
9 ARA SINAV I -
10 Oscar Wilde, Preface to the Picture of Dorian Gray, Norton Antoloji
11 20. Yüzyıl Norton Antoloji
12 ARA SINAV II -
13 Modernizm, Poetry; Thomas Hardy, Hap, Eliot, The Love Song of Alfred Prufrock, War poetry, Owen, Futility. Norton Antoloji
14 Modernizm, Poetry; Thomas Hardy, Hap, Eliot, The Love Song of Alfred Prufrock, War poetry, Owen, Futility. Norton Antoloji
15 20. Yüzyıl İngiliz Romancı ve Tiyatrocuları Norton Antoloji
16 Genel Sınav -

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Abrams, M.H. (gen.ed.)The Norton Anthology of English Literature. 6th ed. Volume II.New York. London: W.W.Norton&Company, 1993.
2. Rogers, Pat. An Outline of English Literature, Oxford University Press, 1988.
3. Thornley G.C., Roberts Gwyneth. An Outline of English Literature, London: Longman,1996.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Dört temel beceri olan dinleme, okuma, konuşma ve yazmayı etkin bir biçimde kullanabilmek. X
2 İngiliz Dili ve Edebiyatı hakkında kapsamlı teorik bilgiye sahip olmak X
3 Edebiyat kuramları hakkında bilgi sahibi olmak ve bu kuramları çeşitli edebi metinlere uygulayabilmek X
4 İngiliz kültürüne tüm yönleriyle hakim olmak X
5 İngiliz edebiyatını, farklı dönem ve türlerden çeşitli eserler aracılığıyla diğer edebiyatlarla karşılaştırıp bağ kurabilmek X
6 İngiliz kültürünü diğer kültürlerle karşılaştırıp bağ kurabilmek X
7 Alana ilişkin etkinlikleri planlamak, düzenlemek ve yönetmek X
8 Yaratıcı, eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerini edinmek X
9 Akademik bir araştırmanın nasıl yapılacağını öğrenmek ve sonuçta elde edilen bilgiyi araştırmanın amacı doğrultusunda kullanmak X
10 Mesleki etik değerleri edinmek ve bu değerleri araştırma ve üretim sürecinde kullanmak X
11 Farklı alanlardan çeşitli metinleri İngilizce’den Türkçe’ye ve Türkçe’den İngilizce’ye çevirebilmek X
12 Bireysel çalışmalar ve grup projeleri aracılığıyla sorumluluk duygusu kazanarak iş yaşamına hazırlanmak X
13 Edebiyatta yer alan edebi, felsefi, psikolojik, kültürel, eleştirel ve teorik gibi çeşitli söylemleri anlayabilmek ve çözümleyebilmek X
14 Dünya kültürünü anlayabilmek ve bir parçası olabilmek X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 178