AKTS - Temel Mekanik II-Dinamik

Temel Mekanik II-Dinamik (CE202) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Temel Mekanik II-Dinamik CE202 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
MATH 157 – İleri Kalkülüs CE 201 – Temel Mekanik I - Statik
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Saeid KAZEMZADEH AZAD
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Newton ve Euler tarafından oluşturulan ilkeleri kullanarak, öğrencilerin hareketli cisimler kavramını ve bu cisimlerin uygulamalarını öğrenmesidir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrencilerin, daha ileri teknikleri kullanarak, dinamik ve kinematik problemleri tanımlama ve çözme yetenekleri gelişecektir.
  • Öğrenciler, mühendislik dinamiği kapsamındaki uygulamalı parçacıklar ve rijit cisimler kinematiği ile ilgili ilkeleri anlayacaklardır.
  • Öğrenciler, problem çözme ve mühendislik senaryolarına tasarım çözümleri üretme gibi uygulamalarla, mühendisliğin dinamik ile ilgili ilkelerini derinlemesine anlayacaklardır.
  • Öğrenciler, parçacıklar - rijit cisimler dinamiğini ve uygulamalarını analiz edebileceklerdir.
  • Öğrenciler, dinamik problemlerin matematiksel formülasyonlarını öğreneceklerdir.
Dersin İçeriği Parçacıkların kinematiği, parçacıkların kinetiği ve parçacık sistemleri, rijit cisimlerin kinematiği, kütle eylemsizlik momenti, rijit cisimlerin kinetiği ve mekanik titreşimler

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Parçacıkların Kinematiği (Kitaptaki Bölüm 11)
2 Parçacıkların Kinematiği (Kitaptaki Bölüm 11)
3 Parçacıkların Kinetiği: Newton’un İkinci Kanunu (Kitaptaki Bölüm 12)
4 Parçacıkların Kinetiği: Newton’un İkinci Kanunu (Kitaptaki Bölüm 12)
5 Parçacıkların Kinetiği: Enerji Ve Momentum Metotları (Kitaptaki Bölüm 13)
6 Parçacıkların Kinetiği: Enerji Ve Momentum Metotları (Kitaptaki Bölüm 13)
7 Parçacık Sistemleri (Kitaptaki Bölüm 14)
8 Parçacık Sistemleri (Kitaptaki Bölüm 14)
9 Rijit Cisimlerin Kinematiği (Kitaptaki Bölüm 15)
10 Rijit Cisimlerin Kinematiği (Kitaptaki Bölüm 15)
11 Rijit Cisimlerin Düzlem Hareketi: Kuvvetler ve İmveler (Kitaptaki Bölüm 16)
12 Rijit Cisimlerin Düzlem Hareketi: Kuvvetler ve İmveler (Kitaptaki Bölüm 16)
13 Rijit Cisimlerin Düzlem Hareketi: Enerji Ve Momentum Metotları (Kitaptaki Bölüm 17)
14 Mekanik Titreşimler (Kitaptaki Bölüm 19)
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Vector Mechanics for Engineers–Dynamics, 8th SI Ed., Beer F. P., Johnston E. R. and Clausen W. E., McGraw-Hill, 2007.
Diğer Kaynaklar 2. Engineering Mechanics-Dynamics, 11th SI Ed., Hibbeler, R. C., Prentice Hall, 2007.
3. Engineering Mechanics-Dynamics, 5th SI Ed., Meriam J. L., Kraige L. G. and Palm W.J., John Wiley, 2003.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125