AKTS - Hafif Metallerle Otomotiv İmalat İşlemleri

Hafif Metallerle Otomotiv İmalat İşlemleri (AE411) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Hafif Metallerle Otomotiv İmalat İşlemleri AE411 3 1 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
MATE 207
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı otomotiv sektöründe geliştirilen malzemeleri tanıtmak, bu yeni malzemelerin otomobil alanındaki uygulamalarını keşfetmek için gerekli temel bilgileri sağlamak, otomobil bileşenlerinin imalat teknikleri konusunda son trendler hakkında bilgi geliştirmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tasarımın hafifletilmesi için uygun malzeme ve üretim sürecini seçebilir
  • Tasarımın hafifletilmesi sırasında ortaya çıkan zorlukların üstesinden gelebilir ve
  • İmal edilebilirliği ve birleştirme performansını geliştirmek için temel birleştirme tasarım prensiplerini uygulayabilir
Dersin İçeriği Otomotiv uygulamaları için ileri hafif malzemeler ve üretim süreçleri; hafif otomotiv malzemeleri metalurjisi; mühendislik birleştirme işlemleri; hafif otomotiv malzemeleri kullanarak üretim için tasarım.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Otomotiv Mühendisliğinde Işıklandırma Kavramına Giriş I Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
2 Otomotiv Mühendisliğinde Işıklandırma Kavramına Giriş II Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
3 Geleneksel üretim Süreçleri (Talaşlı İmalat, Dökme, Döküm, Dövme vb.) Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
4 Üretim Teknolojileri Köpük, Ekstrüzyon, Hidroforming, Rulo şekillendirme, Kalıplama ve 3D Baskı gibi alüminyum Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
5 Otomotiv uygulamaları için ileri hafif metaller ve üretim işlemleri (AHSS, Advance High Strength Steels) Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
6 Otomotiv uygulamaları için gelişmiş hafif metaller ve üretim işlemleri (Alüminyum ve alaşımlar) Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
7 Ara Sınav I ve Dönem projesi faaliyetleri Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
8 Otomotiv uygulamaları için gelişmiş hafif metaller ve üretim işlemleri (Magnezyum ve alaşımlar) Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
9 Mühendislik metal Birleştirme teknolojisi (Tipler, tasarım yöntemi, mekanik performans, uygulama, birleştirme işlemleri) Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
10 Metallerin Mekaniğinde Kullanılan Metalurji terimleri (Esneklik ve tokluk, Sertlik ve Sertlik, Sertlik ve Ağırlık Oranı, gerilme, gerilme vb.) Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
11 Hafif Otomotiv Metalleri, Alüminyum ve alaşımlarını kullanarak üretim için tasarım Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
12 Hafif Otomotiv Metalleri, Magnezyum ve alaşımlarını kullanarak üretim için tasarım Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
13 Hafif Otomotiv Metalleri kullanarak üretim için tasarım, AHSS Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar
14 Dönem projesi sunumları Moodle web sitesinde verilen ders notları ve sunumlar

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Materials, design and manufacturing for lightweight vehicles, Prof. P. K. Mallick, Woodhead Publishing/CRC Press, 2010.
Diğer Kaynaklar 2. Automotive Engineering: Lightweight, Functional, and Novel Materials, Brian Cantor, P. Grant, C. Johnston, February 19, 2008, ISBN 9780750310017.
3. Lightweight Composite Structures in Transport, Design, Manufacturing, Analysis and Performance, by James Njuguna, 29th January 2016, eBook ISBN: 9781782423430,ü Hardcover ISBN: 9781782423256.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 1 10
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 10 10
Sunum 1 15
Projeler 1 15
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 15 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
2 Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek yorumlama becerisi.
3 Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama becerisi.
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi.
5 Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6 Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7 Etkin iletişim kurma becerisi.
8 Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal boyutlarda etkisini anlamak için gereken kapsamlı eğitim.
9 Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
10 Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
11 Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.
13 Yöntembilimsel bilimsel araştırma yapabilme yeteneği
14 Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
15 Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 2 28
Laboratuar
Uygulama 14 2 28
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler 10 2 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 124