ECTS - - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Tezsiz)

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında Tezli ya da Tezsiz programda Yüksek Lisans derecesi (Master of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.