ECTS - - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Tezsiz)

Bu programdaki öğrencinin mezuniyeti için 4.00 üzerinden en az 2.75 Genel Not Ortalamasına sahip olması ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden CC/EX ve mezuniyet projesinden S notu alarak başarılı olması gerekmektedir (ATILIM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Madde 27-28). Mezuniyet için kazanılması gereken en az AKTS kredisi 90’dır.