ECTS - - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Tezsiz)

Bu programdaki bir öğrencinin Y. Lisans derecesi ile mezuniyeti için 4.00 üzerinden en az 2.75 Genel Not Ortalamasına sahip olması ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC/S/EX notu alarak başarılı olması gerekmektedir (ATILIM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ, Madde 22 ve 24). Mezuniyet için kazanılması gereken en az AKTS kredisi 90’dır (Madde 27). Mezuniyet için, Tezli programda Tez çalışması ve Seminer dersi ve Tezsiz programda Bitirme Projesi koşullarının da yerine getirilmesi gerekmektedir.