ECTS - - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Tezsiz)

Prof. Dr. Ender Keskinkılıç, ender.keskinkilic@atilim.edu.tr