ECTS - - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Tezsiz)

Tezsiz Y. Lisans programındaki öğrenciler, başvurdukları yükseköğretim kurumuca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari koşulları yerine getirmek kaydıyla,  tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Tezsiz Y. Lisans öğrencileri doktora programına doğrudan geçiş yapamazlar.