ECTS - - Uçak Elektrik ve Elektroniği

Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bilgi 1 1 Bilgi
Beceriler 1 Beceriler
2
3
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 1 Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Öğrenme Yetkinliği 1 1 Öğrenme Yetkinliği
2 2
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 1 İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alana Özgü Yetkinlik 1 1 Alana Özgü Yetkinlik