ECTS - - Uçak Elektrik ve Elektroniği

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AVM101 Sivil Havacılığa Giriş - - - - - - - 2 2 3 3
PHYS103 Fizik I 3 - - - - - - - - 3 1
ENG101 Akademik İngilizce I - - - - - - - - 4 2 1
AE103 Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Tasarım 3 - - - - - - 2 2 3 2
MATH103 Genel Matematik 5 - - - - - - - 2 2 2
CMPE101 Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş 1 - 2 - - - - 1 2 2 2
TURK401 Türk Dili I - - - - - - - - 4 3 -
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) - - - - - - - - - - -
AEE101 Havacılık Düzenlemeleri (Modül 10) - - - - - - - - - - -
APM101 Hava Araçlarına Giriş - - - - - - - - - - -
KRY111 Kariyer Planlama - - - - - - - - - - -

2. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
APM102 Hava Aracı Temel Bilgileri 3 - - - - - - 2 2 4 2
MATH104 Tek Değişkenli Kalkülüs 5 - - - - - - - 2 2 2
ENG102 Akademik İngilizce II - - - - - - - - 4 2 1
APM104 Havacılıkta İnsan Faktörleri - - - - 3 3 - 2 2 3 1
TURK402 Türk Dili II - - - - - - - - 4 3 -
AEE102 Elektromanyetizmanın Temelleri 5 5 - 1 - - - - 5 5 -
AEE104 Elektrik Temelleri I (Modül 3-1) - - - - - - - - - - -
APM106 Havacılık Bakımında İnsan Faktörleri (Modül 9) - - - - - - - - - - -
APM110 Hava Aracı Malzeme Bilgisi (Modül 6-1) - - - - - - - - - - -
APM326 Emniyet Yönetim Sistemi - - - - - - - - - - -
APM112 Uçuş Teorisi (Modül 13-1) - - - - - - - - - - -
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) - - - - - - - - - - -
PHYS108 Fizik II (Modül 2-2) - - - - - - - - - - -
HIST221 Uygarlık Tarihi - - - - - - - - - - -

3. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AEE201 Elektrik Devreleri I 5 5 - 2 1 4 - - - 2 1
APM201 Termodinamik ve Akışkanlar 4 - - - - - - 2 2 2 1
APM205 Hava Aracı Malzeme Donanım ve Yapıları 2 1 - 4 1 1 - 3 2 3 4
APM203 Hava Aracı Bakım Uygulamaları I 2 2 2 5 - 3 4 3 2 4 5
APM211 Havacılık Teknik Terminolojisi - - - - - - - - 5 1 1
ENG201 Akademik İngilizce III - - - - - - - - 4 2 1
APM223 Hava Aracı Donanım (Modül 6-2) - - - - - - - - - - -
APM225 Isı ve Akışkanlar Dinamiği (Modül 2-3) - - - - - - - - - - -
APM227 Hava Aracı Bakım Uygulamaları I (Modül 7-1) - - - - - - - - - - -
AEE207 Hava Aracı Elektronik Gösterge Sistemleri (Modül 5-1) - - - - - - - - - - -
AEE209 Sayısal Veri İletimi (Modül 5-2) - - - - - - - - - - -
APM221 Hava Aracı Yapıları ve Sistemleri I (Modül 13-2) - - - - - - - - - - -
AEE205 Elektrik Temelleri II (Modül 3-2) - - - - - - - - - - -

4. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AEE202 Elektrik Devreleri II 5 5 - 3 1 - 5 3 - 3 1
AEE204 Elektronik Devreler 5 5 - 5 - - 5 - - 2 -
AEE208 Aviyonik Bakım Uygulamaları - 2 - 5 4 3 4 5 4 4 5
APM208 Aerodinamik ve Uçuş Teorisi 4 - - - - 2 - 2 2 2 1
APM210 Havacılık Mevzuatı - - - - - 5 - - 3 3 4
APM108 Temel Aerodinamik (Modül 8) - - - - - - - - - - -
APM222 Hava Aracı Yapıları ve Sistemleri II (Modül 13-3) - - - - - - - - - - -
APM228 Hava Aracı Bakım Uygulamaları II (Modül 7-2) - - - - - - - - - - -
AEE210 Elektronik Esaslar I (Modül 4-1) - - - - - - - - - - -
AEE216 Aviyonik Sistemler Bakım ve Uygulamaları I (Modül 13-4) - - - - - - - - - - -
ENG202 Akademik İngilizce IV - - - - - - - - - - -
AEE212 Bordo Aletleri I (Modül 13-5) - - - - - - - - - - -

5. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AEE301 Sayısal Devreler - 4 4 1 1 - - 2 5 5 5
AEE303 Sinyal Analizi ve Kontrol - 5 5 - - - - 1 1 5 1
AEE305 RF ve Antenler - 4 - 4 2 - 1 5 1 4 1
AEE399 Staj I - - - 5 5 5 5 5 5 - 5
APM301 Hava Aracı Yapıları 2 - - 3 2 - - - 2 1 1
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - 4 2 -
AEE311 Sayısal Elektronik I (Modül 5-3) - - - - - - - - - - -
AEE317 Bordo Aletleri II (Modül 13-7) - - - - - - - - - - -
AEE319 Haberleşme Sistemleri (Modül 13-8) - - - - - - - - - - -
AEE313 Hava Aracı Elektromekanik Sistemleri (Modül 3-3) - - - - - - - - - - -
APM325 Hava Aracı Yapı ve Sistemleri III (Modül 13-4) - - - - - - - - - - -
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I - - - - - - - - - - -
AEE321 Aviyonik Sistemler Bakım ve Uygulamaları II (Modül 13-9) - - - - - - - - - - -
AEE315 Elektronik Esaslar II (Modül 4-2) - - - - - - - - - - -

6. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AEE306 Hava Aracı Ölçüm Aletleri 1 4 4 1 - - - - - 5 -
APM304 İtki Sistemleri 5 5 5 - 4 - - - - - -
AEE308 Uçak Elektrik ve Elektromekanik Sistemleri - 5 3 2 - 2 - 5 5 4 2
APM302 Hava Aracı Sistemleri 2 - 2 3 2 2 2 2 2 2 -
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II - - - - - - - - 4 2 1
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
AEE320 Hava Aracı Motoru ve Kontrol Sistemleri (Modül 14-1) - - - - - - - - - - -
AEE312 Elektronik Esaslar III (Modül 4-3) - - - - - - - - - - -
AEE316 Elektrik Sistemleri (Modül 13-10) - - - - - - - - - - -
AEE314 Sayısal Elektronik II (Modül 5-4) - - - - - - - - - - -
AEE324 Bakım Atölyesi I (Modül 7-4) - - - - - - - - - - -
AEE318 Seyrüsefer Sistemleri (Modül 13-11) - - - - - - - - - - -
AEE322 Hava Aracı Elektrik Uygulamaları (Modül 7-3) - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - -

7. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AEE499 Staj II - - - 5 5 5 5 5 5 - 5
AEE405 Hava Aracı Seyrüseferi 2 3 4 5 2 - 1 4 - 4 2
AEE409 Hava Aracı Haberleşme ve Bilgisayar Sistemleri - 4 5 2 - - 1 - - 5 -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
AEE413 Modern Aviyonik Sistemler (Modül 13-14) - - - - - - - - - - -
AEE407 Uçuş Kumandaları (Modül 13-12) - - - - - - - - - - -
AEE411 Oto Uçuş (Modül 13-13) - - - - - - - - - - -
AEE421 İtki Uygulamaları (Modül 14-2) - - - - - - - - - - -
AEE417 Bakım Atölyesi II (Modül 7-5) - - - - - - - - - - -
AEE419 Bakım Atölyesi III (Modül 7-6) - - - - - - - - - - -
AEE415 Aviyonik Sistemler Bakım ve Uygulamaları III (Modül 13-15) - - - - - - - - - - -

8. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AEE402 Aviyonik Sistemler Bakımı - 4 5 5 5 5 5 4 5 5 1
AEE404 Hava Aracı Ölçüm Aletleri Bakımı - 4 5 5 5 5 5 4 5 5 1
AEE406 Elektrik Sistemleri Bakımı - 4 5 5 5 5 5 4 5 5 1
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - 4 2 -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
AEE412 Aviyonik Sistemler Bakım ve Uygulamaları VI (Modül 13-18) - - - - - - - - - - -
AEE414 Bakım Atölyesi IV (Modül 7-7) - - - - - - - - - - -
AEE416 Bakım Atölyesi V (Modül 7-8) - - - - - - - - - - -
AEE410 Aviyonik Sistemler Bakım ve Uygulamaları V (Modül 13-17) - - - - - - - - - - -
AEE418 Bakım Atölyesi VI (Modül 7-9) - - - - - - - - - - -
AEE408 Aviyonik Sistemler Bakım ve Uygulamaları IV (Modül 13-16) - - - - - - - - - - -

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
AVM421 Hava Aracı Bakım Yönetimi - - - - 2 2 2 2 2 2 3
AVM424 Proje Yönetimi - - - - - - - 4 2 2 1
AVM428 Havacılıkta Risk Yönetimi - - - - - - - 2 2 2 2
APM405 Bakım ve Güvenilirlilik Yönetimi - - - - - - - - 3 3 3
APM406 Helikopter Sistemleri 3 - - - - - - - 2 2 1
APM408 Bakım Sonrası Uçuş Testi 2 - - 2 - - - - 2 2 -
APM409 Helikopter Yapıları 2 - - 2 - - - - 2 2 -
AEE307 Aviyonik Sistemler 2 2 4 4 2 - 1 5 - 4 4
EE421 Sayısal Görüntü İşleme 3 - 2 - - - - 2 2 2 -
AEE422 Otomatik Kontrol 2 1 5 5 2 - 1 5 - 5 3
AEE424 Veri Toplama ve İşleme 2 1 4 5 2 - 1 5 - 4 3
AVM212 Havacılık Güvenliği ve Emniyeti - - - - - - - - 2 2 3
FRE401 Fransızca V - - - - - - - 2 - 2 -
PR413 Liderlik Teorileri ve Uygulamaları I - - - - - - - - 2 2 -
PR414 Liderlik Teorileri ve Uygulamaları II - - - - - - - - 2 2 -
PR492 Gazetecilik II - - - - - - - - 2 2 -
HUM211 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları - - - - - - - - 2 2 -
HUM201 Sosyal Sorumluluk Proje - - - - - - - - 2 2 -
ART201 Fotoğrafçılığa Giriş - - - - - - - - 2 2 -
ART221 Açıklamalı Müzik Tarihi - - - - - - - - 2 2 -
ART222 Caz Tarihi - - - - - - - - 2 2 -
ART223 Caz Performansı - - - - - - - - 2 2 -
ART251 Sulu Boya Resim - - - - - - - - 2 2 -
ART224 Arjantin Tango Tarihi - - - - - - - - 2 2 -
ART291 Beden Dili ve İkna Sanatı - - - - - - - - 2 2 -
ART252 Serbest Seramik Şekillendirme - - - - - - - - 2 2 -
ART292 İşaret Dili - - - - - - - - 2 2 -
E300 Popular Science 1 - - - - - - 4 2 2 -
GER201 Almanca I - - - - - - - 2 - 2 -
RUS201 Rusça I - - - - - - - 2 - 2 -
SPAN201 İspanyolca I - - - - - - - 2 - 2 -
FRE201 Fransızca I - - - - - - - 2 - 2 -
JAP201 Japonca I - - - - - - - 2 - 2 -
CHIN201 Çince I - - - - - - - 2 - 2 -
CHIN202 Çince II - - - - - - - 2 - 2 -
GER202 Almanca II - - - - - - - 2 - 2 -
RUS202 Rusça II - - - - - - - 2 - 2 -
SPAN202 İspanyolca II - - - - - - - 2 - 2 -
FRE202 Fransızca II - - - - - - - 2 - 2 -
JAP202 Japonca II - - - - - - - 2 - 2 -
GER301 Almanca III - - - - - - - 2 - 2 -
RUS301 Rusça III - - - - - - - 2 - 2 -
SPAN301 İspanyolca III - - - - - - - 2 - 2 -
FRE301 Fransızca III - - - - - - - 2 - 2 -
JAP301 Japonca III - - - - - - - 2 - 2 -
TURK301 Türkçe III - - - - - - - - 4 3 -
CHIN301 Çince III - - - - - - - 2 - 2 -
TURK302 Türkçe IV - - - - - - - - 4 3 -
GER302 Almanca IV - - - - - - - 2 - 2 -
RUS302 Rusça IV - - - - - - - 2 - 2 -
SPAN302 İspanyolca IV - - - - - - - 2 - 2 -
FRE302 Fransızca IV - - - - - - - 2 - 2 -
JAP302 Japonca IV - - - - - - - 2 - 2 -
GER401 Almanca V - - - - - - - 2 - 2 -
GER402 Almanca VI - - - - - - - 2 - 2 -
FRE402 Fransızca VI - - - - - - - 2 - 2 -
ART202 Karikatür - - - - - - - - 2 2 -
ART271 Yaratıcı Drama - - - - - - - - 2 2 -
ART225 Klasik Gitara Giriş - - - - - - - - 2 2 -
ART235 Çok Sesli Koro - - - - - - - - 2 2 -
ART294 Sahne Makyajı - - - - - - - - 2 2 -
ART293 Mimari Fotoğrafçılık - - - - - - - - 2 2 -
PR491 Gazetecilik I - - - - - - - - 2 2 -
HUM312 Dünya Edebiyatı Çalışmaları: Başyapıtlar - - - - - - - - 2 2 -
HUM316 Dünya Edebiyatından Seçmeler: Kısa Öykü - - - - - - - - 2 2 -
HUM320 Estetik - - - - - - - - 2 2 -
HUM321 Felsefe Tarihine Giriş - - - - - - - - 2 2 -
HUM331 Go - - - - - - - - 2 2 -
HUM360 Bilim Tarihi - - - - - - - - 2 2 -
IR423 Enerji Politikaları - - - - - - - - 2 2 2
ART282 Şan, Solfej, Korrepetisyon - - - - - - - - 2 2 -
ART284 Tiyatro Reji ve Film Eleştirisi - - - - - - - - 2 2 -
HUM212 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği - - - - - - - - 2 2 -
ART265 İş Hayatında Yaratıcılık - - - - - - - - 2 2 -
ART285 Yenilikçi Görsel Anlatı - - - - - - - - 2 2 -
ART286 Sanat Eserlerinde Basit Onarım Teknikleri - - - - - - - - 2 2 -
RUS401 Rusça V - - - - - - - 2 - 2 -
SPAN401 İspanyolca V - - - - - - - 2 - 2 -
RUS402 Rusça VI - - - - - - - 2 - 2 -
SPAN402 İspanyolca VI - - - - - - - 2 - 2 -
ART287 Eşli Danslar - - - - - - - - 2 2 -
ART288 Retorik: Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı - - - - - - - - 2 2 -
KOR201 Korece I - - - - - - - 2 - 2 -
AVM305 Havacılık İngilizcesi - - - - - - - - - - -
AVM490 Havacılık Tarihi - - - - - - - - - - -
HUM203 Popüler Bilim - - - - - - - - - - -
ART261 Senaryo Yazarlığı - - - - - - - - - - -
ART262 Geleneksel Çini Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar - - - - - - - - - - -
ART264 İç Mekan Heykel Tasarımı - - - - - - - - - - -
ART266 Takı Tasarımı - - - - - - - - - - -
ART267 Tiyatro - - - - - - - - - - -
KOR202 Korece II - - - - - - - - - - -
ART290 Müze ve Müzecilik - - - - - - - - - - -
ART295 Türk Sanat Müziği - - - - - - - - - - -
HUM291 Beden Dili ve İletişim Yöntemleri - - - - - - - - - - -
ART289 Mozaik Sanatı - - - - - - - - - - -
ART297 Dijital Sanatlarda Yaratıcı Sunum - - - - - - - - - - -
MAN374 Dijital Çağ ve Endüstri 4.0. - - - - - - - - - - -
ART298 Sahne Makyajı - - - - - - - - - - -
KOR301 Korece III - - - - - - - - - - -
ART268 Girişimcilik Becerilerinin Gelişimi için Tiyatro - - - - - - - - - - -
HUM310 Toplumsal Dilbilimine Giriş - - - - - - - - - - -
ART260 Kısa Film - - - - - - - - - - -
ART226 Dünya Müzik Kültürleri - - - - - - - - - - -
HUM202 Bilimsel Oyuncak Tasarımı - - - - - - - - - - -
ART227 Opera Tarihi - - - - - - - - - - -
MAN328 Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat - - - - - - - - - - -
MAN414 Girişimcilik ve İş Planı - - - - - - - - - - -
MAN412 Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi - - - - - - - - - - -
MAN437 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri - - - - - - - - - - -
MAN313 21. YY'da Yönetsel Yetkinlikler - - - - - - - - - - -
ART269 Çağdaş Sanatın Girişimci Dünyası - - - - - - - - - - -
ART270 Doğadan Esinlenen Girişimcilik: Disiplinlerarası Yaklaşımlar - - - - - - - - - - -
MAN408 Sürdürebilirliğe Giriş - - - - - - - - - - -