ECTS - - Uçak Elektrik ve Elektroniği

Günümüzün hava ulaşımında uçak elektrik ve elektroniği bakımı hizmetleri, ileri teknolojiyi en üst düzeyde kullanan bir eğitimle sağlanmaktadır. Hızlı ve güvenli ulaşımı gerçekleştiren hava araçları, ileri teknoloji bilgisi ve donanımın uygulama alanlarının başında yer almaktadır. Bu nedenle bölümün laboratuvar ve atölyeleri, bakım ve onarım konusunda yetkin teknik elemanların eğitimine olanak sağlayacak donanım ve altyapıya sahip olacak şekilde kurulmuştur. Bölümde öğrenciler, hava aracında bulunan elektronik cihazların bakım ve onarımının çağdaş yöntem ve teknikle nasıl yapılacağını öğreneceklerdir. Ayrıca sınıfta öğrendikleri temel elektrik ve elektronik konusundaki teorik bilgileri navigasyon, haberleşme, radar, uçuş kontrol ve cihazları gibi hava aracı elektrik sistemlerine nasıl uygulayacaklarının pratiğini yapacaklardır. Eğitimlerinin önemli bir kısmını laboratuvar ve atölyede gerçek hava aracı sistemlerini kullanarak ve pratik yaparak geçireceklerdir. Bölümdeki temel çalışma konuları, AC-DC devreler, elektronik devreler ve haberleşme, hava aracı navigasyon ve radar sistemleri, hava aracı bordo aletleri şeklinde sıralanabilir. Bölümün temel teorik derslerinden sonra öğrenciler; laboratuar ve atölye ağırlıklı bir eğitim-öğretim sürecinden ve staj uygulamasından sonra mezun olup hemen işe başlayabileceklerdir.
 

Uçak Elektrik-Elektronik Bölümü, 2011 yılında öğrenci alarak 2011-2012 Ders Yılında eğitim-öğretim hayatına başladı. Öğrenciler 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfından sonra 4 yıl süren bir eğitim ve öğretim programından geçeceklerdir. Bölümün ders programları, günümüzde hızla gelişen ve önem kazanan sivil havacılık sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün talepleri ve uluslararası standartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Ders programlarında kuramsal ve akademik öğretinin yanı sıra ağırlıklı olarak düşünmeye, tasarlamaya ve birebir uygulamaya dayanan eğitim öne çıkarılmıştır. 3. sınıftan itibaren bölüm öğrencileri laboratuar ve atölye çalışmalarını, hava aracı başında uygulamalı olarak Ankara Esenboğa Havalimanındaki üniversitemizin uçak hangarında yapacaklardır.