ECTS - - Uçak Elektrik ve Elektroniği

Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, programda verilen dersin içeriğine uygunluğu ve eşdeğerliliği ilgili Bölüm Kurulu ve Yüksekokul  Yönetim Kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir. Önceki Öğrenmelerin Tanınması (ÖÖT) ile ilgili yönerge http://www.atilim.edu.tr/ogrenci-isleri-yonergeler adresindedir.