ECTS - - Uçak Elektrik ve Elektroniği

Zorunlu Bölüm Dersleri

AE103 - Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Tasarım (1 + 4) 3

Solidworks yazılımının tanıtımı ve katı modelleme ve teknik resim uygulamalarının yapılması; 2 boyutlu eskiz komutları ve uygulamaları; 3 Boyutlu katı modelleme komutları; vida, dişli ve kam çizimleri; montaj çizimi; tekerlek jantı; süspansiyon sistem montajı; küresel eklem; 3 boyutlu eskiz, boru yerleşimi; teknik çizim, ortogonal görünümler;

AEE-GE3SP1-Girişimcilik Havuzu - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

AEE101 - Havacılık Düzenlemeleri (Modül 10) (5 + 0) 4

Düzenleyici çerçeve, Onaylayıcı personel ? bakım, Onaylanmış bakım kuruluşları, Hava operasyonları, Hava aracı, Parça ve Cihaz Sertifikasyonu, Sürekli uçuşa elverişlilik, Geçerli ulusal ve uluslararası gereklilikler.

AEE102 - Elektromanyetizmanın Temelleri (3 + 0) 5.5

Vektörler, elektron teorisi, statik elektrik ve iletkenlik, elektrik yükünün özellikleri, elektriğin üretimi, elektrik alanı, dielektrikler, manyetik alan, indüksiyon ve indüktans, manyetik malzemeler, AC teorisi, AC ve DC motorlar, RLC devreler, transformatörler, AC jeneratörler, elektromanyetik dalgalar ve ışık, RF spektrumu, elektromanyetik

AEE104 - Elektrik Temelleri I (Modül 3-1) (3 + 1) 5

Elektron teorisi, Statik elektrik ve kondüksiyon/iletim, Elektriksel terminoloji, Elektrik üretimi, DC elektrik kaynakları, DC devreler, Direnç/Rezistans, Güç/Enerji.

AEE201 - Elektrik Devreleri I (3 + 2) 5

Elektrik-elektronikte genel kavramların tanıtımı, temel kuramlar (Ohm, Kirchhoff kuramları), analiz metotları (düğüm and döngü analizleri), devre teoremleri (Thevenin, Norton, süperpozisyon), işlemsel yükselteçler (Op-amp), kondansatörler, bobinler, aküler, birinci dereceden devreler, ikinci dereceden devreler.

AEE202 - Elektrik Devreleri II (3 + 2) 5

AA devrelerine giriş, sinüs dalgaları ve fazörler, sinüs dalgaları ve fazörler, sinusoidal durağan durum analizi, AA güç analizi, üç fazlı devreler, manyetik bağlı devreler, frekans cevabı, filtreler.

AEE204 - Elektronik Devreler (3 + 2) 5

Yarıiletken diyotlar ve uygulamaları, BJT ve uygulamaları, FET ve uygulamaları, MOSFET tiplerinin yapıları, BJT ve FET?lerin DC biaslamaları, BJT ve FET?lerin eşlenik (re ve hibrit) modelleri, BJT ve FET?lerin küçük sinyal analizleri, BJT?lerin frekans analizleri, BJT?lerin yükseltici olarak çalıştırılması, güç yükselticileri.

AEE205 - Elektrik Temelleri II (Modül 3-2) (3 + 1) 5

Kapasitans/Kapasitör, Manyetizma teorisi, İndüktans/İndüktör, AC teorisi, Rezistif (R), kapasitif (C) ve endüktif (L) devreler, Filtreler.

AEE207 - Hava Aracı Elektronik Gösterge Sistemleri (Modül 5-1) (5 + 1) 5.5

Elektronik alet sistemleri, Elektronik ekranlar, Elektrostatik hassas cihazlar, Elektronmanyetik çevre, Tipik elektronik/Dijital hava aracı sistemleri.

AEE208 - Aviyonik Bakım Uygulamaları (1 + 5) 8

Lehimleme uygulamaları, arıza bulma ve onarma, kablolama, kablo sonlandırma, tasarlanmış bir kartın hazırlanması, PCB üzerinde lehimleme ve sökme çalışmaları ve lehimlenen devrelerin test edilmesi.

AEE209 - Sayısal Veri İletimi (Modül 5-2) (4 + 0) 4.5

Veri dönüştürme, Analog veriler, Dijital veriler, Muhtelif türlerden dönüştürücülerin, giriş ve çıkışların, sınırlamaların analogtan dijitale ve dijitalden analoga işleyişi ve tatbiki, Veri Yolları, ARINC ve diğer spesifikasyonlara ilişkin bilgi dahil olmak üzere, hava aracı sistemlerindeki veri yollarının çalışması, Hava Aracı Ağı/Eternet, Fiber Optik, Fiber optik veri iletiminin elektriksel kablo yoluyla yayılıma karşı avantajları ve dezavantajları, Fiber optik veri yolu,

AEE210 - Elektronik Esaslar I (Modül 4-1) (4 + 1) 5

Materyaller, elektron konfigürasyonu elektriksel özellikler, P ve N tip materyaller, yarı iletkende PN bağlantısı, biasız, düz biaslı ve ters biaz koşullarında PN bağlantısı boyunca potansiyel geliştirilmesi, Ters tepe voltajı, azami düz akım, sıcaklık, frekans, kaçak akım, güç kaybı gibi diyod parametrelerinin anlaşılması, Kesici devreler, kıskaç devreler, tam ve yarım dalgalı redresörler, köprü redresörleri/ doğrultucuları, voltaj dublörleri ve triplerleri,

AEE212 - Bordo Aletleri I (Modül 13-5) (2 + 0) 2

Sınıflandırma, Atmosfer, Terminoloji, Basınç ölçüm cihazları ve sistemleri, Pitot statik sistemler, Altimetreler, Dikey hız göstergeleri, Hava hızı göstergeleri, Mach ölçerler, İrtifa raporlama/ikaz sistemleri, Hava veri bilgisayarları, Aletli pnömatik sistemler, Direkt okuma basınç ve sıcaklık göstergeleri, Sıcaklık gösterge sistemleri, Yakıt miktarı gösterge sistemleri, Jiroskopik prensipler, Suni/yapay ufuklar, Kayış/kayma göstergeleri, Yön göstergesi, Yere yakınlık uyarı sistemleri,

AEE216 - Aviyonik Sistemler Bakım ve Uygulamaları I (Modül 13-4) (0 + 10) 8

Haberleşme/Seyrüsefer, Elektrik gücü, Uçuş kumandaları, Aletler (Cihazlar), Işıklar, Entegre modüler aviyonikler, Bilgilendirme sistemleri, Uçuş teorisi, Yapılar, Oto uçuş, Yangından koruma, Yakıt sistemleri, Hidrolik güç, Buz ve yağmurdan koruma, İniş takımları, Oksijen, Pnömatik/Vakum, Kabin sistemleri konularında bakım pratikleri.

AEE301 - Sayısal Devreler (4 + 2) 7

Sayı sistemleri, bileşimli lojik devrelerin çalışması, çoklama ve kodlamanın temelleri, ardışık devreler, aviyonikte kullanılan tipik hafıza aygıtlarının çalışması, bir mikroişlemcinin temel düzenek ve kullanımı, mikroişlemcinin ana bileşenleri, analogtan dijitale ve dijitalden analoğa dönüşümler, tümleşik devreler.

AEE303 - Sinyal Analizi ve Kontrol (3 + 2) 6

Sinyaller ve sistemlere giriş, zaman ve frekans bölgesinde analiz, Laplace dönüşümü, açık ve kapalı döngü sistemleri, örnekleme, servo bileşenler, PLD kontrol birimi, otomatik uçuş, uçuş kontrolleri.

AEE305 - RF ve Antenler (3 + 0) 5

Radyo dalgası yayılımı, antenin temelleri, özel uygulamalar için antenler, VOR, ADF, ILS, MLS ve DME?nin çalışma prensipleri.

AEE306 - Hava Aracı Ölçüm Aletleri (3 + 0) 4

Pito-statik aletlerin çalışması, cayroskopik hareket, cayroskopik uçuş aletlerinin çalışması, doğrudan ve uzaktan okuyan pusulalar, uçak irtifa kaybı uyarı sistemlerinin çalışması ve yerleşimi, üç temel uçak aydınlatma sisteminin yerleşimi ve çalışması.

AEE308 - Uçak Elektrik ve Elektromekanik Sistemleri (4 + 2) 5

Uçaklardaki elektrik üretiminin prensipleri, pillerin prensipleri ve kullanımı, uçak kablolarıın ve ilgili cihazların prensipleri ve kullanımı, kablolama işleri, güç kaynakları, aydınlatma sistemleri, döner makine ve transformatörlü elektromekanik sistemler, trafolar ve güç devrelerinin temelleri.

AEE311 - Sayısal Elektronik I (Modül 5-3) (5 + 1) 7

Numaralandırma sistemleri, Mantık devreleri, Entegre devreler, Çoklama.

AEE312 - Elektronik Esaslar III (Modül 4-3) (3 + 0) 4

Baskılı Devre Kartları, Servomekanizma ile ilgili Açık ve kapalı çevrim, takip, analog, güç çevirici, sıfırlama, sönümleme, geri besleme, ölü bant gibi konularının anlaşılması, Çözücüler, diferensiyal, kontrol ve tork, E ve I transformatörleri, endüktans ileticileri, kapasitans ileticileri, senkronize ileticilerin özelliklerinin yapısı ve işleyişi, Servomekanizma kusurları, senkron ayaklarının ters bağlanması, arıza yakalama.

AEE313 - Hava Aracı Elektromekanik Sistemleri (Modül 3-3) (3 + 0) 3

Manyetizma, DC motor/jeneratör teorisi, Transformatörler, AC jjeneratörler, AC motorlar.

AEE314 - Sayısal Elektronik II (Modül 5-4) (4 + 0) 5

Temel bilgisayar yapısı, Mikroişlemciler, Yazılım yönetim kontrolü.

AEE315 - Elektronik Esaslar II (Modül 4-2) (4 + 1) 3

Transistor sembolleri, Bileşen tanımı ve oryantasyon, Transistor karakteristikleri ve özellikleri, Yükseltici sınıfları (A, B, C), Bias, dekuplaj, geri besleme ve stabilizasyon dahil basit devreler, Çok aşamalı/çok katlı devre prensipleri, kaskadlar/ ardışıklar, puşpul/ itçek, osilatörler, multivibratörler, flipflop/iki kararlı devreler, Mantık devrelerinin ve doğrusal devrelerin/ işlemsel yükselticilerin tanımı ve işleyişi,

AEE316 - Elektrik Sistemleri (Modül 13-10) (2 + 0) 2

Bataryaların Takılması ve Çalışması, DC güç üretimi, AC güç üretimi, Acil durum güç üretimi, Voltaj regülasyonu / ayarlaması, Güç dağıtımı, Enversörler (inverter'ler), transformatörler, redresörler, Devre koruması, Harici güç / Yer gücü, Elektronik acil durum ekipmanı gereklilikleri, Kabin eğlence ekipmanları.

AEE317 - Bordo Aletleri II (Modül 13-7) (2 + 0) 2

Uçuş veri kayıt sistemleri, Elektronik uçuş aletleri sistemleri, Ana uyarı sistemleri ve merkezi uyarı panelleri dahil olmak üzere aletli uyarı sistemleri, Perdövites (stall) uyarı sistemleri ve hücum açısı gösterge sistemleri, Vibrasyon ölçümü ve göstergesi, Glass kokpit, Merkezi bakım bilgisayarları, Veri yükleme sistemi, Elektronik kütüphane sistemi, Çıktı Alma/Yazdırma, Yapısal takip (hasar toleransı takibi).

AEE318 - Seyrüsefer Sistemleri (Modül 13-11) (2 + 0) 2

Çok yüksek frekansta çok yönlü hava seyrüsefer istikamet cihazı, Otomatik yön bulucu, Aletli iniş sistemi, Mikrodalga iniş sistemi, Uçuş yönlendirme sistemleri, Mesafe ölçme ekipmanları, Çok düşük frekans ve hiberbolik navigasyon, Doppler seyfüsefer, Saha seyrüsefer, RNAV sistemleri, Uçuş yönetim sistemleri, Küresel konum belirleme sistemi, Küresel seyrüsefer uydu sistemleri, Ataletsel seyrüsefer sistemi, Hava trafik kontrol alıcı verici cihazı,

AEE319 - Haberleşme Sistemleri (Modül 13-8) (2 + 0) 2

Radyo dalgalarının yayılımına, antenlere, iletim hatlarına, haberleşmeye, alıcı ve vericilere ilişkin esaslar, Aşağıdaki sistemlerin çalışma prensipleri, Çok yüksek frekans haberleşmesi, Yüksek frekans haberleşmesi, Ses-audio, Acil durum yer belirleme vericileri, Kokpit ses kayıt cihazı, ARINC haberleşme ve raporlama.

AEE320 - Hava Aracı Motoru ve Kontrol Sistemleri (Modül 14-1) (5 + 0) 5

Turbojet, turbofan, turboşaft ve turbopropeller motorların yapısal ayarlamaları ve çalışması, Elektronik Motor kontrolü ve yakıt ölçüm sistemleri (FADEC), Egzos gazı sıcaklığı/Kademeler arası türbin sıcaklık sistemleri, Motor hızı, Motor Thrust Göstergesi: Motor Basıncı Oranı, motor türbin tahliye basıncı veya jet (egzos) borusu basınç sistemleri, Yağ basıncı ve sıcaklığı, Yakıt basıncı, sıcaklığı ve akımı, Manifold basıncı, Motor torku, Pervane hızı,

AEE321 - Aviyonik Sistemler Bakım ve Uygulamaları II (Modül 13-9) (0 + 10) 4

Haberleşme/Seyrüsefer, Elektrik gücü, Uçuş kumandaları, Aletler (Cihazlar), Işıklar, Entegre modüler aviyonikler, Bilgilendirme sistemleri, Uçuş teorisi, Yapılar, Oto uçuş, Yangından koruma, Yakıt sistemleri, Hidrolik güç, Buz ve yağmurdan koruma, İniş takımları, Oksijen, Pnömatik/Vakum, Kabin sistemleri konularında bakım pratikleri.

AEE322 - Hava Aracı Elektrik Uygulamaları (Modül 7-3) (3 + 0) 2

Genel aviyonik test ekipmanlarının çalışması, işlevleri ve kullanımı, Süreklilik, yalıtım ve bağlama teknikleri ve test işlemleri, El ve hidrolikle çalışan bükme aletlerinin kullanımı, Bükme bağlantılarının test edilmesi, Konektörlerden pim çıkarılması ve konektörlere pim yerleştirilmesi, Koaksiyal kablolar ve Test işlemleri ile montaj tedbirleri, Elektrik hat tiplerinin, inceleme kriterlerinin ve hasar toleranslarının tanımlanması. Kablo koruma örgüsü ve örgü desteği, kablo kelepçeleri

AEE324 - Bakım Atölyesi I (Modül 7-4) (0 + 7) 3

Elektrik ve elektronik sistemlerin genel bakım uygulamaları ve elektrik sistem tesisat pratikleri.

AEE399 - Staj I (0 + 0) 13

Şirkette 40 gün süren staj, iş deneyimi, yeni beceri gelişimi, derste öğrenilen method ve teorik bilgileri uygulama ile pratik kazanma.

AEE402 - Aviyonik Sistemler Bakımı (1 + 5) 5

Aviyonik (haberleşme ve seyrüsefer) teçhizatlarının sökülmesi ve takılması, NAVV/COM sistemlerinde hata bulma, onarımın yapılması ve test edilmesi.

AEE404 - Hava Aracı Ölçüm Aletleri Bakımı (1 + 5) 5

Hava aracı ölçüm aletlerinin (algılayıcılar/dönüştürücüler ve göstergeler) sökülmesi ve takılması, uçuş aletleri sistemlerinde hata bulma, onarımın yapılması ve test edilmesi.

AEE405 - Hava Aracı Seyrüseferi (3 + 0) 5

Temel SS terimleri ve prensipleri, manyetik pusulaların çalışma prensipleri, kısa mesafede kullanılan SS yardımcıları, uzun mesafede kullanılan SS yardımcıları, yaklaşma ve iniş SS yardımcıları, uydu SS, aviyonik sistemlerde kullanılan veri iletim protokol yapıları.

AEE406 - Elektrik Sistemleri Bakımı (1 + 5) 4

Hava aracı elektrik sistemlerinin (kablaj, konnektörler, dış ve iç aydınlatma, AA/DA motor ve generatör) sökülmesi ve takılması, uçakta bulunan güç birimlerinde hata bulma, onarımın yapılması ve test edilmesi.

AEE407 - Uçuş Kumandaları (Modül 13-12) (2 + 0) 2

Birincil kumandalar, eleron, elevatör, dümen, spoyler, Fletner kumandası, Aktif yük kumandası, Yüksek kaldırma düzenekleri, Kaldırma indirme, hız frenleri, Sistem çalışması, Manüel, hidrolik, pnömatik, Suni hissetme, Sapma damperi, Mach ayarı, dümen sınırlayıcısı, fırtına kilitleri, Perdövites koruma sistemleri, Sistem çalışması, Elektriksel, elektronik kumandalı uçuş/elektronik uçuş kontrol sistemleri.

AEE408 - Aviyonik Sistemler Bakım ve Uygulamaları IV (Modül 13-16) (0 + 5) 5

Haberleşme/Seyrüsefer, Elektrik gücü, Uçuş kumandaları, Aletler (Cihazlar), Işıklar, Entegre modüler aviyonikler, Bilgilendirme sistemleri, Uçuş teorisi, Yapılar, Oto uçuş, Yangından koruma, Yakıt sistemleri, Hidrolik güç, Buz ve yağmurdan koruma, İniş takımları, Oksijen, Pnömatik/Vakum, Kabin sistemleri konularında bakım pratikleri.

AEE409 - Hava Aracı Haberleşme ve Bilgisayar Sistemleri (4 + 2) 8

Analog sinyallerin çeşitli modülasyon ve demodülasyon teknikleri, faz kilitlemeli döngü, AM ve FM sistemlerinde sinyal-gürültü oranı, analog sinyaller için sayısal iletim yöntemleri, zaman bölüşümlü çoğullama, çok kullanıcılı telsiz işletişimler, Uçak sistemlerindeki veri yolları, Veri yolunun bileşenleri ve işlevleri, yaygın veri yolu standartları

AEE410 - Aviyonik Sistemler Bakım ve Uygulamaları V (Modül 13-17) (0 + 5) 5

Haberleşme/Seyrüsefer, Elektrik gücü, Uçuş kumandaları, Aletler (Cihazlar), Işıklar, Entegre modüler aviyonikler, Bilgilendirme sistemleri, Uçuş teorisi, Yapılar, Oto uçuş, Yangından koruma, Yakıt sistemleri, Hidrolik güç, Buz ve yağmurdan koruma, İniş takımları, Oksijen, Pnömatik/Vakum, Kabin sistemleri konularında bakım pratikleri.

AEE411 - Oto Uçuş (Modül 13-13) (2 + 0) 2

Çalışma prensipleri ve güncel terminoloji dahil olmak üzere otomatik uçuş kumanda esasları, Komuta sinyalinin işlenmesi, Roll, pitch ve yaw kanalları, Yaw damperleri, Helikopterlerdeki Stabilite/Kararlılık Arttırma Sistemi, Otomatik trim kontrolü, Otopilot seyrüsefer yardımları arayüzü, Autothrottle sistemleri, Otomatik İniş Sistemleri Prensipleri, kategorileri ve çalışma modları, yaklaşma, süzülüş eğimi/hattı, iniş, pas geçme, sistem monitörleri ve hata koşulları.

AEE412 - Aviyonik Sistemler Bakım ve Uygulamaları VI (Modül 13-18) (0 + 7) 5

Haberleşme/Seyrüsefer, Elektrik gücü, Uçuş kumandaları, Aletler (Cihazlar), Işıklar, Entegre modüler aviyonikler, Bilgilendirme sistemleri, Uçuş teorisi, Yapılar, Oto uçuş, Yangından koruma, Yakıt sistemleri, Hidrolik güç, Buz ve yağmurdan koruma, İniş takımları, Oksijen, Pnömatik/Vakum, Kabin sistemleri konularında bakım pratikleri.

AEE413 - Modern Aviyonik Sistemler (Modül 13-14) (2 + 0) 2

Entegre modüler aviyonikler, Kabin ana sistemi, Uçuş içi eğlence sistemi, Harici haberleşme sistemi, Kabin kütle hafıza sistemi, Kabin izleme sistemi, Muhtelif kabin sistemi, Hava aracı genel enformasyon sistemi, Uçuş kompartımanı bilgilendirme sistemi, Bakım bilgilendirme sistemi, Yolcu kabin bilgilendirme sistemi, Muhtelif bilgilendirme sistemi.

AEE414 - Bakım Atölyesi IV (Modül 7-7) (0 + 5) 5

Genel emniyet tedbirleri ve ölçme, Metal malzeme pratikleri, Genel montaj ve söküm takım pratikleri, Mekanik bakım pratikleri.

AEE415 - Aviyonik Sistemler Bakım ve Uygulamaları III (Modül 13-15) (0 + 9) 6

Haberleşme/Seyrüsefer, Elektrik gücü, Uçuş kumandaları, Aletler (Cihazlar), Işıklar, Entegre modüler aviyonikler, Bilgilendirme sistemleri, Uçuş teorisi, Yapılar, Oto uçuş, Yangından koruma, Yakıt sistemleri, Hidrolik güç, Buz ve yağmurdan koruma, İniş takımları, Oksijen, Pnömatik/Vakum, Kabin sistemleri konularında bakım pratikleri.

AEE416 - Bakım Atölyesi V (Modül 7-8) (0 + 5) 5

Genel emniyet tedbirleri ve ölçme, Metal malzeme pratikleri, Genel montaj ve söküm takım pratikleri, Mekanik bakım pratikleri.

AEE417 - Bakım Atölyesi II (Modül 7-5) (0 + 7) 5

Genel emniyet tedbirleri ve ölçme, Metal malzeme pratikleri, Genel montaj ve söküm takım pratikleri, Mekanik bakım pratikleri.

AEE418 - Bakım Atölyesi VI (Modül 7-9) (0 + 7) 5

Genel emniyet tedbirleri ve ölçme, Metal malzeme pratikleri, Genel montaj ve söküm takım pratikleri, Mekanik bakım pratikleri.

AEE419 - Bakım Atölyesi III (Modül 7-6) (0 + 7) 8

Genel emniyet tedbirleri ve ölçme, Metal malzeme pratikleri, Genel montaj ve söküm takım pratikleri, Mekanik bakım pratikleri.

AEE421 - İtki Uygulamaları (Modül 14-2) (0 + 5) 5

Türbin Motorlar, Elektronik motor kontrolü ve yakıt ölçüm sistemleri (FADEC), Motor Gösterge Sistemleri, Çalıştırma/Başlatma ve Ateşleme Sistemleri ile ilgili bakım pratikleri.

AEE499 - Staj II (0 + 0) 13

Şirkette 40 gün süren staj, iş deneyimi, yeni beceri gelişimi, derste öğrenilen method ve teorik bilgileri uygulama ile pratik kazanma.

APM101 - Hava Araçlarına Giriş (2 + 0) 5

Havacılık Tarihçesi, Havacılık Sistemi, Uçakların Tanımı ve Türleri, Havacılık Alfabesi, ICAO ve IATA Kodları, Havalanı, Havayolları, Havayolu Tipleri, Genel Havacılık Kuralları, Hava Navigasyon Hizmetleri, Yer Hizmetleri, Uluslararası Havacılık Anlaşmaları, Diğer Sivil Havacılık Organizasyonları, Ticari Uçuşlar, Türkiye Havacılık Sektörü

APM102 - Hava Aracı Temel Bilgileri (3 + 0) 5

Hava aracı ve motor sınıflandırması, ağırlık dağılımı, atmosfer modeli, kanat, kaldırma ve sürüklenme katsayıları, kalkış mesafesi, kalkış süresi ve hızı, yavaşlama, iniş mesafesi, tırmanma açısı ve hızı, süzülme, seyir şartları ve hava aracı menzili, servis yüksekliği, seyir süresi, manevra, yük faktörü, hava aracı dönüş yarıçapı, turbojet motorla

APM104 - Havacılıkta İnsan Faktörleri (3 + 0) 5

Giriş, insan performansı ve limitleri, sosyal psikoloji, performansı etkileyen faktörler, fiziksel çevre, görevler, iletişim, insan hatası, çalışma alanındaki tehlikeler.

APM106 - Havacılık Bakımında İnsan Faktörleri (Modül 9) (2 + 0) 3

Genel, İnsan Performansı ve Sınırlamalar, Sosyal Psikoloji, Performansa Etki Eden Faktörler, Fiziksel Çevre, Görevler (Task'ler), İletişim, İnsan Hatası, İşyerindeki Tehlikeler

APM108 - Temel Aerodinamik (Modül 8) (5 + 0) 5

Atmosfer Fiziği, Aerodinamik, Uçuş Teorisi, Uçuş Kararlılığı ve Dinamiği

APM110 - Hava Aracı Malzeme Bilgisi (Modül 6-1) (3 + 1) 4

Hava Aracı Materyalleri - Ferro (Demir), Hava Aracı Materyalleri - Non-Ferro (Demir Dışı), Hava Aracı Materyalleri - Kompozit ve Metalik Olmayan, Korozyon

APM112 - Uçuş Teorisi (Modül 13-1) (2 + 0) 3.5

Uçuş Teorisi

APM201 - Termodinamik ve Akışkanlar (3 + 2) 5

Özgül ağırlık ve yoğunluk, akışkanlarda sıkıştırılabilirlik etkisi, Bernoulli teoremi, Venturi, sıcaklık, ısı, ısı kapasitesi, özgül ısı, ısı geçişi, hacimsel genişleme, termodinamiğin birinci ve ikinci yasaları, gazlar: ideal gaz yasaları, sabit hacim ve basınçta özgül ısılar, genişleyen gaz tarafından yapılan iş, izotermal adyabatik genişleme ve

APM203 - Hava Aracı Bakım Uygulamaları I (1 + 5) 8

Güvenlik önlemleri, havaaracı ve atölye, atölye uygulamaları, aletler, mühendislik çizimleri diyagramları ve standartları, bağlama ve kleranslar, perçinleme, borular ve hortumlar, yaylar, yataklar, dişli kutuları, kontrol kabloları.

APM205 - Hava Aracı Malzeme Donanım ve Yapıları (3 + 2) 5

Demir içeren malzemeler, demir içermeyen malzemeler, kompozit ve metalik-olmayan malzemeler, korozyon, bağlantı elemanları, borular ve bağlantıları, yaylar, yataklar, dişli kutuları, kontrol kabloları, elektrik kablo ve konektörleri.

APM208 - Aerodinamik ve Uçuş Teorisi (2 + 2) 5

Atmosfer fiziği, uluslararası standart atmosfer, bir cisim etrafındaki hava akışı, sınır tabakası, laminer ve türbülent akışlar, serbest akış, yukarı doğru, aşağı doğru akış, vorteksler, durma noktası, terimler, kamburluk, veter, ortalama aerodinamik veter, profil sürüklenmesi, indüklenmiş sürükleme, basınç merkezi hücum açısı, kanat şekli ve

APM210 - Havacılık Mevzuatı (3 + 0) 4

Yasal çerçeve, bölüm-66, bakım elemanı sertifikasyonu, bölüm-145, bakım işletmeleri, Jar-Ops, ticari hava taşımacılığı, hava aracı sertifikasyonu, bölüm-M, yürürlükteki ulusal ve uluslararası isterler.

APM211 - Havacılık Teknik Terminolojisi (3 + 0) 4

Havacılık İngilizcesi, konuşma ve dinleme, radyo haberleşmesi, telefon konuşması, hadise raporlama, takım elemanlarıyla haberleşme, hasar anlatımı, problemlere çözüm bulma, okuma ve yazma, tamir organizasyonu, parça siparişi, kullanma kılavuzu, teknik veri girişi.

APM221 - Hava Aracı Yapıları ve Sistemleri I (Modül 13-2) (2 + 0) 2

Yapılar genel kavramlar, Hidrolik güç (ATA29), İniş Takımları (ATA 32)

APM222 - Hava Aracı Yapıları ve Sistemleri II (Modül 13-3) (2 + 0) 4

Air Conditioning ve Kabın Basınçlandırma (ATA 21), Oksijen (ATA 35), Pnömatik/Vakum (ATA 36), Su/Atık (ATA 38)

APM223 - Hava Aracı Donanım (Modül 6-2) (3 + 1) 5

"Perçinleme, Borular ve Hortumlar, Yaylar, Yataklar, Transmisyonlar/ Aktarımlar, Kontrol Kabloları, Materyallerin İşlenmesi, Kaynak, Kaplama, Lehim ve Yapıştırma "

APM225 - Isı ve Akışkanlar Dinamiği (Modül 2-3) (2 + 0) 2

Akışkanlar dinamiği, Termodinamik

APM227 - Hava Aracı Bakım Uygulamaları I (Modül 7-1) (3 + 0) 3

Emniyet Önlemleri-Hava Aracı ve Atölye, Atölye Uygulamaları, Aletler / Takımlar, Aviyonik Genel Test Ekipmanları, Mühendislik Çizimleri, Diyagramlar ve Standartlar, Uyumlar ve Açıklıklar, Elektrik Tesisatı Dahili Bağlantı Sistemi (EWIS)

APM228 - Hava Aracı Bakım Uygulamaları II (Modül 7-2) (3 + 0) 3

Hava Aracı Ağırlık ve Denge, Hava Aracı Handling ve Depolama, Söküm, Takım, Onarım ve Kontrol Teknikleri, Olağan Dışı Olaylar, Bakım Prosedürleri

APM301 - Hava Aracı Yapıları (3 + 2) 5

Uçuşa elverişlilik isterleri, yapısal sınıflandırma, arıza koruma emniyetli ömür hata toleransı konseptleri, bölgesel ve istasyon bulgu sistemleri, stres, şekil değiştirme, eğilme, basma, kesme, burulma, çekme, çevresel stres yorulma, tahliye ve havalandırma, sistem montaj, yapısal montaj teknikleri: perçinleme, vidalama, yapıştırma, yüzey koruma

APM302 - Hava Aracı Sistemleri (3 + 2) 5

Havalandırma ve kabin basınçlandırma, enstrümanlar/aviyonik sistemler, elektriksel güç, yangın koruma, uçuş kontrol, yakıt sistemleri, hidrolik güç, buz ve yağmur, ışıklar, oksijen, pnömatik/vakum, su/atık, yerleşik bakım sistemleri.

APM304 - İtki Sistemleri (3 + 0) 4

Turbojet, turbofan, turboşaft ve turboprop motorların yapısal yerleşimi ve çalışması, FADEC, motor gösterge sistemleri.

APM325 - Hava Aracı Yapı ve Sistemleri III (Modül 13-4) (2 + 0) 2

Yangından Koruma (ATA 26), Yakıt Sistemleri (ATA 28), Buz ve Yağmurdan Koruma (ATA 30)

APM326 - Emniyet Yönetim Sistemi (2 + 0) 2

Temel emniyet konseptleri, Emniyet yönetimine giriş, Tehlike, Riskler, SMS mevzuatı, SMSe giriş, SMS planlama, SMS işletilmesi, SSP ve SMS fazlar halinde uygulama yaklaşımı

AVM101 - Sivil Havacılığa Giriş (3 + 0) 5

Sivil havacılık tarihçesi, sivil havacılık kavramları, sivil havacılık sistemi, sivil havacılık organizasyonları, sivil havacılıkta roller ve faaliyetler, genel havacılık operasyonları, Türk sivil havacılık otoriteleri.

ENG202 - Akademik İngilizce IV (3 + 0) 3

Etkin bir şekilde araştırma yapma, raporlama ve sunma becerileri; bilgi derleme ve düzenleme, uygun teknikler kullanarak rapor oluşturma, etki uyandıracak yazılı/sözlü bilgilendirici ya da ikna edici sunumlar yapma, süreçte doğru alıntılama teknikleri ve görsel kullanma ve gerektiğinde Evrik Öğrenme Modeli kullanma.

ENG301 - İş Yaşamı için İngilizce I (3 + 0) 3

İş ortamı iletişim becerileri;iş ortamı ilişikileri, performans ölçme ve geribildirim kavramları ve süreçleri,planlama ve düzenlemeler,sosyal medya,işe alım testleri,mülakat,bir servis veya ürün üzerine sunum, websitelerini değerlendirme, iş ile ilişkili e-posta yazma konuları

HIST111 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) (2 + 0) 2

Fransız İhtilali; Osmanlı Devletinin yapısı ve jeopolitik konumu, çöküş nedenleri; Batılılaşma hareketleri ve I. Meşrutiyet; II. Meşrutiyet; Trablusgarp ve Balkan savaşları; I. Dünya Savaşı; Kurtuluş Savaşı öncesi dönemi, kongreler, Misak-ı Milli ve TBMM`nin açılışı.

HIST112 - Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) (2 + 0) 2

Kurtuluş Savaşı; Lozan Antlaşması; Cumhuriyetin ilanı; saltanatın ve halifeliğin kaldırılması; Atatürk devrimleri; milli ekonominin kurulması; II. Dünya Savaşı, öncesi ve sonrası; 1960 aonrası Türkiye Cumhuriyeti.

HIST221 - Uygarlık Tarihi (3 + 0) 3

Kronolojik bir sıra içerisinde Sümer medeniyetinden Bilim Devrimine kadar geçen süreçte yükselen medeniyetler.

KRY111 - Kariyer Planlama (1 + 0) 1

xxxx

PHYS108 - Fizik II (Modül 2-2) (2 + 0) 2

Işığın doğası; ışık hızı; yansıma ve kırılma yasaları: düz yüzeylerde yansıma, küresel aynalar yoluyla yansıma, kırılma, lensler; fiber optikler; dalga hareketi: mekanik dalgalar, sinüzodial dalga hareketi, engelleme fenomeni, durağan dalgalar; ses: ses hızı, ses üretimi, yoğunluk, ses perdesi ve kalite, Doppler etkisi.

Seçmeli Dersler

AEE-AE3SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

AEE-AE4FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

AEE-AE4FA2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

AEE-AE4FA3 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

AEE-AE4SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

AEE-AE4SP2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

AEE-GE3FA1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

AEE-GE3SP1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

AEE-GE4SP1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

AEE307 - Aviyonik Sistemler (3 + 0) 5

RF yayılımın temellleri, antenler, verici ve alıcılar, havacılık haberleşmesi (VHF ve HF), dahili haberleşme sistemi, seyrüsefer, acil konum bildiriciler, radar temelleri, otomatik yön bulucular (ADF), VOR, mesafe ölçücüler, aletli iniş yardımcıları, ataletsel ölçüm sistemleri (INS).

AEE422 - Otomatik Kontrol (3 + 0) 5

Otomatik Kontrol Teorisi ile ilgili matematiksel altyapı, Otomatik Kontrol Teorisinin temel Konseptleri, Sistem modellemesi ve transfer fonksiyonları, Kararlılık analizi, PID kontrol edici tasarımı.

AEE424 - Veri Toplama ve İşleme (2 + 2) 5

LabVIEW gerçek dünyaya yakın bir modelleme yapılabilen ve gerçek ve/veya yapay sinyallerle ortamın modellenebildiği bir bilim ve mühendislik yazılımıdır. Bu derste öğrenciler LabVIEW programını kullanmayı, uygulama geliştirmeyi ve bu uygulamayı değerlendirmeyi öğreneceklerdir. Konu başlıkları bununla uyumlu olacaktır.

ART201 - Fotoğrafçılığa Giriş (3 + 0) 4

Fotoğraf ve fotoğrafçının genel tanımı; fotoğrafı oluşturan temel unsurlar, fotoğrafın farklı kullanım alanları, fotoğraf makinesi türleri, parçaları (gövde, objektif) ve değişkenler arası (iso, diyafram, enstantane) bağlantılar; fotoğrafın temel öğesi ışık, renk ve ışığın farklı kullanımları; fotoğrafta temel kompozisyon kuralları; dünya fotoğraf

ART202 - Karikatür (3 + 0) 4

Temel karikatür bilgisi; basit kurallarla çizim; mizah; kariyer odaklı karikatür çalışmaları.

ART221 - Açıklamalı Müzik Tarihi (3 + 0) 4

Müziğin insanlık tarihi içindeki gelişimi, sanatlaşması ve sanata ait özgünlükler; müziğin sanatlaşması sürecine dönük tarihsel analiz, bilgi alış-verişi; müzik sanatının tarihsel gelişimi; sanatı diğer kültürel alanlardan ayıran temel özellikler.

ART222 - Caz Tarihi (3 + 0) 4

1900`lü yıllar öncesindeki müziğin tarihçesini; Blues ve Ragtime müzikleri; caz müziğinin, New Orleans`ta ortaya çıkışından önce bölgenin müzikal, sosyal ve kültürel yapısı; bu yapının doğacak bu yeni müziğe etkileri; caz müziğinin ilk ana akımı olan Dixieland müziğinden, günümüzdeki Fusion caz akımına kadar farklı ana caz akımları.

ART223 - Caz Performansı (3 + 0) 4

İnsan sesini anatomisi ve fizyolojsi; ses teknikleri; diyaframın önemi; diyaframı aktif kullanarak doğru bir şekilde ses çıkarma teknikleri.

ART224 - Arjantin Tango Tarihi (3 + 0) 4

Tangonun doğuşu; tangonun kültürlere olan etkisi; Arjantin tangonun kökenleri, doğuşu, Avrupa ve Türkiye`ye yayılması; tangonun ekonomiye ve politik değişimlere olan etkisi.

ART225 - Klasik Gitara Giriş (3 + 0) 4

Temel müzik bilgileri; temel müzik terimleri, nota ve ritim; gitar çalgısında notaların yerleri, nota diyagram ve şekilleri.

ART226 - Dünya Müzik Kültürleri (3 + 0) 4

Dünyanın belli başlı bölgelerindeki müziklerin özellikleri ve bu özellikleri kazandıran coğrafi, kültürel, dinsel, sosyal, iktisadi ve siyasi etmenler bağlamında ele alınması.

ART227 - Opera Tarihi (3 + 0) 5

Belli başlı operaların bestecilerinin müzik yazım dilindeki benzer ve farklı özellikleri; operaların coğrafi, kültürel, dinsel, sosyal, iktisadi ve siyasi etmenler bağlamında yazılış amacı.

ART235 - Çok Sesli Koro (3 + 0) 4

Doğru soluk alma, doğru ses üretme ve yayma becerisi kazandırmanın yanı sıra koro çalışmaları aracılığı ile senkronize seslendirme alışkanlığının kazandırılması amaçlanır.

ART251 - Sulu Boya Resim (3 + 0) 4

Suluboya resim sanatı ve tarihi; suluboya resim sanatının tekniği, malzeme ve gereçleri; suluboya resim tekniğini uygulamaları; suluboya resim örnekleri; suluboya resim sanatı teknikleri; uygulamalı suluboya resim sanatı teknikleri.

ART252 - Serbest Seramik Şekillendirme (3 + 0) 4

Seramik çamuru; elle şekillendirmeye yardımcı malzemeler; form tasarımları örnek alınarak seramik çamurunu serbest elle şekillendirme; bireysel yaratıcılığı sınırlamadan özgün seramik formlar oluşturabilme; seramik çamurunu kullanarak serbest şekillendirme yöntemi ile iki veya üç boyutlu biçim tasarımları oluşturma.

ART260 - Kısa Film (3 + 0) 4

Kısa bir film yapmak için gerekli senaryo yazımı, çekim planı, bütçe, aksesuar, kostüm ve yönetmenlikler.

ART261 - Senaryo Yazarlığı (3 + 0) 4

Film senaryosu ve senaryo kuramları; özgün ya da uyarlama bir öykünün sinopsis tretman ve senaryo haline getirilmesi.

ART262 - Geleneksel Çini Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar (3 + 0) 4

Çini tekniği, geleneksel ve çağdaş motifler, motiflerin bisküvi malzemesi üzerinde uygulanması.

ART264 - İç Mekan Heykel Tasarımı (3 + 0) 4

Biçimi oluşturan elemanlar, nokta-çizgi- yüzey ilişkisi, çizim teknikleri, form-biçim, ölçü-oran, açık-koyu, gölge- ışık, hacim bilgisi, doku çeşitleri ve dokunun tasarımdaki yeri ve önemi.

ART265 - İş Hayatında Yaratıcılık (3 + 0) 4

Yaratıcılık teknikleri; yaratıcılığın iş hayatımızda uygulanması; sektöre dışardan bakma ve eleştirme; sanat aracılığıyla yeni yaklaşımlar oluşturma; yenilikçi fikirler.

ART266 - Takı Tasarımı (3 + 0) 4

Biçimi oluşturan elemanlar, nokta-çizgi- yüzey ilişkisi, çizim teknikleri, form-biçim, ölçü-oran, açık-koyu, gölge- ışık, hacim bilgisi, doku çeşitleri ve dokunun tasarımdaki yeri ve önemi; takı tezgahı ve tezgahta çalışma koşulları; el aletleri; basit modelleme teknikleri ile üretim; kesim ve tesviye teknikleri, montaj ve patinaj işlemleri;

ART267 - Tiyatro (3 + 0) 4

Oyun sahneleme, oyun yazma, inceleme, dramaturgi, oyunculuk, sahne tasarımı, oyun yönetme.

ART268 - Girişimcilik Becerilerinin Gelişimi için Tiyatro (3 + 0) 4

Tiyatro sanatı yoluyla girişimcilik becerilerinin geliştirilmesi.

ART269 - Çağdaş Sanatın Girişimci Dünyası (3 + 0) 4

Dünyada son yıllardaki en önemli yatırım araçlarından biri olarak kabul edilen çağdaş sanatın işlevi ve uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından küresel örgütlenmesi, etkinliklerin sosyo-ekonomik boyutu, sanat dünyası ile ilşkileri: kolleksiyoner, sponsor ve girişimcilik.

ART270 - Doğadan Esinlenen Girişimcilik: Disiplinlerarası Yaklaşımlar (3 + 0) 5

Biomimkri; yeryüzündeki yaşamı sürdürmenin ve onu sosyal ve ekonomik yenilikler için bir model olarak kullanmanın doğal süreçleri; ekosistem bileşenleri arasındaki entegrasyon: canlı organizmalar; iklim ve kimyasal çevre; disiplinler arası yaklaşımlarla yenilikçi girişimcilik uygulamaları için fırsatları keşfetmek; yenilikçi ve yaratıcı girişimcilik fırsatları için 21. yüzyıl becerileri ve doğanın ilkeleri.

ART271 - Yaratıcı Drama (3 + 0) 4

Viola Spolin tarafından bireylerin aksiyon, ilişki ve spontanlık kapasiteleri ile yaratıcılıklarını grup ortamı içinde stimule etmek için geliştirilmiş oyunlar ve egzersizler; ısınma oyunları, doğaçlamalar, rol oynama, yazı yazma, hikâye anlatma gibi teknikler.

ART282 - Şan, Solfej, Korrepetisyon (3 + 3) 4

Nefes, diyafram ve sesi doğru kullanma teknikleri, profesyonel şarkı söyleme eğitimi, müzik kulağını geliştirici egzersizler, teorik nota bilgisi ve ritim öğrenme, dikte (duyulan ses ya da müziği nota ve ritim şeklinde yazıya dökebilme), müzik kulağını geliştirici egzersizler, piyano eşlikli birlikte çalma ve çalışma.

ART284 - Tiyatro Reji ve Film Eleştirisi (3 + 0) 4

Dünya tiyatro tarihine yön vermiş oyunların felsefi izlek üzerinden incelenmesi, ana fikirlerinin bulunması ve boşluğa düşmüş dünya sanat yolculuğunun tiyatro uzam arayışlarının belirlenmesi, Dünya tarihinde çığır açmış ve önceden belirlenmiş filmlerin Sartre/Varoluşçuluk ve Spinoza/Ethica kapsamında tartışılması.

ART285 - Yenilikçi Görsel Anlatı (3 + 0) 4

Görsel anlatım süreçlerinin seçilen örnek eserler aracılığı ile irdelenmesi; belirlenen bir görsel anlatım türüne yönelik araştırma raporunun hazırlanması; görsellerin ve/veya görsel anlatımın düşünme, karar verme, kişisel ifade ve iletişimdeki etkinliğine yönelik bilgilendirme ve değerlendirme; yenilikçi yaklaşımların görsel anlatı uygulamalarına etki

ART286 - Sanat Eserlerinde Basit Onarım Teknikleri (3 + 0) 4

Eser onarımı hakkında genel ilke ve kabuller, farklı modern malzemeler üzerinden basit onarım uygulamaları.

ART287 - Eşli Danslar (3 + 0) 4

Temel müzik ve ritm eğitimi, beden farkındalığı, hareket, koordinasyon, jest, mimik ve eşli uyum eğitimine yönelik uygulamalar.

ART288 - Retorik: Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı (3 + 0) 4

Düşünce ve görüşleri en iyi, en etkili ve en doğru bir biçimde ifade etme, etkili konuşma ve toplulukları ikna etme.

ART289 - Mozaik Sanatı (3 + 0) 4

Yüzyıllardır bir bezeme ögesi olarak kullanılan mozaik sanatı ve mozaik yapım teknikleri; farklı malzemeler ile mozaik uygulamaları.

ART290 - Müze ve Müzecilik (3 + 0) 4

Batı'da, Osmanlı ve Türkiye'de müzeciliğin gelişmesi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, müze ziyaretleri; müzede eser araştırmaları.

ART291 - Beden Dili ve İkna Sanatı (3 + 0) 4

Duruş, mimik, jest, konuşma ve tonlamanın yerinde ve doğru kullanılması, bunlara bağlı olarak iş ve sosyal çevrede ikna edebilme yetisini geliştirme; liderlik; beden dilini kullanarak düşünceleri karşı tarafa kabul ettirebilme.

ART292 - İşaret Dili (3 + 0) 4

İşitme engelli vatandaşlarla günlük iletişim kurabilme becerisi kazandırma.

ART293 - Mimari Fotoğrafçılık (3 + 0) 4

Fotoğraf sanatında mimari dinamikler; yapıya uygun fotoğraf teknikleri; ekipman bilgisi ve kullanım teknikleri.

ART294 - Sahne Makyajı (3 + 0) 4

Plastik makyaj; model üzerinde form çalışmaları; oluşturulan silikon kalıplarının boyanması ve insan yüzüne uygulanması.

ART295 - Türk Sanat Müziği (3 + 0) 4

Geleneksel, klasik ve modern dönem Klasik Türk Müziği nazariyatı ve icra teknikleri

ART297 - Dijital Sanatlarda Yaratıcı Sunum (3 + 0) 4

3D modelleme tekniklerinin bilgisayar destekli 3D tanıtım animasyonu alanında kullanımı; modellerin animasyonlarının programlar arası geçiş yöntemleri; sahne ışık ve render ayarları; montaj aşamasında farklı render katmanlarının birleştirilmesi; renk düzenlemesi sırasında kullanılan yöntemler.

ART298 - Sahne Makyajı (3 + 0) 4

Amaç ve öğrenme çıktılarıyla uyumlu olarak, ders öğrencilerin sahne makyajının çeşitli yönlerini kavramalarına yardımcı olacak içeriğe sahiptir. Ders tarihsel perspektif içinde, sahne makyajında kullanılan ürün, araç ve gereçler ile teknikleri öğrencilere aktarır.

AVM305 - Havacılık İngilizcesi (3 + 0) 5

Uluslararası havacılık terimleri, hava taşımacılığı ve havaalanı sektörü, hava kargo sektörü, havayolu işbirlikleri.

AVM490 - Havacılık Tarihi (3 + 0) 4

Havacılık tarihine özlü bir bakış ve giriş, mitolojide havacılık, havadan hafif araçlarla uçuşun öncüleri, aerodinamiğe özlü bir bakış, havadan ağır araçlarla uçuşun öncüleri, Birinci Dünya Savaşı?na kadar havacılığın gelişimi, Osmanlı/Türk havacılığının kuruluşu, Birinci Dünya Savaşı yıllarında (1914 ? 1918) havacılık, iki savaş arası dönemde

CHIN201 - Çince I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

CHIN202 - Çince II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

CHIN301 - Çince III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

E300 - Popular Science (3 + 0) 4

Bilgi yok

EE-AE3SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 6

EE-AE4FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

EE-AE4FA2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

EE-AE4FA3 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

EE-AE4SP1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

EE-AE4SP2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

EE-GE3SP1 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 4

FRE201 - Fransızca I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

FRE202 - Fransızca II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

FRE301 - Fransızca III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

FRE302 - Fransızca IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

FRE401 - Fransızca V (3 + 0) 4

İletişim becerileri geliştirme, sözcük ve dil yapıları pekiştirme, kitap, gazete, öykü okuma, anlama ve aktarma.

FRE402 - Fransızca VI (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; kutlamalar, hastane süreçleri, müze, banka ve kütüphane işlemleri ve kültürel ögeler.

GER201 - Almanca I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

GER202 - Almanca II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

GER301 - Almanca III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

GER302 - Almanca IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

GER401 - Almanca V (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

GER402 - Almanca VI (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; kutlamalar, hastane süreçleri, müze, banka ve kütüphane işlemleri ve kültürel ögeler.

HUM201 - Sosyal Sorumluluk Proje (3 + 0) 4

Toplumsal ve çevresel sorunlar; sivil toplum kuruluşları; sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği; takım çalışması.

HUM202 - Bilimsel Oyuncak Tasarımı (3 + 0) 4

Atölye çalışmalarında öğrencilerin alet kullanma el becerilerinin geliştirilmesi; bilim müzesi ve bilim merkezlerini ziyaret ederek büyük boyutlardaki bilimsel oyuncakların gözlemlenmesi, tasarlanan ve üretilen tüm bilimsel oyuncakların sergilenmesi.

HUM203 - Popüler Bilim (3 + 0) 4

Popüler bilim tanımı; bilim insanlarının hayatı; bilim ve teknoloji tarihi; müze ziyareti; poster hazırlama

HUM211 - Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları (3 + 0) 4

Giriş; toplumsal cinsiyet algıları; kadın ve sağlık; kadın ve siyaset; kadın ve hukuk; modernleşme, toplumsal cinsiyet ve kadın hakları; kadına yönelik şiddet türleri ve önlenmesi; kadın ve edebiyat; küresel ekonomide kadın emeği; çalışma yaşamı ve kadın; kadın ve girişimcilik; kadın ve çevre.

HUM212 - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (3 + 0) 4

Bu ders, eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı ekseninde cinsiyet ve toplumsal cinsiyete ilişkin temel konuları ve güncel sorunları kuramsal açıdan inceleme, Türkiye ve dünyadaki toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını takip etmelerini sağlama ve toplumsal hayatı eşitlikçi perspektiften değerlendirme ve davranış geliştirme yeteneklerini geliştirme

HUM291 - Beden Dili ve İletişim Yöntemleri (3 + 0) 4

Duruş, mimik, jest, konuşma ve tonlamanın yerinde ve doğru kullanılması, bunlara bağlı olarak iş ve sosyal çevrede ikna edebilme yetisini geliştirme; liderlik; beden dilini kullanarak düşünceleri karşı tarafa kabul ettirebilme.

HUM310 - Toplumsal Dilbilimine Giriş (3 + 0) 4

Dile sosyal yaklaşımın ortaya çıkmasına katkıda bulunan faktörler; dil değişimi süreci; dillerin bölgesel ve sosyal türlerinin oluşumundan sorumlu olan faktörler; çeşitli çokdillilik modelleri ve diller arasındaki güç ilişkileri; çokdilliliği etkileyen küresel eğilimler; çeşitli siyasi ve sosyo-kültürel faktörlerin dilin korunmasına yaptığı katkı; dilbilimi araştırmalarında kullanılan çeşitli yöntemler; alan çalışması.

HUM312 - Dünya Edebiyatı Çalışmaları: Başyapıtlar (3 + 0) 4

İngiliz, Fransız, Rus gibi dünya edebiyatının önde gelen eserlerinden seçilen bir roman, iki kısa öykü, iki şiir ve bir oyun.

HUM316 - Dünya Edebiyatından Seçmeler: Kısa Öykü (3 + 0) 4

Farklı kültürler ve farklı ülkelere ait yazarların ürettiği İngilizce veya İngilizceye çevrilmiş kısa öyküler, ders sorumlusunun vereceği genel edebiyat ve edebiyat eleştirisi metinleri

HUM320 - Estetik (3 + 0) 4

Sanat, estetik, güzellik, çirkinlik, etik tanımları ve tanımlara bağlı içeriklerin incelenmesi, farklı filozofların görüşlerinin tartışılması ve karşılaştırılması, sanatta ve doğada estetiğin yerinin irdelenmesi.

HUM321 - Felsefe Tarihine Giriş (3 + 0) 4

Antik Çağ, Ortaçağ, Modern Felsefe ile 19. ve 20. Yüzyıl felsefesinden seçili düşünürler.

HUM331 - Go (3 + 0) 4

Go oyununun genel tanıtımı, Gonun kuralları, Go tarihçesi, Go kültürü ve etiği, Go felsefesi, Türkiye?de ve dünyada Go, Go terim ve kavramları, Go oyunu açılışı, Go oyunu içi stratejiler.

HUM360 - Bilim Tarihi (3 + 0) 4

Modern bilimin ve bilimsel düşüncenin tarihsel temelleri ve gelişim süreci; Dünyayı tanımanın farklı toplumlar ve kültürler üzerindeki etkisi; bilimin gelişiminin sanat ve dinler gibi farklı alanlarla ilişkisi ve etkileri; eski çağlardan günümüze bilimsel ilerlemenin ana konuları ve kazanımları.

IR423 - Enerji Politikaları (3 + 0) 5

Küresel ve bölgesel olarak enerji konuları; enerji kaynakları; enerji güvenliği ve enerji jeopolitiği; Türkiye'nin enerji politikaları ve siyaseti.

JAP201 - Japonca I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

JAP202 - Japonca II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

JAP301 - Japonca III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

JAP302 - Japonca IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

KOR201 - Korece I (3 + 0) 4

Kelime bilgisi, dil bilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecek ve içecekler, boş zaman aktiviteleri, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

KOR202 - Korece II (3 + 0) 4

Kelime bilgisi, dil bilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecek ve içecekler, boş zaman aktiviteleri, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

KOR301 - Korece III (3 + 0) 4

Bu ders öğrencilerin başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmalarına yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel becerilere yönelik etkinlikleri içerir. Bu etkinlikler, meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar çerçevesindedir.

MAN313 - 21. YY'da Yönetsel Yetkinlikler (3 + 0) 5

Kişisel Yönetim, Kişisel Finansal Yönetim , Zaman ve Stress Yönetimi ve Örgütsel Yetenekler, Etiket ve Profesyonel Giyim, Etik, Politika ve Çeşitlilik, Hesap verebilirlik ve İşyeri İlişkileri, İletişim ve Elektronik İletişim, Motivasyon, Liderlik ve Takımlar, Çatışma ve Müzakere, Sosyal Ağ Oluşturma, İş arama Yeteneği geliştirme, Özgeçmiş hazırlama, Mülakat teknikleri, Kariyer yönetimi

MAN328 - Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat (3 + 0) 5

İş kurma aşamasında gerekli olan vergi mevzuatı, Ticaret kanunu bilgileri, yasal mevzuata ilişkin yükümlülükler, değişik şirket ve işletme türleri ve seçim esasları, mali tabloların (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu) yorumlanması.

MAN374 - Dijital Çağ ve Endüstri 4.0. (3 + 0) 5

Endüstri 4.0 bileşenleri: Büyük veri, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik, robotik teknolojiler, yapay zeka, entegre sistemler, 3d yazıcılar, bulut uygulamalar.

MAN408 - Sürdürebilirliğe Giriş (3 + 0) 5

Sürdürülebilirlik nedir; sürdürülebilirlik ve ilgili politikalar, iklim ve küresel değişim; çevre ve kaynak ekonomisi, sürdürülebilir iş uygulamaları, sürdürülebilirlik: etik, kültür ve tarih; sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilirlik göstergeleri.

MAN412 - Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi (3 + 0) 5

Ürün ve marka kavramları, ürün sınıflandırması ve stratejileri, yeni ürün geliştirme, stratejik marka yönetimi, marka değeri ve marka yaratma stratejileri.

MAN414 - Girişimcilik ve İş Planı (3 + 0) 5

Girişimciliğin temel kavramları, girişimci kişilik özellikleri, yaratıcı düşünme biçimleri ve teknikleri, stratejik yönetim ve planlama, iş kurma alternatifleri, iş planı ve temel öğeleri, iş planı hazırlama teknikleri, iş planını uygulamaya taşıma yöntemleri, pazarlama, üretim yönetimi süreçleri, insan kaynakları yönetimi, finansal planlama

MAN437 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri (3 + 0) 5

Girişimcilik ve girişimcilik kavramları, girişimci kişilik özellikleri, yaratıcı düşünme biçimleri, yaratıcılığı destekleyen ve geliştiren teknikler, yaratıcılığın önündeki engeller, girişimciliği etkileyen içsel ve dışsal faktörler, içgirişimcilik kavramı, stratejik yönetim ve planlama, iş kurma alternatifleri, iş planı ve temel öğeleri

PR413 - Liderlik Teorileri ve Uygulamaları I (3 + 0) 5

Liderlik teorilerinin tarihsel ve günümüzdeki uygulamaları, liderliğin kişisel ve örgütsel boyutu, öncelikler, liderliğin stratejik karar alma süreci üzerindeki etkileri.

PR414 - Liderlik Teorileri ve Uygulamaları II (3 + 0) 5

Eğitim ve öğretim sürecinin temel değer ve ilkeleri ile mesleki etik ilkeleri, bu ilkeleri iş yaşamında uygulama.

PR491 - Gazetecilik I (0 + 3) 5

Gazetecilik kavramlarının ve araçlarının tanımı ve işlevleri, Atılım Haber gazetesi için haber, makale, röportaj, yorum gibi metinler üretme, metinlere eşlik edecek görsellerin üretimi, dönem boyunca 3 sayıyı basıma hazırlama.

PR492 - Gazetecilik II (0 + 0) 5

Gazetecilik kavramlarının ve araçlarının tanımı ve işlevleri, Atılım Haber gazetesi için haber, makale, röportaj, yorum gibi metinler üretme, metinlere eşlik edecek görsellerin üretimi, dönem boyunca 3 sayıyı basıma hazırlama.

RUS201 - Rusça I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

RUS202 - Rusça II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

RUS301 - Rusça III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

RUS302 - Rusça IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

RUS401 - Rusça V (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular.

RUS402 - Rusça VI (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular.

SPAN201 - İspanyolca I (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ülkeler, uyruklar, meslekler, aile, duygular, yiyecekler ve içecekler, renkler ve giysiler ve günlük rutinler.

SPAN202 - İspanyolca II (3 + 0) 4

Başlangıç düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; ulaşım, seyahat, tarihler, tatiller, para ve alışveris konuları.

SPAN301 - İspanyolca III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

SPAN302 - İspanyolca IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.

SPAN401 - İspanyolca V (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular.

SPAN402 - İspanyolca VI (3 + 0) 4

Orta altı düzeyde iletişim kurmaya yardımcı olacak kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; gazete, dergi ve kitaplardaki güncel konular.

TURK301 - Türkçe III (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; meslekler, hobiler, ülkeler gibi temalar ve soru sorma ve bilgi verme, teklif ve kabul etme gibi fonksiyonlar.

TURK302 - Türkçe IV (3 + 0) 4

Başlangıç üstü düzeyinde iletişim kurmaya yardımcı olacak daha fazla kelime bilgisi, dilbilgisi ve iletişimsel beceriler; seyahat, mekânlar, fiziksel görünüş, sağlık, hava durumu, planlar, telefon konuşmaları ve kültürel olgular.