ECTS - - Uçak Elektrik ve Elektroniği

1 Matematik ve fiziğin temel konularını anlayabilme ve uygulayabilmek.
2 Temel elektrik ve elektronik devre kavramlarını teorik ve pratik olarak bilme ve uygulayabilmek.
3 Bilgisayar yapısını, veri yollarını ve hava aracının analog ve sayısal cihazlarını ayrıntılı bir şekilde bilmek.
4 Hava aracı malzeme ve donanımlarını tanıyabilme ve bu bilgileri bakım-onarımda kullanabilmek.
5 Tüm aviyonik cihazların montajını yapabilmek, arızalarını giderebilmek, sökümü ve değişimini yapabilmek ve de testlerinini yapabilmek.
6 Hava aracı elektrik ve elektronik sistemleri ve bileşenlerinin bakım, onarım ve yenileme standartlarını bilme ve bunları uygulayabilmek.
7 Aviyonik bakım uygulamaları için gerekli olan teknik, beceri ve modern bakım araçlarını kullanabilmek.
8 Çok disiplinli takımlarda çalışabilmek; bireysel çalışma becerisine sahip olmak.
9 Hem İngilizce hem Türkçe sözlü ve yazılı olarak etkin bir şekilde iletişim kurabilmek.
10 Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini kavramak ve buna adapte olmak; bilgiye ulaşmak için gerekli araçları kullanabilme, bilim ve teknolojideki yenilikleri takip edebilmek.
11 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.