ECTS - - Uçak Elektrik ve Elektroniği

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
AVM101 Sivil Havacılığa Giriş 3 0 3 5
PHYS103 Fizik I 3 2 4 6.5
ENG101 Akademik İngilizce I 4 0 4 3.5
AE103 Bilgisayar Destekli Mühendislik ve Tasarım 1 4 3 3
MATH103 Genel Matematik 3 2 4 7
CMPE101 Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş 2 2 3 3
TURK401 Türk Dili I 2 0 2 2
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) 2 0 2 2
AEE101 Havacılık Düzenlemeleri (Modül 10) 5 0 5 4
APM101 Hava Araçlarına Giriş 2 0 2 5
KRY111 Kariyer Planlama 1 0 1 1
Toplam 28 10 33 42

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
APM102 Hava Aracı Temel Bilgileri 3 0 3 5
MATH104 Tek Değişkenli Kalkülüs 3 0 4 6
ENG102 Akademik İngilizce II 4 0 3 3.5
APM104 Havacılıkta İnsan Faktörleri 3 0 3 5
TURK402 Türk Dili II 2 0 2 2
AEE102 Elektromanyetizmanın Temelleri 3 0 3 5.5
AEE104 Elektrik Temelleri I (Modül 3-1) 3 1 3.5 5
APM106 Havacılık Bakımında İnsan Faktörleri (Modül 9) 2 0 2 3
APM110 Hava Aracı Malzeme Bilgisi (Modül 6-1) 3 1 3.5 4
APM326 Emniyet Yönetim Sistemi 2 0 2 2
APM112 Uçuş Teorisi (Modül 13-1) 2 0 2 3.5
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) 2 0 2 2
PHYS108 Fizik II (Modül 2-2) 2 0 2 2
HIST221 Uygarlık Tarihi 3 0 3 3
Toplam 37 2 38 51.5

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
AEE201 Elektrik Devreleri I 3 2 4 5
APM201 Termodinamik ve Akışkanlar 3 2 4 5
APM205 Hava Aracı Malzeme Donanım ve Yapıları 3 2 4 5
APM203 Hava Aracı Bakım Uygulamaları I 1 5 3 8
APM211 Havacılık Teknik Terminolojisi 3 0 3 4
ENG201 Akademik İngilizce III 3 0 3 3
APM223 Hava Aracı Donanım (Modül 6-2) 3 1 3.5 5
APM225 Isı ve Akışkanlar Dinamiği (Modül 2-3) 2 0 2 2
APM227 Hava Aracı Bakım Uygulamaları I (Modül 7-1) 3 0 3 3
AEE207 Hava Aracı Elektronik Gösterge Sistemleri (Modül 5-1) 5 1 5.5 5.5
AEE209 Sayısal Veri İletimi (Modül 5-2) 4 0 4 4.5
APM221 Hava Aracı Yapıları ve Sistemleri I (Modül 13-2) 2 0 2 2
AEE205 Elektrik Temelleri II (Modül 3-2) 3 1 3.5 5
Toplam 38 14 44.5 57

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
AEE202 Elektrik Devreleri II 3 2 4 5
AEE204 Elektronik Devreler 3 2 4 5
AEE208 Aviyonik Bakım Uygulamaları 1 5 3 8
APM208 Aerodinamik ve Uçuş Teorisi 2 2 4 5
APM210 Havacılık Mevzuatı 3 0 3 4
APM108 Temel Aerodinamik (Modül 8) 5 0 5 5
APM222 Hava Aracı Yapıları ve Sistemleri II (Modül 13-3) 2 0 2 4
APM228 Hava Aracı Bakım Uygulamaları II (Modül 7-2) 3 0 3 3
AEE210 Elektronik Esaslar I (Modül 4-1) 4 1 4.5 5
AEE216 Aviyonik Sistemler Bakım ve Uygulamaları I (Modül 13-4) 0 10 5 8
ENG202 Akademik İngilizce IV 3 0 3 3
AEE212 Bordo Aletleri I (Modül 13-5) 2 0 2 2
Toplam 31 22 42.5 57

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
AEE301 Sayısal Devreler 4 2 5 7
AEE303 Sinyal Analizi ve Kontrol 3 2 4 6
AEE305 RF ve Antenler 3 0 3 5
AEE399 Staj I 0 0 0 13
APM301 Hava Aracı Yapıları 3 2 4 5
AEE-GE3FA1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
AEE311 Sayısal Elektronik I (Modül 5-3) 5 1 5.5 7
AEE317 Bordo Aletleri II (Modül 13-7) 2 0 2 2
AEE319 Haberleşme Sistemleri (Modül 13-8) 2 0 2 2
AEE313 Hava Aracı Elektromekanik Sistemleri (Modül 3-3) 3 0 3 3
APM325 Hava Aracı Yapı ve Sistemleri III (Modül 13-4) 2 0 2 2
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I 3 0 3 3
AEE321 Aviyonik Sistemler Bakım ve Uygulamaları II (Modül 13-9) 0 10 5 4
AEE315 Elektronik Esaslar II (Modül 4-2) 4 1 4.5 3
Toplam 34 18 46 66

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
AEE306 Hava Aracı Ölçüm Aletleri 3 0 3 4
APM304 İtki Sistemleri 3 0 3 4
AEE308 Uçak Elektrik ve Elektromekanik Sistemleri 4 2 5 5
APM302 Hava Aracı Sistemleri 3 2 4 5
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II 3 0 3 3
EE-GE3SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
EE-AE3SP1 Alan Seçmeli 0 0 4 6
AEE-GE3SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
AEE-AE3SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
AEE320 Hava Aracı Motoru ve Kontrol Sistemleri (Modül 14-1) 5 0 5 5
AEE312 Elektronik Esaslar III (Modül 4-3) 3 0 3 4
AEE316 Elektrik Sistemleri (Modül 13-10) 2 0 2 2
AEE314 Sayısal Elektronik II (Modül 5-4) 4 0 4.5 5
AEE324 Bakım Atölyesi I (Modül 7-4) 0 7 3.5 3
AEE318 Seyrüsefer Sistemleri (Modül 13-11) 2 0 2 2
AEE322 Hava Aracı Elektrik Uygulamaları (Modül 7-3) 3 0 3 2
AEE-GE3SP1-Girişimcilik Havuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 35 11 57 67

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
AEE499 Staj II 0 0 0 13
AEE405 Hava Aracı Seyrüseferi 3 0 3 5
AEE409 Hava Aracı Haberleşme ve Bilgisayar Sistemleri 4 2 5 8
EE-AE4FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
EE-AE4FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
EE-AE4FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
AEE-AE4FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
AEE-AE4FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
AEE-AE4FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
AEE413 Modern Aviyonik Sistemler (Modül 13-14) 2 0 2 2
AEE407 Uçuş Kumandaları (Modül 13-12) 2 0 2 2
AEE411 Oto Uçuş (Modül 13-13) 2 0 2 2
AEE421 İtki Uygulamaları (Modül 14-2) 0 5 2.5 5
AEE417 Bakım Atölyesi II (Modül 7-5) 0 7 3.5 5
AEE419 Bakım Atölyesi III (Modül 7-6) 0 7 3.5 8
AEE415 Aviyonik Sistemler Bakım ve Uygulamaları III (Modül 13-15) 0 9 4.5 6
Toplam 13 30 46 86

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
AEE402 Aviyonik Sistemler Bakımı 1 5 3 5
AEE404 Hava Aracı Ölçüm Aletleri Bakımı 1 5 3 5
AEE406 Elektrik Sistemleri Bakımı 1 5 3 4
EE-AE4SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
EE-AE4SP2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
AEE-GE4SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
AEE-AE4SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
AEE-AE4SP2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
AEE412 Aviyonik Sistemler Bakım ve Uygulamaları VI (Modül 13-18) 0 7 3.5 5
AEE414 Bakım Atölyesi IV (Modül 7-7) 0 5 2.5 5
AEE416 Bakım Atölyesi V (Modül 7-8) 0 5 2.5 5
AEE410 Aviyonik Sistemler Bakım ve Uygulamaları V (Modül 13-17) 0 5 2.5 5
AEE418 Bakım Atölyesi VI (Modül 7-9) 0 7 3.5 5
AEE408 Aviyonik Sistemler Bakım ve Uygulamaları IV (Modül 13-16) 0 5 2.5 5
Toplam 3 49 41 68

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
AVM421 Hava Aracı Bakım Yönetimi 3 0 3 5
AVM424 Proje Yönetimi 3 0 3 5
AVM428 Havacılıkta Risk Yönetimi 3 0 3 5
APM405 Bakım ve Güvenilirlilik Yönetimi 3 0 3 5
APM406 Helikopter Sistemleri 3 0 3 5
APM408 Bakım Sonrası Uçuş Testi 3 0 3 5
APM409 Helikopter Yapıları 3 0 3 5
AEE307 Aviyonik Sistemler 3 0 3 5
EE421 Sayısal Görüntü İşleme 2 2 3 5
AEE422 Otomatik Kontrol 3 0 3 5
AEE424 Veri Toplama ve İşleme 2 2 3 5
AVM212 Havacılık Güvenliği ve Emniyeti 3 0 3 5
FRE401 Fransızca V 3 0 3 4
PR413 Liderlik Teorileri ve Uygulamaları I 3 0 3 5
PR414 Liderlik Teorileri ve Uygulamaları II 3 0 3 5
PR492 Gazetecilik II 0 0 3 5
HUM211 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları 3 0 3 4
HUM201 Sosyal Sorumluluk Proje 3 0 3 4
ART201 Fotoğrafçılığa Giriş 3 0 3 4
ART221 Açıklamalı Müzik Tarihi 3 0 3 4
ART222 Caz Tarihi 3 0 3 4
ART223 Caz Performansı 3 0 3 4
ART251 Sulu Boya Resim 3 0 3 4
ART224 Arjantin Tango Tarihi 3 0 3 4
ART291 Beden Dili ve İkna Sanatı 3 0 3 4
ART252 Serbest Seramik Şekillendirme 3 0 3 4
ART292 İşaret Dili 3 0 3 4
E300 Popular Science 3 0 3 4
GER201 Almanca I 3 0 3 4
RUS201 Rusça I 3 0 3 4
SPAN201 İspanyolca I 3 0 3 4
FRE201 Fransızca I 3 0 3 4
JAP201 Japonca I 3 0 3 4
CHIN201 Çince I 3 0 3 4
CHIN202 Çince II 3 0 3 4
GER202 Almanca II 3 0 3 4
RUS202 Rusça II 3 0 3 4
SPAN202 İspanyolca II 3 0 3 4
FRE202 Fransızca II 3 0 3 4
JAP202 Japonca II 3 0 3 4
GER301 Almanca III 3 0 3 4
RUS301 Rusça III 3 0 3 4
SPAN301 İspanyolca III 3 0 3 4
FRE301 Fransızca III 3 0 3 4
JAP301 Japonca III 3 0 3 4
TURK301 Türkçe III 3 0 3 4
CHIN301 Çince III 3 0 3 4
TURK302 Türkçe IV 3 0 3 4
GER302 Almanca IV 3 0 3 4
RUS302 Rusça IV 3 0 3 4
SPAN302 İspanyolca IV 3 0 3 4
FRE302 Fransızca IV 3 0 3 4
JAP302 Japonca IV 3 0 3 4
GER401 Almanca V 3 0 3 4
GER402 Almanca VI 3 0 3 4
FRE402 Fransızca VI 3 0 3 4
ART202 Karikatür 3 0 3 4
ART271 Yaratıcı Drama 3 0 3 4
ART225 Klasik Gitara Giriş 3 0 3 4
ART235 Çok Sesli Koro 3 0 3 4
ART294 Sahne Makyajı 3 0 3 4
ART293 Mimari Fotoğrafçılık 3 0 3 4
PR491 Gazetecilik I 0 3 3 5
HUM312 Dünya Edebiyatı Çalışmaları: Başyapıtlar 3 0 3 4
HUM316 Dünya Edebiyatından Seçmeler: Kısa Öykü 3 0 3 4
HUM320 Estetik 3 0 3 4
HUM321 Felsefe Tarihine Giriş 3 0 3 4
HUM331 Go 3 0 3 4
HUM360 Bilim Tarihi 3 0 3 4
IR423 Enerji Politikaları 3 0 3 5
ART282 Şan, Solfej, Korrepetisyon 3 3 4.5 4
ART284 Tiyatro Reji ve Film Eleştirisi 3 0 3 4
HUM212 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 3 0 3 4
ART265 İş Hayatında Yaratıcılık 3 0 3 4
ART285 Yenilikçi Görsel Anlatı 3 0 3 4
ART286 Sanat Eserlerinde Basit Onarım Teknikleri 3 0 3 4
RUS401 Rusça V 3 0 3 4
SPAN401 İspanyolca V 3 0 3 4
RUS402 Rusça VI 3 0 3 4
SPAN402 İspanyolca VI 3 0 3 4
ART287 Eşli Danslar 3 0 3 4
ART288 Retorik: Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı 3 0 3 4
KOR201 Korece I 3 0 3 4
AVM305 Havacılık İngilizcesi 3 0 3 5
AVM490 Havacılık Tarihi 3 0 3 4
HUM203 Popüler Bilim 3 0 3 4
ART261 Senaryo Yazarlığı 3 0 3 4
ART262 Geleneksel Çini Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar 3 0 3 4
ART264 İç Mekan Heykel Tasarımı 3 0 3 4
ART266 Takı Tasarımı 3 0 3 4
ART267 Tiyatro 3 0 3 4
KOR202 Korece II 3 0 3 4
ART290 Müze ve Müzecilik 3 0 3 4
ART295 Türk Sanat Müziği 3 0 3 4
HUM291 Beden Dili ve İletişim Yöntemleri 3 0 3 4
ART289 Mozaik Sanatı 3 0 3 4
ART297 Dijital Sanatlarda Yaratıcı Sunum 3 0 3 4
MAN374 Dijital Çağ ve Endüstri 4.0. 3 0 3 5
ART298 Sahne Makyajı 3 0 3 4
KOR301 Korece III 3 0 3 4
ART268 Girişimcilik Becerilerinin Gelişimi için Tiyatro 3 0 3 4
HUM310 Toplumsal Dilbilimine Giriş 3 0 3 4
ART260 Kısa Film 3 0 3 4
ART226 Dünya Müzik Kültürleri 3 0 3 4
HUM202 Bilimsel Oyuncak Tasarımı 3 0 3 4
ART227 Opera Tarihi 3 0 3 5
MAN328 Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat 3 0 3 5
MAN414 Girişimcilik ve İş Planı 3 0 3 5
MAN412 Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi 3 0 3 5
MAN437 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri 3 0 3 5
MAN313 21. YY'da Yönetsel Yetkinlikler 3 0 3 5
ART269 Çağdaş Sanatın Girişimci Dünyası 3 0 3 4
ART270 Doğadan Esinlenen Girişimcilik: Disiplinlerarası Yaklaşımlar 3 0 3 5
MAN408 Sürdürebilirliğe Giriş 3 0 3 5
HUM108 Erken Modern Dönem Akdeniz Tarihi (1450-1789) 3 0 3 4
Toplam 337 10 346.5 487