ECTS - - Uçak Elektrik ve Elektroniği

Programın amacı, ileri teknolojiyi kullanan, teknolojik bilgi üreten, sivil hava ulaştırma sektörünün elektrik ve elektronik branşının bugünkü ve gelecekteki gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi ve beceriye sahip teknik elemanlar yetiştirmektir. Bu nedenle bölümün laboratuvar ve atölyeleri, bakım ve onarım konusunda yetkin teknik elemanların eğitimine olanak sağlayacak donanım ve altyapıya sahip olacak şekilde kurulmuştur. Bölümün ders programları, günümüzde hızla gelişen ve önem kazanan sivil havacılık sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün talepleri ve uluslararası standartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır.