Eğitim Kodu

Eğitim İsmi ve İçeriği

Eğitmen

Eğitim Tarihi

Başlama Saati

Tam Ücret*

2000

Girişimciler İçin Müşteri Doğrulama Eğitimi

 Dr. Elif Kalaycı

8 Şubat 2020

10:00

600 ₺

2001

STATA İle Panel Veri Analizine Giriş

Prof. Dr. Hakkı Ozan Eruygur

22 Şubat 2020

10:00

600 ₺

2002

STATA İle İleri Panel Veri Analizi I

Prof. Dr. Hakkı Ozan Eruygur

25 Nisan 2020

10:00

600 ₺

2003

Sosyal Bilimlerde SPSS İle Veri Analizi

Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan Çiğdemoğlu

4 Nisan 2020

10:00

600 ₺

2004

Nitel Veri Analizi, Mülakat Teknikleri ve Kodlama

Dr. Öğr. Üyesi Ceyhan Çiğdemoğlu

11 Nisan 2020

10:00

600 ₺

2005

Stata İle İleri Panel Veri Analizi II

Prof. Dr. Hakkı Ozan Eruygur

30 Mayıs 2020

10:00

600 ₺

2006

Stata İle İleri Zaman Serisi Analizi I

Prof. Dr. Hakkı Ozan Eruygur

27 Haziran 2020

10:00

600 ₺

2007

Stata İle İleri Zaman Serisi Analizi II

Prof. Dr. Hakkı Ozan Eruygur

Daha sonra açıklanacak.

10:00

600 ₺

  • * Eğitim tarihinden önceki salı gününe kadar kesin kayıt yaptıran katılımcılarımız için eğitim ücretleri tam 500 ₺, öğrenciler için 250 ₺'dir.
  • * Eğitim tarihinden önceki salı gününden sonra kesin kayıt yaptıran katılımcılarımız için eğitim ücretleri tam 600 ₺, öğrenciler için 300 ₺'dir.
  • * Öğrenci ücreti üzerinden başvuru yapacak katılımcılarımızın öğrenci belgelerini dekont ile birlikte göndermeleri gerekmektedir.
  • * Atılım Üniversitesi mensubu (akademik personel, idari personel ve öğrenci) 5 kişilik ücretsiz kontenjan bulunmaktadır.

 

- Mücbir sebep olması durumunda SAEL'in ders verecek öğretim üyesi ve ders tarihini değiştirme hakkı saklıdır. Eğitim tarihinde bir değişiklik yapılması durumunda söz konusu değişiklikler ilgili tarafa bildirilecek olup, resmi internet sitemiz yolu ile de duyurulacaktır.

- Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Eğitimlerimiz 24 kişi ile sınırlıdır.