AKTS - Araştırma Yöntemleri

Araştırma Yöntemleri (POEC606) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Araştırma Yöntemleri POEC606 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Nil Demet Güngör
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı •Bazı toplumsal araştırma yöntemlerini öğrenmek, araştırma teknikleri ve becerilerini geliştirerek bunların iktisat alanında nasıl kullanılabileceklerini anlamak •Sosyal bilimleri meydana getiren belli başlı bilgi kuramsal yaklaşımları mukayeseli olarak öğrenmek •Araştırma tasarımı ve analiz becerisi edindirmek •Bazı nitel analiz yöntemlerini öğrenmek •Bazı nicel analiz yöntemlerini öğrenmek •Toplumsal araştırmada etik meseleleri öğrenmek •İktisadın herhangi bir alanında bilimsel bir araştırmanın nasıl yapılacağına dair bilgiyi geliştirmek
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Araştırma sorusunu iyi bir biçimde formüle edebilmesi ve araştırma tasarımını doğru bir biçimde yapabilmesi
  • Farklı yöntemleri yerli yerinde kullanarak kendi verilerini toplayabilmesi
  • Nitel ve nicel verileri bilgisayar temelli becerileri doğrultusunda işleyebilmesi,
  • Kendisi ve diğer sosyal bilimciler tarafından ortaya koyulan araştırmaları eleştirel bir biçimde değerlendirebilmesi
Dersin İçeriği Bazı toplumsal araştırma yöntemlerini öğrenmek, araştırma teknikleri ve becerilerini geliştirerek bunların iktisat alanında nasıl kullanılabileceklerini anlamak

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Toplumsal Araştırma Yapmak Neuman, 1. Bölüm
2 Kuram ve Toplumsal Araştırma Neuman, ch.2
3 Araştırmanın Boyutları Neuman, ch.1
4 Toplumsal Araştırmanın Alternatifleri Neuman, ch. 1
5 Kuram ve Araştırma Neuman, ch.2
6 Metodolojinin Anlamı Neuman, ch.2
7 Sosyal Bilimlerde Ana Yaklaşımlar Neuman, ch.2
8 Arasınav
9 Literatür Taraması ve Etik Meseleler Neuman, ch.3
10 Akademik literatür İncelemesi ve Araştırma Planlamak Neuman, ch.4
11 Niceliksel Araştırma Tasarımı Neuman, ch.4
12 Niceliksel Araştırma Tasarımları Neuman, ch.4
13 Ölçüm ve Örnekleme Neuman, ch.5 ve 6
14 Nicel ve Nitel Veri Çözümleme Neuman, ch. 10 ve 13
15 Nitel ve Nicel araştırma örneklerine bakış seçilmiş araştırmalar/makaleler
16 Final

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. W. Lawrence Neuman (2007); Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches – Pearson Education and Allyn Bacon (USA)
Diğer Kaynaklar 2. M Saunders et. al. (2003); Research Methods for Business Students – Prentice Hall.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 10
Projeler 1 15
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 25
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 45
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Politik iktisattaki temel yaklaşım ve/veya teorileri karşılaştırmak ve her birini eleştirel olarak değerlendirebilmek X
2 Temel makroekonomik teorileri ve/veya yaklaşımları karşılaştırma ve her birini eleştirel olarak değerlendirebilmek X
3 Diğer ilgili disiplinlerden ( siyaset bilimi, sosyoloji vb.) tamamlayıcı yaklaşımları kullanarak sorunları çözebilmek X
4 Beşeri ve sosyal bilimlerde micro-makro ilişkisini kurmak için gerekli becerileri geliştirebilmek X
5 Temel ekonomik göstergeleri analiz etme ve yorum yapabilmek X
6 Alanyazını taraması yaparak teorik bilgi edinme ve ampirik olarak test edilebilir hipotezler çıkarabilmek X
7 Politik iktisattaki karmaşık problemleri çözebilmek için yeni yaklaşım/teoriler geliştirebilmek X
8 Yeni alan/problemlere eleştirel düşünce, ve/veya nitel ve nicel teknikler uygulayabilmek X
9 Araştırma tasarlama ve araştırmayı uygun zaman ve çerçeve içinde yürütebilmek X
10 Akademik araştırmaya dayalı politika önerileri geliştirebilmek ve sunabilmek X
11 Öğrenmeye devam etmek ve bağımsız olarak ileri araştırma yapabilmek X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 133