ECTS - - Politik Ekonomi

Doktora öğrencisinin ders aşamasını, 4 zorunlu, 4 seçmeli kredili ders ve 1 tane kredisiz seminer dersi alarak başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Sonrasında Yeterlik sınavını geçerek doktora tezlerini başarıyla savunmuş olmaları gerekmektedir.