ECTS - - Politik Ekonomi

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
POEC603 Politik Ekonomi Kuramları I 3 0 3 5
POEC600 Seminer 0 0 0 5
POEC614 Politik Makroiktisat 3 0 3 5
POEC699 Tez 0 0 0 150
POEC690 Yeterlik 0 0 0 30
POEC697 Tez Önerisi 0 0 0 20
SBE-POEC-DR-AE1FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-POEC-DR-AE1FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-POEC-DR-AE1FA3 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-POEC-DR-AE1FA4 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-POEC-DR-AE1FA5 Alan Seçmeli 0 0 3 5
SBE-POEC-DR-GE1FA1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
SBE-POEC-DR-GE1FA2 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 6 0 27 250

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
POEC605 Çağdaş Siyaset Kuramı 3 0 3 5
POEC606 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
POEC601 Sosyal Bilim Felsefesi 3 0 3 5
POEC613 Kalkınmanın Ekonomi Politiği 3 0 3 5
POEC644 Tarımın Politik Ekonomisi 3 0 3 5
POEC615 İdeoloji ve Söylem 3 0 3 5
POEC634 Küreselleşen Dünyada Toplumsal Hareketler 3 0 3 5
POEC617 Karşılaştırmalı Siyasal Analiz 3 0 3 5
POEC611 Küresel İktisat Politikası 3 0 3 5
POEC643 Finansal Krizlerin Ekonomi Politiği 3 0 3 5
POEC612 Kamusal Seçim 3 0 3 5
POEC640 Yüksek Öğrenimin Ekonomi Politiği 3 0 3 5
POEC648 Uzamsal Politik Ekonomi 3 0 3 5
POEC602 Karşılaştırmalı Ekonomik Sistemler  3 0 3 5
POEC604 Politik Ekonomi Kuramları II 3 0 3 5
POEC616 Devlet Kuramları 3 0 3 5
POEC631 Teknolojinin Ekonomi Politiği 3 0 3 5
POEC632 Uluslararası İşgücü Piyasaları 3 0 3 5
POEC633 Enformel Sektörün Ekonomi Politiği 3 0 3 5
POEC635 Üçüncü Dünyada Devlet, Toplum ve Demokrasi 3 0 3 5
POEC636 Dünya Siyasetinde Çokuluslu ve Ulusötesi Şirketler 3 0 3 5
POEC637 Korunan Alanlarda Sürdürülebilir Kalkınma 3 0 3 5
POEC638 AB ve ABD'nin Ortadoğu Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi 3 0 3 5
POEC639 Petrolün Ekonomi Politiği 3 0 3 5
POEC641 Yönetim Ekonomisi 3 0 3 5
POEC642 Oyun Teorisi 3 0 3 5
POEC646 Finansal Krizlerin Ekonomi Politiği 3 0 3 5
ECON503 Mikroiktisat 3 0 3 5
ECON505 Makroiktisat 3 0 3 5
ECON521 Uygulamalı Ekonometri 3 0 3 5
ECON551 Sosyal Bilimler için Algoritma Tasarımı ve Analizi 3 0 3 5
ECON552 İleri Veri Modelleme 3 0 3 5
ECON553 Çok Boyutlu Veri Modelleme 3 0 3 5
ECON554 Veri Biliminde Stokastik Süreçler 3 0 3 5
ECON555 Makine Öğrenmesi 3 0 3 5
ECON556 Sosyal Bilimler için Veritabanı Sistemlerine Giriş 3 0 3 5
Toplam 108 0 108 180