AKTS - Oyun Teorisi

Oyun Teorisi (POEC642) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Oyun Teorisi POEC642 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Seyit Mümin Cilasun
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı -Ortak çıkarı olan ya da çıkar çatışması içindeki tarafların stratejik davranışlarını incelemek -Öğrencileri, stratejik durumları analiz edecek ve modelleyecek bilgilerle donatmak -Öğrencilerin oyunları kurmalarını ve çözmelerini sağlamak
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrencilere, kazanımlarını maksimize etmeye çalışan insanlar veya kurumlar arasındaki stratejik ilişkileri anlayacak oyun teorisi donanımını sağlamak.
  • Oyunları modelleyip çözme becerisi vermek
Dersin İçeriği Sıralı oyunlar, eşanlı oyunlar, sıralı ve eşanlı oyunların birleştirilmesi ve karma stratejiler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin Tanıtımı, Oyun teorisinin genel prensipleri Dixit and Skeath, pp. 3-14
2 Stratejik oyunları nasıl düşünmeliyiz? Dixit and Skeath, pp. 17-38
3 Sıralı oyunlar, I Dixit and Skeath, pp. 45-60
4 Sıralı oyunlar, II Dixit and Skeath, pp. 60-72.
5 Eşanlı oyunlar, Kesikli Stratejiler I Dixit and Skeath, pp. 83-100.
6 Eşanlı oyunlar, Kesikli Stratejiler I II Dixit and Skeath, pp. 100-113
7 Eşanlı oyunlar, Sürekli Stratejiler I Dixit and Skeath, pp. 123-135.
8 Eşanlı oyunlar, Sürekli Stratejiler II Dixit and Skeath, pp. 135-151
9 Ara Sınav
10 Eşanlı ve sıralı oyunları birleştirmek Dixit and Skeath, pp. 156-176
11 Karma stratejiler, sıfır toplamlı oyunlar I Dixit and Skeath, pp. 185-200.
12 Karma stratejiler, sıfır toplamlı oyunlar II Dixit and Skeath, pp. 200-216.
13 Karma stratejiler, sıfır toplamlı olmayan oyunlar I Dixit and Skeath, pp. 233-245
14 Karma stratejiler, sıfır toplamlı olmayan oyunlar II Dixit and Skeath, pp. 245-257.
15 Tekrar eden oyunlar Dixit and Skeath, pp. 345-372
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Microeconomic Theory: An Integrated Approach; Stephen Mathis and Janet Koscianski; Prentice Hall; New Jersey; 2002.
Diğer Kaynaklar 2. Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions, Walter Nicholson , 9th Edition, Thomson Learning, Australia et. al.,2004.
3. Intermediate Microeconomics, Hal R. Varian, 5th Edition, W. W. Norton  Company, New York and London, 2005.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 1
Sunum 1 20
Projeler 1 40
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 8 96
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Politik iktisattaki temel yaklaşım ve/veya teorileri karşılaştırmak ve her birini eleştirel olarak değerlendirebilmek
2 Temel makroekonomik teorileri ve/veya yaklaşımları karşılaştırma ve her birini eleştirel olarak değerlendirebilmek
3 Diğer ilgili disiplinlerden ( siyaset bilimi, sosyoloji vb.) tamamlayıcı yaklaşımları kullanarak sorunları çözebilmek
4 Beşeri ve sosyal bilimlerde micro-makro ilişkisini kurmak için gerekli becerileri geliştirebilmek
5 Temel ekonomik göstergeleri analiz etme ve yorum yapabilmek
6 Alanyazını taraması yaparak teorik bilgi edinme ve ampirik olarak test edilebilir hipotezler çıkarabilmek
7 Politik iktisattaki karmaşık problemleri çözebilmek için yeni yaklaşım/teoriler geliştirebilmek
8 Yeni alan/problemlere eleştirel düşünce, ve/veya nitel ve nicel teknikler uygulayabilmek
9 Araştırma tasarlama ve araştırmayı uygun zaman ve çerçeve içinde yürütebilmek
10 Akademik araştırmaya dayalı politika önerileri geliştirebilmek ve sunabilmek
11 Öğrenmeye devam etmek ve bağımsız olarak ileri araştırma yapabilmek

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 8 120
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 120