ECTS - - Politik Ekonomi

Politik Ekonomi, siyasi ve iktisadi süreçlerin karşılıklı ilişkisini iktisat, siyaset bilimi, ve sosyolojiden alınan yöntemlerle inceleyen disiplinler arası bir sosyal bilim programıdır. Programın amacı siyasetin ekonomik süreçler üstündeki etkisini ve iktisadi koşulların siyaset üstündeki etkisini, yani iktisadi ve siyasi süreçlerin karşılıklı etkileşimini, uluslararası politik ekonomi; siyasi ve iktisadi kurumlar; kurumsal reformlar ve dönüşümler; çevresel kaynak politikaları; sosyal politika gibi bir dizi farklı çerçevede inceleyebilen mezunlar vermektir.