ECTS - - Politik Ekonomi

Politik İktisat Doktora Programı  iktisadi ve siyasi süreçlerin karşılıklı etkileşimini, uluslararası politik ekonomi; siyasi ve iktisadi kurumlar; kurumsal reformlar ve dönüşümler; çevresel kaynak politikaları; sosyal politika gibi bir dizi farklı çerçevede inceleyen disiplinler arası bir programdır.

Öğrencilerin programı 4 senede tamamlamaları beklenmektedir. İki senelik ders alma sürecinden sonra yeterlilik sınavlarını başarıyla geçen öğrenciler uzmanlaştıkları alanlarda seçecekleri tez danışmanları tarafından iki sene sürecek araştırmaya yönlendirileceklerdir.