ECTS - - Politik Ekonomi

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
POEC603 Politik Ekonomi Kuramları I 5 4 4 3 3 3 3 3 2 5 5
POEC600 Seminer 2 2 4 2 5 5 5 5 5 5 5
POEC614 Politik Makroiktisat 5 5 4 4 3 2 5 2 2 5 5
POEC699 Tez 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
POEC690 Yeterlik 4 3 2 3 5 4 4 2 2 3 3
POEC697 Tez Önerisi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - -

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
POEC605 Çağdaş Siyaset Kuramı 4 1 5 5 1 5 3 5 5 5 5
POEC606 Araştırma Yöntemleri 2 2 3 5 5 2 3 3 3 3 3
POEC601 Sosyal Bilim Felsefesi 2 3 2 3 2 2 2 2 5 5 5
POEC613 Kalkınmanın Ekonomi Politiği 2 2 3 3 3 5 5 5 5 3 4
POEC644 Tarımın Politik Ekonomisi 2 2 3 3 4 4 2 2 5 5 5
POEC615 İdeoloji ve Söylem 2 2 2 5 5 5 3 3 3 3 3
POEC634 Küreselleşen Dünyada Toplumsal Hareketler 3 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4
POEC617 Karşılaştırmalı Siyasal Analiz 2 3 3 2 3 4 4 4 5 5 5
POEC611 Küresel İktisat Politikası 4 4 2 2 1 4 4 1 1 3 3
POEC643 Finansal Krizlerin Ekonomi Politiği 2 5 4 5 5 3 5 3 3 3 4
POEC612 Kamusal Seçim 3 3 2 3 1 1 3 3 2 2 3
POEC640 Yüksek Öğrenimin Ekonomi Politiği 1 1 2 2 2 4 4 4 3 4 4
POEC648 Uzamsal Politik Ekonomi 4 4 4 3 3 3 3 5 5 5 5
POEC602 Karşılaştırmalı Ekonomik Sistemler  5 3 5 3 1 4 4 5 4 5 5
POEC604 Politik Ekonomi Kuramları II 4 4 5 3 1 1 5 4 3 4 4
POEC616 Devlet Kuramları 5 3 5 3 - 5 5 5 3 5 5
POEC631 Teknolojinin Ekonomi Politiği 5 2 4 2 2 5 3 3 4 5 5
POEC632 Uluslararası İşgücü Piyasaları 5 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3
POEC633 Enformel Sektörün Ekonomi Politiği 5 1 4 5 1 1 5 5 5 3 5
POEC635 Üçüncü Dünyada Devlet, Toplum ve Demokrasi 5 3 4 3 1 1 5 5 2 5 5
POEC636 Dünya Siyasetinde Çokuluslu ve Ulusötesi Şirketler 2 2 2 3 1 2 4 5 5 5 5
POEC637 Korunan Alanlarda Sürdürülebilir Kalkınma 5 2 - 5 2 5 5 5 5 5 5
POEC638 AB ve ABD'nin Ortadoğu Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi 5 2 5 5 2 5 5 5 4 5 5
POEC639 Petrolün Ekonomi Politiği 4 4 4 3 2 - 4 4 4 4 4
POEC641 Yönetim Ekonomisi 5 3 5 - 5 - - - 5 4 4
POEC642 Oyun Teorisi 4 3 3 4 5 3 3 3 5 4 4
POEC646 Finansal Krizlerin Ekonomi Politiği 5 4 5 4 5 2 1 3 2 3 5
ECON503 Mikroiktisat 4 - 2 5 5 4 - 3 - 5 5
ECON505 Makroiktisat 2 5 2 5 5 2 3 3 2 1 5
ECON521 Uygulamalı Ekonometri - 3 1 5 5 2 1 5 5 4 5
ECON551 Sosyal Bilimler için Algoritma Tasarımı ve Analizi - - - 3 5 3 1 5 2 3 3
ECON552 İleri Veri Modelleme - 2 - 3 5 3 - 5 1 3 2
ECON553 Çok Boyutlu Veri Modelleme - 3 1 3 5 4 3 5 - 3 3
ECON554 Veri Biliminde Stokastik Süreçler 1 1 - 4 5 2 - 5 2 3 3
ECON555 Makine Öğrenmesi 1 1 1 3 5 4 1 5 3 3 3
ECON556 Sosyal Bilimler için Veritabanı Sistemlerine Giriş 1 1 1 1 5 4 3 5 3 2 2